Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Trạm Tấu (Yên Bái)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Trạm Tấu (Yên Bái) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Trạm Tấu (Yên Bái) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Trạm Tấu​

 • Mã bưu điện (Post code): 325900
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu - Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876110
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Pá Hu​

 • Mã bưu điện (Post code): 325980
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Pá Hu - Thôn Km16, Xã Pá Hu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163872632
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Làng Nhì​

 • Mã bưu điện (Post code): 326030
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Làng Nhì - Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874860
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tà Xi Láng​

 • Mã bưu điện (Post code): 326040
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tà Xi Láng - Thôn Xá Nhù, Xã Tà Xi Láng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874861
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phình Hồ​

 • Mã bưu điện (Post code): 326020
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phình Hồ - Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874353
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trạm Tấu​

 • Mã bưu điện (Post code): 325970
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trạm Tấu - Thôn Km17, Xã Trạm Tấu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876320
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Xà Hồ​

 • Mã bưu điện (Post code): 325950
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Xà Hồ - Thôn Tàng Ghenh, Xã Xà Hồ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876417
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Pá Lau​

 • Mã bưu điện (Post code): 325990
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Pá Lau - Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163872683
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Túc Đán​

 • Mã bưu điện (Post code): 326000
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Túc Đán - Thôn Pá Tê, Xã Túc Đán
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163872675
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bản Công​

 • Mã bưu điện (Post code): 325920
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bản Công - Bản Công, Xã Bản Công
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876319
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hát Lìu​

 • Mã bưu điện (Post code): 325910
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hát Lìu - Thôn Hát Lìu 1, Xã Hát Lìu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876321
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bàn Mù​

 • Mã bưu điện (Post code): 325930
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bàn Mù - Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876256
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Trạm Tấu​

 • Mã bưu điện (Post code): 325940
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trạm Tấu - Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163876110
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top