Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Đức Linh (Bình Thuận)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Đức Linh (Bình Thuận) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Đức Linh (Bình Thuận) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Đức Linh​

 • Mã bưu điện (Post code): 803700
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Đức Linh - Khu phố 1, Thị Trấn Võ Xu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523882712
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trà Tân​

 • Mã bưu điện (Post code): 803880
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Trà Tân - Thôn 1 A, Xã Trà Tân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523530666
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Tài​

 • Mã bưu điện (Post code): 803830
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Đức Tài - Sô´184, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Đức Tài
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523883003
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Võ Xu​

 • Mã bưu điện (Post code): 803701
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Võ Xu - Khu phố 5, Thị Trấn Võ Xu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523882150
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mê Pu​

 • Mã bưu điện (Post code): 803740
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mê Pu - Thôn 2, Xã Mê Pu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sùng Nhơn 1​

 • Mã bưu điện (Post code): 803760
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Sùng Nhơn 1 - Thôn 2, Xã Sùng Nhơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523884502
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sùng Nhơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 803761
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Sùng Nhơn - Thôn 3, Xã Sùng Nhơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đa Kai 2​

 • Mã bưu điện (Post code): 803780
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đa Kai 2 - Thôn 5, Xã Đa Kai
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523884489
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đa Kai​

 • Mã bưu điện (Post code): 803791
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đa Kai - Thôn 8, Xã Đa Kai
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523884489
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nam Chính​

 • Mã bưu điện (Post code): 803800
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nam Chính - Thôn 3, Xã Nam Chính
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Chính​

 • Mã bưu điện (Post code): 803820
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Chính - Thôn 2, Xã Đức Chính
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523883006
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vũ Hoà 2​

 • Mã bưu điện (Post code): 803720
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vũ Hoà 2 - Thôn 4, Xã Vũ Hoà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523523190
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vũ Hoà​

 • Mã bưu điện (Post code): 803721
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vũ Hoà - Thôn 2, Xã Vũ Hoà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Hạnh 1​

 • Mã bưu điện (Post code): 803850
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Hạnh 1 - Thôn 3, Xã Đức Hạnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523883700
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Hà​

 • Mã bưu điện (Post code): 803870
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Hà - Thôn 3, Xã Tân Hà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Tín​

 • Mã bưu điện (Post code): 803860
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Tín - Thôn 10, Xã Đức Tín
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02523887788
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đông Hà​

 • Mã bưu điện (Post code): 803890
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đông Hà - Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 05253530400
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top