Giấy tờ đăng ký grab bike

Hungtv

Tài xế mới
Hiện tại ở đà nẵng đăng ký grab bike bắt buộc phải có lý lịch tư pháp hả mọi người, có thể sử dụng giấy xác nhận hạnh kiểm và xác nhận cư trú để thay thế không
 
Top