• Diễn đàn TechBike đang trong đợt tuyển MOD, SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây

TÀI XẾ CÔNG NGHỆ

Nơi thảo luận dành cho tài xế 2 bánh và 4 bánh đang chạy các dịch vụ gọi xe công nghệ như: Grab, Uber, Go-Viet, Vato...

Grab

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác Grab như: GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, GrabFood...
Chủ đề
399
Bài viết
1.2K
Chủ đề
399
Bài viết
1.2K

Go-Viet

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác GO-VIET như: Go-Bike, Go-Car,Go-Food...
Chủ đề
286
Bài viết
1.9K
Chủ đề
286
Bài viết
1.9K
L
  • Lamhuy

be

Nơi trao đổi các thông tin liên quan đến ứng dụng gọi xe be
Chủ đề
137
Bài viết
371
Chủ đề
137
Bài viết
371

MyGo

Chủ đề
22
Bài viết
121
Chủ đề
22
Bài viết
121

Vato

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái VATO như: VatoBike, VatoCar...
Chủ đề
49
Bài viết
130
Chủ đề
49
Bài viết
130
hoangnam
  • hoangnam

FastGo

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái FastGo như: FastBike, FastCar...
Chủ đề
6
Bài viết
25
Chủ đề
6
Bài viết
25

Tada

Chủ đề
6
Bài viết
23
Chủ đề
6
Bài viết
23

Mai Linh

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái Mai Linh Bike.
Chủ đề
29
Bài viết
32
Chủ đề
29
Bài viết
32

Go-ixe

Chủ đề
4
Bài viết
16
Chủ đề
4
Bài viết
16

Aber

Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
3
Bài viết
4

Uber

Chủ đề
18
Bài viết
30
Chủ đề
18
Bài viết
30

Go-Jek

Chủ đề
3
Bài viết
8
Chủ đề
3
Bài viết
8

T-NET

Chủ đề
11
Bài viết
14
Chủ đề
11
Bài viết
14

XELO

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Khác

Chủ đề
42
Bài viết
91
Chủ đề
42
Bài viết
91
Top