làm phù hiệu gocar

  1. lengochang

    Danh sách các hợp tác xã liên kết đăng ký GoCar (Gojek) tại Hà Nội

    Cũng giống như quy trình đăng ký chạy GoCar tại TP.HCM, anh em tài xế chạy Gocar tại Hà Nội cũng phải tham gia vào 1 hợp tác xã để được cấp phù hiệu xe, các doanh nghiệp, hợp tác xã này phải có đầy đủ giấy phép để làm pháp nhân vận tải theo quy định của đề án thí điểm. Đối tác tài xế tham gia...
  2. lengochang

    Danh sách các hợp tác xã liên kết đăng ký GoCar (Gojek) tại TP.HCM

    Như anh em đã biết theo thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quyếtđịnh 24/QĐ BGTVT thì Chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải được phép tham gia đề án thí điểm.Doanh nghiệp, hợp tác xã này phải có đầy đủ giấy phép để làm pháp nhân vận tải theo quy định của đề án thí điểm.Cam kết thực...
Top