nhận tiền hỗ trợ covid

  1. lengochang

    10 thắc mắc khi nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp Covid-19 trên VssID (116/NQ-CP)

    Để giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 116/NQ-CP về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp NLĐ vượt qua khó khăn. NLĐ sẽ nhận được tiền hỗ trợ theo 2 hình thức nhận tiền trực tiếp tại cơ...
Top