Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Văn Yên (Yên Bái)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Văn Yên (Yên Bái) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Văn Yên (Yên Bái) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Văn Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 324000
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Văn Yên - Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834136
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trái Hút​

 • Mã bưu điện (Post code): 324210
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Trái Hút - Khu phố Trái Hút, Xã An Bình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831001
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Thái​

 • Mã bưu điện (Post code): 324090
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Thái - Thôn Quẽ Trong, Xã Yên Thái
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834366
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Ngòi A​

 • Mã bưu điện (Post code): 324060
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Ngòi A - Thôn Chiềng, Xã Ngòi A
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834664
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mậu Đông​

 • Mã bưu điện (Post code): 324130
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mậu Đông - Thôn 2, Xã Mậu Đông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834506
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Quang Minh​

 • Mã bưu điện (Post code): 324200
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Quang Minh - Thôn Bờ Ngòi 1, Xã Quang Minh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831264
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 324330
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Thịnh - Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163830102
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Hợp​

 • Mã bưu điện (Post code): 324150
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Hợp - Thôn 6, Xã Tân Hợp
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163830195
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đông Cuông​

 • Mã bưu điện (Post code): 324170
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đông Cuông - Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834365
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đông An​

 • Mã bưu điện (Post code): 324510
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đông An - Thôn Toàn An, Xã Đông An
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831101
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Bình​

 • Mã bưu điện (Post code): 324211
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Bình - Thôn Khe Ly, Xã An Bình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lâm Giang​

 • Mã bưu điện (Post code): 324230
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lâm Giang - Thôn 10, Xã Lâm Giang
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831051
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Xuân Tầm​

 • Mã bưu điện (Post code): 324540
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Xuân Tầm - Thôn Khe Trung, Xã Xuân Tầm
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831323
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phong Dụ Hạ​

 • Mã bưu điện (Post code): 324550
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phong Dụ Hạ - Thôn 1, Xã Phong Dụ Hạ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831020
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Châu Quế Hạ​

 • Mã bưu điện (Post code): 324260
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Châu Quế Hạ - Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831081
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Châu Quế Thượng​

 • Mã bưu điện (Post code): 324290
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Châu Quế Thượng - Thôn 4, Xã Châu Quế Thượng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163833243
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lang Thíp​

 • Mã bưu điện (Post code): 324310
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lang Thíp - Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163833182
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phong Dụ Thượng​

 • Mã bưu điện (Post code): 324560
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phong Dụ Thượng - Bản Than, Xã Phong Dụ Thượng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163831112
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Hưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 324110
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Hưng - Thôn Yên Hưng 2, Xã Yên Hưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834254
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đại Phác​

 • Mã bưu điện (Post code): 324360
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đại Phác - Thôn Phúc Thành, Xã Đại Phác
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163830178
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Hợp​

 • Mã bưu điện (Post code): 324420
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Hợp - Thôn Yên Dũng 2, Xã Yên Hợp
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163835130
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Phú​

 • Mã bưu điện (Post code): 324470
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Phú - Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834342
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đại Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 324370
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đại Sơn - Làng Vầu, Xã Đại Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163830145
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Xuân Ái​

 • Mã bưu điện (Post code): 324430
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Xuân Ái - Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Aí
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163835102
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Viễn Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 324490
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Viễn Sơn - Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163834500
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hoàng Thắng​

 • Mã bưu điện (Post code): 324450
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hoàng Thắng - Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163835117
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nà Hẩu​

 • Mã bưu điện (Post code): 324390
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nà Hẩu - Bản Tát, Xã Nà Hẩu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163835772
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỏ Vàng​

 • Mã bưu điện (Post code): 324400
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỏ Vàng - Thôn Khe Ngõa, Xã Mỏ Vàng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163835771
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Văn Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 324050
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Yên - Khu phố 3, Thị trấn Mậu A
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163830678
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top