Danh sách các hợp tác xã liên kết đăng ký GoCar (Gojek) tại TP.HCM

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Như anh em đã biết theo thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quyếtđịnh 24/QĐ BGTVT thì Chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải được phép tham gia đề án thí điểm.Doanh nghiệp, hợp tác xã này phải có đầy đủ giấy phép để làm pháp nhân vận tải theo quy định của đề án thí điểm.Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật tronglĩnh vực GTVT, thuế, bảo đảm quyền lợi của hành khách trong quá trình tham gia thí điểm.
Vì vậy, đối với các xe cá nhân phải được gia nhập đơn vị pháp nhân thì mới đủ điều kiện đăng ký chạy GoCar.

Xem thêm:
Chính vì lí do đó mà trước khi đi đăng ký Gocar anh em phải tham gia vào 1 hợp tác xã để cấp phù hiệu xe như hình ảnh bên dưới đây:

phu-hieu-xe-jpg.13088

Khi đăng ký HTX anh em sẽ được HTX cấp ngay giấy xác nhận xã viên + phụ đính HTX để có thể qua GoCar và dưới đây là danh sách các đơn vị Hợp tác xã đã liên kết với GoCar (Gojek) tại TPHCM để anh em có thể đến đăng ký.


STTHợp tác xã
1HTX Dịch vụ vận tải hàng hoá hành khách số 9Trực thuộc Thiên Hoàng Phát
2HTX Vận tải cơ giới số 4
3HTX Hà Duy Trang
4HTX Vận tải cơ giới số 7
5HTX Vận tải cơ giới Quận 3
6HTX Vận tải Bảo Anh
7HTX dịch vụ du lịch vận tải cơ giới Hợp Nhất
8HTX Vận tải Thái Bình
9HTX dịch vụ vận tải Nam An
10HTX Vận tải Thiên Phát
11Liên hiệp HTX vận tải cơ giới TP.HCM
12Liên hiệp HTX vận tải cơ giới TP.HCM tại Bình Dương
13HTX Dịch vụ du lịch vận tải Thăng LongTrực thuộc Thăng Long
14HTX Dịch vụ du lịch vận tải Phương Nam
15HTX Dịch vụ du lịch vận tải Ngọc Long
16HTX kênh thuê xeTrực thuộc Bạn hữu đường xa
17HTX vận tải Bạn hữu đường xa
18HTX du lịch vận tải cơ giới Nam Sài GònTrực thuộc Nam Sài Gòn
19HTX du lịch vận tải hàng hoá Tân Bình
20HTX Vận tải và du lịch Minh Huy
21HTX Vận tải Hoàng Long
22HTX Vận tải du lịch Hoa Sen
23HTX thương mại vận tải và du lịch vận tải Saco
24HTX du lịch vận tải Thuỷ bộ Toàn Phát
25HTX dịch vụ du lịch vận tải Thuỷ bộ Minh Thành
26HTX vận tải Vina Dương
27HTX vận tải Hà Phương
28HTX thương mại dịch vụ du lịch Hoàng Vỹ
29HTX vận tải du lịch Hướng Mới
30HTX vận tải và du lịch Thành phố Sài Gòn
31HTX thương mại dịch vụ vận tải miền Nam
32HTX vận tải du lịch Hướng Mới
33HTX dịch vụ du lịch vận tải Bình minh
34HTX dịch vụ du lịch vận tải thuỷ bộ Minh Thanh
35HTX dịch vụ vận tải du lịch Hoàng Anh
36HTX vận tải thương mại và dịch vụ Huỳnh Gia
37HTX Đông Á
38Chi nhánh HTX Đông Á
39HTX Đại Nam
40HTX du lịch vận tải Phương Đại
41HTX dịch vụ vận tải Nhật Năng
42HTX vận tải thương mại và dịch vụ Nguyên Vỹ
43HTX thương mại du lịch vận tải Thành Công
44Chi nhánh HTX thương mại, vận tải và dịch vụ du lịch Saco
45HTX vận tải Minh Vy
46HTX dịch vụ thương mại vận tải Hòa Bình
47HTX vận tải cơ giới Miền Nam
48HTX Thiên Ân
49HTX dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách Nam Việt
50Liên hiệp HTX vận tải cơ giới TP.HCM tại Đồng Nai
51HTX vận tải du lịch Sài Gòn
52HTX vận tải du lịch Gia Huy
53HTX ô tô vận tải dịch vụ và du lịch Tân Bình
54HTX vận tải du lịch Minh Đức
55HTX vận tải và du lịch Thanh Sơn
56HTX vận tải du lịch Gia Minh
57HTX du lịch vận tải thương mại xuyên Việt
58HTX vận tải du lịch Hợp Danh
59HTX dịch vụ vận tải Sông Bé
 
Sửa lần cuối:
Top