Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Trấn Yên (Yên Bái)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Trấn Yên (Yên Bái) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Trấn Yên (Yên Bái) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Trấn Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 323300
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Trấn Yên - Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825193
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hưng Khánh​

 • Mã bưu điện (Post code): 323790
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Hưng Khánh - Thôn 4, Xã Hưng Khánh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163821034
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh Quán​

 • Mã bưu điện (Post code): 323360
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh Quán - Thôn 2, Xã Minh Quán
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825096
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Việt Thành​

 • Mã bưu điện (Post code): 323400
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Việt Thành - Thôn 5, Xã Việt Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825095
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hòa Cuông​

 • Mã bưu điện (Post code): 323380
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hòa Cuông - Thôn 5, Xã Hòa Cuông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825507
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đào Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 323420
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đào Thịnh - Thôn 2, Xã Đào Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825402
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Quy Mông​

 • Mã bưu điện (Post code): 323560
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Quy Mông - Thôn Tân Thành, Xã Quy Mông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163823058
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Báo Đáp​

 • Mã bưu điện (Post code): 323440
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Báo Đáp - Thôn 11, Xã Báo Đáp
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825185
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Đồng​

 • Mã bưu điện (Post code): 323470
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Đồng - Thôn 3, Xã Tân Đồng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825407
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Cường Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 323340
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Cường Thịnh - Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825391
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nga Quán​

 • Mã bưu điện (Post code): 323330
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nga Quán - Thôn Ninh Thuận, Xã Nga Quán
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825097
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh Tiến​

 • Mã bưu điện (Post code): 323530
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh Tiến - Thôn 2, Xã Minh Tiến
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163826056
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Y Can​

 • Mã bưu điện (Post code): 323540
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Y Can - Thôn Hòa Bình, Xã Y Can
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163826057
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Kiên Thành​

 • Mã bưu điện (Post code): 323580
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Kiên Thành - Thôn Yên Thịnh, Xã Kiên Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825723
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lương Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 323760
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lương Thịnh - Thôn Đoàn Kết, Xã Lương Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825155
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bảo Hưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 323650
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bảo Hưng - Thôn Bảo Lâm, Xã Bảo Hưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163863390
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh Quân​

 • Mã bưu điện (Post code): 323680
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh Quân - Thôn Đức Quân, Xã Minh Quân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 021638825372
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Việt Cường​

 • Mã bưu điện (Post code): 323700
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Việt Cường - Thôn Khe Chanh, Xã Việt Cường
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825460
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hưng Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 323840
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hưng Thịnh - Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163821100
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hồng Ca​

 • Mã bưu điện (Post code): 323810
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hồng Ca - Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163821150
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hưng Khánh​

 • Mã bưu điện (Post code): 323791
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hưng Khánh - Thôn 8, Xã Hưng Khánh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vân Hội​

 • Mã bưu điện (Post code): 323720
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vân Hội - Thôn 7, Xã Vân Hội
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825717
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Việt Hồng​

 • Mã bưu điện (Post code): 323740
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Việt Hồng - Bản Khe Bến, Xã Việt Hồng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163823599
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Trấn Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 323320
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trấn Yên - Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163825101
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top