Xây dựng đa kênh làm Marketing 0đ - Không bao giờ thiếu khách hàng !!

Tunguyenmkt

Tài xế Đồng
𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 đ𝐚 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
❓
Bạn muốn kinh doanh phát triển và tăng doanh số bán hàng ?
❓
Bạn muốn xây dựng chiến lược marketing 0 đồng ?
❓
Bạn muốn tiếp cận khách hàng đúng mục tiêu ?
❓
Bạn muốn tiếp cận 10k-50k khách hàng mà không tốn chi phí Q.C ?
👉
𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢
✅
Xây dựng hệ thống tiếp cận 10k-50k khách hàng mỗi ngày.
✅
Q.C tiếp cận đúng tệp khách hàng tiềm năng mà không mất chi phí Q.C
✅
Hỗ trợ xây dựng quy trình cho người mới bắt đầu
✅
Xây dựng công đồng Fanpage group khách thật, người thật
✅
Ca.m Kế.t đồng hành hiê.u qu.ả tă.n.g doanh số b.á.n hàng
✅
Coaching đào tạo trực tiếp 1-1 tại Hà Nội
☎
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞/ 𝐙𝐚𝐥𝐨 : 𝟎𝟖𝟖𝟖𝟖.𝟕𝟓.𝟖𝟏𝟏
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 35 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội
#phầnmềmmkt
#quảngcáof.b
#marketing0đ
 
Top