TÀI XẾ CÔNG NGHỆ

Nơi thảo luận dành cho tài xế 2 bánh và 4 bánh đang chạy các dịch vụ gọi xe công nghệ như: Grab, Uber, Go-Viet, Vato...

Grab

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác Grab như: GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, GrabFood...
Chủ đề
681
Bài viết
1.4K
Chủ đề
681
Bài viết
1.4K

Gojek

Chủ đề
106
Bài viết
184
Chủ đề
106
Bài viết
184

be

Nơi trao đổi các thông tin liên quan đến ứng dụng gọi xe be
Chủ đề
206
Bài viết
553
Chủ đề
206
Bài viết
553

Go-Viet

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế và đối tác GO-VIET như: Go-Bike, Go-Car,Go-Food...
Chủ đề
355
Bài viết
2.2K
Chủ đề
355
Bài viết
2.2K

MyGo

Chủ đề
25
Bài viết
132
Chủ đề
25
Bài viết
132

Vato

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái VATO như: VatoBike, VatoCar...
Chủ đề
64
Bài viết
163
Chủ đề
64
Bài viết
163

FastGo

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái FastGo như: FastBike, FastCar...
Chủ đề
5
Bài viết
23
Chủ đề
5
Bài viết
23

Tada

Chủ đề
17
Bài viết
49
Chủ đề
17
Bài viết
49

Mai Linh

Nơi giao lưu, chia sẽ và thảo luận dành cho tài xế lái Mai Linh Bike.
Chủ đề
31
Bài viết
34
Chủ đề
31
Bài viết
34

88GO

Chủ đề
122
Bài viết
189
Chủ đề
122
Bài viết
189

Go-ixe

Chủ đề
4
Bài viết
17
Chủ đề
4
Bài viết
17

Uber

Chủ đề
21
Bài viết
39
Chủ đề
21
Bài viết
39

T-NET

Chủ đề
12
Bài viết
15
Chủ đề
12
Bài viết
15

XELO

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Aber

Chủ đề
4
Bài viết
5
Chủ đề
4
Bài viết
5

Khác

Chủ đề
244
Bài viết
365
Chủ đề
244
Bài viết
365
Top