10 thắc mắc khi nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp Covid-19 trên VssID (116/NQ-CP)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Để giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 116/NQ-CP về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp NLĐ vượt qua khó khăn. NLĐ sẽ nhận được tiền hỗ trợ theo 2 hình thức nhận tiền trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc nhận tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân do NLĐ cung cấp trên ứng dụng BHXH online VssID, trong quá trình đăng ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ gặp những thắc mắc không biết hỏi ai như: mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ, thủ tục, hồ sơ ra sao, khi nào thì nhận được tiền...hay những lỗi gặp phải trong quá trình đăng ký thì dưới đây là 10 thắc mắc hay gặp khi đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid-19.

1. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021: vây đối tượng bị tạm hoãn, nghỉ không lương...nói chung là bất kỳ lý do gì mà đóng BHTN bị gián đoạn từ trước 30/9/2021 thì có được hưởng theo QD 116 ko?
Người lao động có Quyết định tạm hoãn HĐLĐ mà không phải QĐ chấm dứt HĐLĐ thì có thuộc đối tượng hưởng?

Trả lời:
Do đó, trường hợp tại thời điểm 30/9/2021 đang nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn HĐLĐ, ngừng việc, ốm đau, thai sản, đơn vị nợ đóng vẫn thuộc đối tượng hưởng theo NQ 116. Tuy nhiên, hiện tại các tỉnh rà soát theo Dữ liệu do Trung tâm CNTT chốt gửi về. Các trường hợp còn lại không có tên trong DS do KL,....từ trước đó thì để lại và sẽ rà soát sau khi đã chi trả xong các trường hợp có tên trong Dữ liệu do TT CNTT gửi ạ

2. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021- 30/09/2021 và đã hưởng, đang hưởng TCTN có thời gian bảo lưu số tháng lẻ thì có được hưởng theo NQ 116 không?

Trả lời:
Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 và đã hưởng, đang hưởng TCTN có thời gian bảo lưu số tháng lẻ thì vẫn được hưởng hỗ trợ theo NQ 116. Chỉ trường hợp đã hưởng TCTN mà không còn thời gian đóng BHTN được bảo lưu thì mới không được hỗ trợ

3. "Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có QĐ hưởng TCTN...".Vậy cơ quan BHXH tiếp nhận đề nghị chi trả hỗ trợ theo NQ116, sau đó mới nhận được QĐ hưởng TCTN thì giải quyết như thế nào?

Trả lời:
Thời điểm xác định thời gian đóng BHTN chưa hưởng để tính mức hỗ trợ là tại thời điểm 30/9/2021. Có nghĩa là tại thời điểm đó người lao động có bao nhiêu tháng đóng BHTN chưa hưởng thì được tính bấy nhiêu. Còn sau thời điểm này người lao động có quyết định hưởng TCTN thì không ảnh hưởng gì đến việc hưởng hỗ trợ.

4. "NLĐ đã dừng đóng BHTN do ốm đau, bảo lưu, tạm hoãn đóng, ngừng đóng, chấm dứt HĐLĐ, buộc thôi việc từ ngày 01/01/2020 đến 30/08/2021 hoặc đã giải quyết BHXH một lần nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chính sách hỗ trợ theo NĐ 116 hay không?

Trả lời:
Người lao động đã dừng đóng BHTN do ốm đau, bảo lưu, tạm hoãn đóng, ngừng đóng nhưng vẫn trong danh sách tham gia BHTN của đơn vị theo dữ liệu quản lý của cơ quan BHXH thì vẫn được hưởng hỗ trợ theo NQ116.
- Trường hợp chấm dứt HĐLĐ, buộc thôi việc từ ngày 01/01/2020 đến 30/08/2021 hoặc đã giải quyết BHXH một lần nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đã hưởng TCTN mà có thời gian đóng được bảo lưu tại thời điểm 30/9/2021 thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ theo NQ 116"

5. NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ có tổng số tháng đóng BHTN là 120 tháng và đang có QĐ hưởng thất nghiệp, tính tới ngày 30/9/2021 đã hưởng được số tháng là 6 tháng, vậy NLĐ được hưởng theo NQ 166 là tính trên số tháng đóng BHTN ban đầu hay là số tháng còn lại.

Trả lời:
Việc xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ căn cứ vào thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật việc làm tại thời điểm 30/9/2021. Có nghĩa là thời gian đóng BHTN được bảo lưu đối với trường hợp đã có quyết định hưởng TCTN phải được thể hiện trên các quyết định của Sở LĐTBXH tính đến thời điểm 30/9/2021 như: Quyết định hủy hưởng, quyết định chấm dứt hưởng, quyết định bảo lưu.

6. "NLĐ bảo lưu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: thực hiện đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm, cùng lúc đó, thực hiện lập mẫu 02 theo quy định của Dự thảo nộp cơ quan BHXH đề nghị hỗ trợ.
Thời gian thực hiện chi trả gói hỗ trợ theo dữ thảo chỉ có 05 ngày làm việc, trong khi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp lại là 20 ngày làm việc, tại thời điểm này NLĐ chưa được giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Như vậy: có sự không công bằng xảy ra.
Ví dụ: Người LĐ bảo lưu thất nghiệp 60 tháng, nếu được hưởng thất nghiệp sẽ là 05 tháng, số tháng bảo lưu là 0 tháng (không được hỗ trợ).
Tuy nhiên, do chưa có QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nên tại thời điểm này NLĐ có 60 tháng bảo lưu và được hỗ trợ 2.100.000 đồng."

Trả lời:
Mốc tính thời gian đóng chưa hưởng là tại thời điểm 30/9/2021. Do đó sẽ không có chuyện người lao động đợi hưởng hỗ trợ xong mới nộp hồ sơ.

7. Căn cứ tính mức hỗ trợ: trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng TCTB của NLĐ. (Trường hợp này đối với đơn vị nợ thì sao ạ?)
Ví dụ: NLĐ đang tham gia BHTN đến 30/9/2021 nhưng đơn vị mới đóng BHTN đến tháng 02/2021 thì thời gian đã đóng tính đến hết tháng 9/2021 hay hết tháng 02/2021."

Trả lời:
Căn cứ xác định mức hỗ trợ là thời gian đã đóng, có nghĩa là tính trên thời gian thực tế đã đóng tiền vào quỹ BHTN chứ ko phải là căn trên thời gian tham gia. như trường hợp này là đã đóng đến tháng 02/2021

8. Những trường hợp phải thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp của nhưng năm trước chưa thu được hiện nay họ đang đi làm thì có được hỗ trợ không?

Trả lời:
Những trường hợp này vẫn được hưởng nếu có thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm 30/9/2021

9. "Đối tượng có quyết định chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm được bảo lưu thời gian thất nghiệp, đồng thời có quyết định thu hồi nhưng chưa thu hồi được thì có được xác nhận cho đơn vị để hưởng NĐ 116 không?

Trả lời:
Trường hợp chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm trước 30/9/2021 thì thuộc đối tượng đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021. Về thời gian đóng làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là thời gian được bảo lưu theo quyết định của cơ quan lao động (không tính đến điều kiện đã thu hồi hay chưa)

10. Đối với trưởng hợp NLĐ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp không còn thời gian bảo lưu không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thì không công bằng đối với các trường hợp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp còn thời gian bảo lưu.

Trả lời:
Nội dung này đã được quy định rõ trong Nghị quyết 03/2021/QH15, chỉ người có thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN mới được hưởng hỗ trợ.

Vậy trên đây là những thắc mắc mà NLĐ thường gặp phải trong quá trình đăng ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, hi vọng những giải đáp trên sẽ giải đáp được phần nào về những vấn đề mà NLĐ đang vướng mắc, giúp cho NLĐ có thể đăng ký nhận được tiền hỗ trợ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 
Top