TÀI XẾ CÔNG NGHỆ

Nơi thảo luận dành cho tài xế 2 bánh và 4 bánh đang chạy các dịch vụ gọi xe công nghệ như: Grab, Uber, Go-Viet, Vato...

Grab

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác Grab như: GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, GrabFood...
Chủ đề
538
Bài viết
1.6K
Chủ đề
538
Bài viết
1.6K

Gojek

Chủ đề
30
Bài viết
77
Chủ đề
30
Bài viết
77

be

Nơi trao đổi các thông tin liên quan đến ứng dụng gọi xe be
Chủ đề
190
Bài viết
525
Chủ đề
190
Bài viết
525

Go-Viet

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác GO-VIET như: Go-Bike, Go-Car,Go-Food...
Chủ đề
350
Bài viết
2.2K
Chủ đề
350
Bài viết
2.2K
mocchuan
  • mocchuan

MyGo

Chủ đề
25
Bài viết
131
Chủ đề
25
Bài viết
131

Vato

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái VATO như: VatoBike, VatoCar...
Chủ đề
63
Bài viết
157
Chủ đề
63
Bài viết
157

FastGo

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái FastGo như: FastBike, FastCar...
Chủ đề
5
Bài viết
20
Chủ đề
5
Bài viết
20

Tada

Chủ đề
9
Bài viết
35
Chủ đề
9
Bài viết
35

Mai Linh

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái Mai Linh Bike.
Chủ đề
31
Bài viết
35
Chủ đề
31
Bài viết
35

88GO

Chủ đề
120
Bài viết
187
Chủ đề
120
Bài viết
187

Go-ixe

Chủ đề
4
Bài viết
16
Chủ đề
4
Bài viết
16

Uber

Chủ đề
20
Bài viết
36
Chủ đề
20
Bài viết
36

T-NET

Chủ đề
11
Bài viết
14
Chủ đề
11
Bài viết
14

XELO

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Aber

Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
3
Bài viết
4

Khác

Chủ đề
64
Bài viết
124
Chủ đề
64
Bài viết
124
Top