Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Đức Phổ (Quảng Ngãi)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Đức Phổ​

 • Mã bưu điện (Post code): 573500
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Đức Phổ - Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553859011
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sa Huỳnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 573660
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Sa Huỳnh - Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553860400
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Vinh​

 • Mã bưu điện (Post code): 573710
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Vinh - Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553858333
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Ninh​

 • Mã bưu điện (Post code): 573510
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Ninh - Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553973113
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Thuận​

 • Mã bưu điện (Post code): 573530
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Thuận - Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553983455
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Văn​

 • Mã bưu điện (Post code): 573520
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Văn - Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553988216
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Quang​

 • Mã bưu điện (Post code): 573580
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Quang - Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553972444
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ An​

 • Mã bưu điện (Post code): 573570
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ An - Thôn An Thạch, Xã Phổ An
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553972466
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Nhơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 573590
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Nhơn - Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553858500
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Phong​

 • Mã bưu điện (Post code): 573550
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Phong - Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553855155
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 573610
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Hòa - Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553973114
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Cường​

 • Mã bưu điện (Post code): 573620
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Cường - Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553970255
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Khánh​

 • Mã bưu điện (Post code): 573640
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Khánh - Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553970555
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phổ Châu​

 • Mã bưu điện (Post code): 573680
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phổ Châu - Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553860111
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Đức Phổ​

 • Mã bưu điện (Post code): 573540
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đức Phổ - Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02553858585
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top