TÀI XẾ CÔNG NGHỆ

Nơi thảo luận dành cho tài xế 2 bánh và 4 bánh đang chạy các dịch vụ gọi xe công nghệ như: Grab, Uber, Go-Viet, Vato...

Grab

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác Grab như: GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, GrabFood...
Chủ đề
493
Bài viết
1.4K
Chủ đề
493
Bài viết
1.4K

Go-Viet

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác GO-VIET như: Go-Bike, Go-Car,Go-Food...
Chủ đề
329
Bài viết
2.1K
Chủ đề
329
Bài viết
2.1K

be

Nơi trao đổi các thông tin liên quan đến ứng dụng gọi xe be
Chủ đề
170
Bài viết
497
Chủ đề
170
Bài viết
497

MyGo

Chủ đề
24
Bài viết
129
Chủ đề
24
Bài viết
129

88GO

Chủ đề
76
Bài viết
124
Chủ đề
76
Bài viết
124

Vato

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái VATO như: VatoBike, VatoCar...
Chủ đề
60
Bài viết
152
Chủ đề
60
Bài viết
152

FastGo

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái FastGo như: FastBike, FastCar...
Chủ đề
5
Bài viết
19
Chủ đề
5
Bài viết
19

Tada

Chủ đề
7
Bài viết
31
Chủ đề
7
Bài viết
31

Mai Linh

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái Mai Linh Bike.
Chủ đề
30
Bài viết
33
Chủ đề
30
Bài viết
33

Go-ixe

Chủ đề
4
Bài viết
16
Chủ đề
4
Bài viết
16

Uber

Chủ đề
20
Bài viết
33
Chủ đề
20
Bài viết
33

Go-Jek

Chủ đề
4
Bài viết
9
Chủ đề
4
Bài viết
9

T-NET

Chủ đề
11
Bài viết
14
Chủ đề
11
Bài viết
14

XELO

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Aber

Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
3
Bài viết
4

Khác

Chủ đề
50
Bài viết
106
Chủ đề
50
Bài viết
106
T
  • TrungLun0112
Top