Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Đức Thọ (Hà Tĩnh)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Đức Thọ​

 • Mã bưu điện (Post code): 484900
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Đức Thọ - Khối Cơ Quan, Thị Trấn Đức Thọ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 831101
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chợ Trổ​

 • Mã bưu điện (Post code): 485160
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Chợ Trổ - Thôn 1, Xã Đức Nhân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 831501
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chợ Giấy​

 • Mã bưu điện (Post code): 485320
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Chợ Giấy - Thôn 9, Xã Đức Dũng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833003
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Tùng​

 • Mã bưu điện (Post code): 484980
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Tùng - Thôn Tân Khang, Xã Đức Tùng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 834008
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Vĩnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 485030
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Vĩnh - Thôn Vĩnh Đại 1, Xã Đức Vĩnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 547002
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Liên Minh​

 • Mã bưu điện (Post code): 484938
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Liên Minh - Thôn 1, Xã Liên Minh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02393831001
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức La​

 • Mã bưu điện (Post code): 484950
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức La - Thôn 2, Xã Đức La
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 831042
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Hồ​

 • Mã bưu điện (Post code): 484960
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Hồ - Thôn Tiến Thọ, Xã Yên Hồ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 547121
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 485100
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Yên - Thôn 3, Xã Đức Yên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 832900
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bùi Xá​

 • Mã bưu điện (Post code): 485120
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bùi Xá - Thôn 5, Xã Bùi Xá
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 831041
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trung Lễ​

 • Mã bưu điện (Post code): 485140
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trung Lễ - Thôn 1, Xã Trung Lễ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833002
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Thủy​

 • Mã bưu điện (Post code): 485180
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Thủy - Thôn 5, Xã Đức Thủy
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833039
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thái Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 485210
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thái Yên - Thôn Bình Định, Xã Thái Yên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 835063
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 485220
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Hòa - Thôn 2 Đại Hòa, Xã Đức Hoà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 830100
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Lâm​

 • Mã bưu điện (Post code): 485260
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Lâm - Thôn 4, Xã Đức Lâm
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833001
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Thanh​

 • Mã bưu điện (Post code): 485280
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Thanh - Thôn Thanh Linh, Xã Đức Thanh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833033
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Lạc​

 • Mã bưu điện (Post code): 485291
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Lạc - Thôn Hoà Long, Xã Đức Lạc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 830200
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Lập​

 • Mã bưu điện (Post code): 485310
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Lập - Thôn 6, Xã Đức Lập
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833303
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Dũng​

 • Mã bưu điện (Post code): 485331
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Dũng - Thôn 5, Xã Đức Dũng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 552005
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức An​

 • Mã bưu điện (Post code): 485360
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức An - Thôn Long Hòa, Xã Đức An
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 833004
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Lạng​

 • Mã bưu điện (Post code): 485380
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Lạng - Thôn Tân Sơn, Xã Đức Lạng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 830003
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Trung​

 • Mã bưu điện (Post code): 484910
 • Địa chỉ: Đại lý bưu điện Yên Trung - Khối 10, Thị Trấn Đức Thọ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 831504
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Lạc​

 • Mã bưu điện (Post code): 485290
 • Địa chỉ: Đại lý bưu điện Đức Lạc - Thôn Yên Cường, Xã Đức Lạc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 831502
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top