TÀI XẾ CÔNG NGHỆ

Nơi thảo luận dành cho tài xế 2 bánh và 4 bánh đang chạy các dịch vụ gọi xe công nghệ như: Grab, Uber, Go-Viet, Vato...

Grab

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác Grab như: GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, GrabFood...
Chủ đề
716
Bài viết
1.5K
Chủ đề
716
Bài viết
1.5K

Gojek

Chủ đề
111
Bài viết
194
Chủ đề
111
Bài viết
194

be

Nơi trao đổi các thông tin liên quan đến ứng dụng gọi xe be
Chủ đề
207
Bài viết
559
Chủ đề
207
Bài viết
559

Xanh SM

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác Xanh SM như: Xanh SM Taxi, Xanh SM Bike...
Chủ đề
44
Bài viết
45
Chủ đề
44
Bài viết
45

Go-Viet

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác GO-VIET như: Go-Bike, Go-Car,Go-Food...
Chủ đề
355
Bài viết
2.2K
Chủ đề
355
Bài viết
2.2K

MyGo

Chủ đề
25
Bài viết
135
Chủ đề
25
Bài viết
135

Vato

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái VATO như: VatoBike, VatoCar...
Chủ đề
64
Bài viết
163
Chủ đề
64
Bài viết
163

FastGo

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái FastGo như: FastBike, FastCar...
Chủ đề
6
Bài viết
24
Chủ đề
6
Bài viết
24

Tada

Chủ đề
17
Bài viết
49
Chủ đề
17
Bài viết
49

Mai Linh

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái Mai Linh Bike.
Chủ đề
31
Bài viết
38
Chủ đề
31
Bài viết
38

88GO

Chủ đề
122
Bài viết
191
Chủ đề
122
Bài viết
191

Go-ixe

Chủ đề
4
Bài viết
20
Chủ đề
4
Bài viết
20

Uber

Chủ đề
21
Bài viết
39
Chủ đề
21
Bài viết
39

T-NET

Chủ đề
12
Bài viết
15
Chủ đề
12
Bài viết
15

XELO

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Aber

Chủ đề
4
Bài viết
5
Chủ đề
4
Bài viết
5

Khác

Chủ đề
265
Bài viết
410
Chủ đề
265
Bài viết
410
Top