hợp tác xã gocar

  1. lengochang

    Danh sách các hợp tác xã liên kết đăng ký GoCar (Gojek) tại TP.HCM

    Như anh em đã biết theo thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quyếtđịnh 24/QĐ BGTVT thì Chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải được phép tham gia đề án thí điểm.Doanh nghiệp, hợp tác xã này phải có đầy đủ giấy phép để làm pháp nhân vận tải theo quy định của đề án thí điểm.Cam kết thực...
Top