[Cập nhật] Chương trình thưởng hiện tại tài xế be (beBike, beCar)

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Từ nay các thông tin mới nhất về chương trình thưởng của be đối với các đối tác tài xế (beBike, beCar) sẽ được cập nhật duy nhất tại bài viết này để tránh việc tạo nhiều bài viết và các chương trình thưởng hết hạn làm hiểu nhầm thông tin cho anh em tài xế và ngoài ra anh em có thể so sánh các chương trình thưởng các ứng dụng gọi xe khách nhau để biết nên chạy ứng dụng nào vào lúc này để có doanh thu tốt nhất nhé.
Anh em hoạt động ở khu vực nào thì xem chương trình thưởng khi vực đó nhé và mình sẽ cập nhật liên tục các chương trình thưởng này mỗi khi có thay đổi, bài viết sẽ được ghim ở đầu trang chuyên mục be.

4179


CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG be TẠI HỒ CHÍ MINH

beCar


Chương trình: Lái Nhiều Thưởng Cao

Car HCMSố điểm/ngàyThưởng
Mức 110100.000
Mức 220250.000
Mức 330400.000
Mức 440600.000

Cách tính điểm:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png

Lưu ý:
 • Chuyến đi được tính 2 điểm là chuyến đi phát sinh trong giờ cao điểm và được hoàn thành
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Mỗi chuyến xe phát sinh trong khung giờ từ 16:00 - 18:59 từ thứ 2 đến thứ 6, và được hoàn thành sẽ nhận được số điểm thưởng là 2.5.
 • Tổng số điểm sau khi tổng hợp sẽ được làm tròn lên 0.5 điểm.
 • Doanh thu dùng để tính điểm thưởng là Tổng doanh thu (bao gồm VAT) của dịch vụ be đi tỉnh trong chu kỳ tính thưởng.
Ví dụ: Cách tính điểm dành cho doanh thu của dịch vụ be đi tỉnh trong ngày như sau

This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

- Chương trình được áp dụng cho Quý Tài xế beCar (beCar 4 chỗ, beCar 7 chỗ) tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 00:00:00 ngày 16/12/2019 đến khi có thông báo mới.

- Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây mỗi ngày:
 • Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%;
 • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
- Chương trình thưởng mới sẽ thay thế toàn bộ các chương trình thưởng hiện tại của be
- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng
- Chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đăng ký tại khu vực TP. Hồ Chí Minh
- Chương trình không áp dụng cho Quý Tài xế thuộc be Biệt Đội


beBike


Từ ngày 02/12/2019, be áp dụng đồng thời các chương trình thưởng sau đây cho tất cả Quý Tài xế beBike đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh:

Chương trình: Lái Nhiều Thưởng Cao

Bike HCMSố điểm/ngàyThưởng
Mức 11260.000
Mức 225175.000
Mức 340320.000
Mức 450450.000
Cách tính điểm:

image-7.png

Lưu ý:
 • Với các chuyến đi beDelivery có nhiều địa điểm trả hàng, mỗi địa điểm trả hàng thêm thành công sẽ được cộng 1 điểm.
 • Chuyến đi được tính 2 điểm là chuyến đi phát sinh trong giờ cao điểm và được hoàn thành
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
- Chương trình được áp dụng cho Quý Tài xế beBike tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 00:00:00 ngày 02/12/2019 cho đến khi có thông báo mới.

- Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây mỗi ngày:

 • Tỉ lệ hủy chuyến =< 20%;
 • Tỉ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
Lưu ý: Tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.

- Quý Tài xế phải mặc đồng phục be trong quá trình hợp tác thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
- Phần phụ phí sẽ KHÔNG được tính vào doanh thu của Quý Tài xế.
- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
- Các chuyến đi và doanh thu của beDelivery sẽ được tính gộp vào chương trình thưởng này
- Chương trình thưởng mới sẽ thay thế toàn bộ các chương trình hiện tại dành cho các đối tác beBike tại TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG be TẠI HÀ NỘI

beCar

Chương trình 1: Lái Nhiều Thưởng Cao

Car HNSố điểm/ngàyThưởng
Mức 115120.000
Mức 225250.000
Mức 335450.000

Cách tính điểm:

image-7.png

Lưu ý:
 • Chuyến đi được tính 2 điểm là chuyến đi phát sinh trong giờ cao điểm và được hoàn thành
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Mỗi chuyến xe phát sinh trong khung giờ từ 16:00 - 18:59 từ thứ 2 đến thứ 6, và được hoàn thành sẽ nhận được số điểm thưởng là 2.5.
 • Tổng số điểm sau khi tổng hợp sẽ được làm tròn lên 0.5 điểm.
Doanh thu dùng để tính điểm thưởng là Tổng doanh thu (bao gồm VAT) của dịch vụ be đi tỉnh trong chu kỳ tính thưởng.

Ví dụ: Cách tính điểm dành cho doanh thu của dịch vụ be đi tỉnh trong ngày như sau

image-8.png


Chương trình 2: Thưởng doanh thu

Thưởng 20% Doanh thu (không gồm VAT) cho các các chuyến đi có điểm đón tại khu vực Sân bay Nội Bài.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

- Chương trình được áp dụng cho Quý Tài xế beCar (beCar 4 chỗ và beCar 7 chỗ) tại khu vực Hà Nội, từ 00:00:00 ngày 16/12/2019 đến khi có thông báo mới.

- Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau cho beCar 4 chỗ hoặc beCar 7 chỗ mỗi ngày (không áp dụng cho beRental):
 • Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%;
 • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng
- Chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đăng ký tại khu vực Hà Nội
- Chương trình không áp dụng cho các Quý Tài xế thuộc be Biệt Đội

beBike


Kể từ ngày 11/11/2019, be áp dụng đồng thời các chương trình thưởng sau đây cho tất cả Quý Tài xế beBike đang hoạt động tại TP. Hà Nội:

Chương trình 1: Thưởng Theo Doanh Thu

Bike HNDoanh thu/ngày (VND)
(Không bao gồm VAT)
Thưởng
Mức 1400.000 – 599.9995% Doanh thu
Mức 2Từ 600.00010% Doanh thu

Chương trình 2: Lái Nhiều Thưởng Cao

Bike HNSố chuyến/ngàyThưởng
Mức 11040.000
Mức 220120.000
Mức 330240.000
Ví dụ:

Số chuyến/ngàyLái nhiều thưởng cao (VND)Doanh thu/ngày (VND) (Không VAT)% thưởng doanh thuSố tiền thưởng theo doanh thu(VND)Tổng tiền thưởng của ngày (VND)
8 chuyến0100.0000%00
16 chuyến40.000400.0005%20.00060.000
20 chuyến120.000 600.000 10%60.000180.000
30 chuyến240.000 900.00010% 90.000330.000
 • Quý Tài xế beBike A, hoàn thành 10 chuyến trong ngày 11/11/2019 với tổng cước phí (đã bao gồm VAT): 220.000 VND. Quý Tài xế sẽ nhận được các chương trình thưởng sau đây:
- Lái nhiều thưởng cao: 40.000 VND
- Thưởng theo doanh thu:
- Tổng giá cước không bao gồm VAT: 220.000 : 1.1 = 200.000 VND
- Thưởng doanh thu: 200.000 x 0% = 0 VND
- Tổng tiền thưởng: 40.000 + 0 = 40.000 VND

 • Quý Tài xế beBike B, hoàn thành 16 chuyến trong ngày 11/11/2019 với tổng cước phí (đã bao gồm VAT): 440.000 VND. Quý Tài xế sẽ nhận được các chương trình thưởng sau đây:
- Lái nhiều thưởng cao: 40.000 VND
- Thưởng theo doanh thu:
- Tổng giá cước không bao gồm VAT: 440.000 : 1.1 = 400.000 VND
- Thưởng doanh thu: 400.000 x 5% = 20.000 VND
- Tổng tiền thưởng: 40.000 + 20.000 = 60.000 VND
 • Quý Tài xế beBike C, hoàn thành 20 chuyến trong ngày 11/11/2019 với tổng cước phí (đã bao gồm VAT): 660.000 VND. Quý Tài xế sẽ nhận được các chương trình thưởng sau đây:
- Lái nhiều thưởng cao: 120.000 VND
- Thưởng theo doanh thu:
- Tổng giá cước không bao gồm VAT: 660.000 : 1.1 = 600.000 VND
- Thưởng doanh thu: 600.000 x 10% = 60.000 VND
- Tổng tiền thưởng: 120.000 + 60.000 = 180.000 VND

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
- Chương trình được áp dụng cho Quý Tài xế beBike tại khu vực Hà Nội, từ 00:00:00 ngày 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới.
- Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây mỗi ngày:
 • Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%;
 • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
Lưu ý: Tỷ lệ nhận chuyến, tỷ lệ hủy chuyến sẽ được tính cho tất cả dịch vụ của be.

- Quý Tài xế phải mặc đồng phục be trong quá trình hợp tác thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
- Các chuyến đi và doanh thu của beDelivery sẽ được tính gộp vào chương trình thưởng này.
- Phần phụ phí sẽ KHÔNG được tính vào doanh thu của Quý Tài xế .
- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
- Chương trình thưởng mới sẽ thay thế toàn bộ các chương trình hiện tại dành cho Quý Tài xế beBike tại TP. Hà Nội.
- Chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đăng ký tại khu vực Hà Nội.
- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.


Câu Hỏi Thường Gặp

HỎIĐÁP
Tôi có được nhận cùng lúc tiền thưởng theo doanh thu và tiền lái nhiều thưởng cao không?Có. Đối tác sẽ nhận được đồng thời tiền "Thưởng theo doanh thu" và tiền thưởng "Lái nhiều thưởng cao" nếu đối tác đạt được các mức thưởng của be.
Khi nào tôi mới nhận được tiền thưởng của chương trình?Tiền thưởng sẽ được cộng vào ví tài xế theo chu kỳ như hiện nay, vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
Tôi có được tham gia các chương trình thưởng khác như: hỗ trợ 6,66% thu nhập, be đón xa hay không?Chương trình thưởng mới của beBike sẽ thay thế toàn bộ các chương trình thưởng trước đó. Vì vậy, đối tác chỉ được tham gia chương trình thưởng hiện tại, các chương trình khác sẽ không còn hiệu lực.
Nếu tôi chỉ chạy 1 chuyến xe, nhưng giá cước không bao gồm VAT của chuyến đi là 200.000 VND, thì tôi có được thưởng doanh thu không?Có. Đối tác đã đạt được mức thưởng 1 (Tổng doanh thu: 200.000 VND), vì vậy đối tác được thưởng 20% doanh thu (không bao gồm VAT): 40.000 VND.
Nếu doanh thu/ngày của tôi là 200.000 VND đã bao gồm VAT thì tôi có được thưởng theo doanh thu không?Doanh thu/ngày không bao gồm VAT của đối tác là 181.818 VND, chưa đạt mức 1, trong trường hợp này đối tác chưa đủ điều kiện để nhận thưởng theo doanh thu.
Phần phụ phí có được tính vào cước phí của tôi không?Phụ phí sẽ không được tính vào doanh thu của quý đối tác.
Hướng dẫn cách tính: Doanh thu chưa VATBước 1: Vào phần "Thu nhập tạm tính"
Bước 2: Chọn "Ngày"
Bước 3: Nhấp chọn vào số tiền tạm tính của ngày đó:
bebike-1.jpg
Bước 4: Xem thông tin "Giá chuyến chưa VAT"
bebike-2.jpg
Ngoài ra anh em xem các chương trình thưởng ứng dụng gọi xe khác để so sánh nên chạy hãng nào để được doanh thu tốt nhất nhé:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Tranhai3011

Tài xế Bạc
Người cống hiến
Ngon đó
Screenshot_2019-05-11-15-41-49-405_xyz.be.driver.png
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Mình câp nhật bài viết rồi, anh em nào rãnh làm bài hay bảng so sánh chương trình cũ với mơi coi cái nào ngon hơn...mìnhh để ý bên be này khi ra chương trình thưởng dù có thay đổi nhưng chung quy tính toán lại là y chang như cũ :D
 

Tranhai3011

Tài xế Bạc
Người cống hiến
Chương trình mới chịu cày cuốc xa có tiền...
Giảm 20% chỉ chịu phí 16% ( tiền thuế thôi )
ngon đó
Cuốc ngắn phải 16 cuốc đủ trên 200k..
Nói chung chịu khó cày 6h => 19h có ăn..
Nhưng app be đôi lúc sao sao..
Bữa nổ mình tui chạy muốt tụt quần luôn...
Tx bảo tui chơi fake... Lúc đi vòng quanh tp kg lấy 1 cuốc.. Luôn chả hiểu nổi
 

CHENG

Administrator
Thành viên BQT
Mức thưởng lái nhiều giảm xuống bù lại hoàn chiết khấu nhưng khi anh em tính toán hết lại thì có thể y chang mức thưởng cũ :)
 

Nguyenphuan1106

Tài xế mới
Nói chung là be nó làm ntn để khóa mõm mấy thánh chọn cuốc, kiểu khôn lỏi thôi. Chứ tính ra mức tiền vẫn k thay đổi nhiều đối với ae cày chuẩn: k chọn cuốc, k book ảo ...
Chỉ có mấy cái ntn là k hài lòng với be:
1) app online nhưng lỗi liên tục, có hôm cứ 1 chuyến lại phải khởi động lại máy. K hiểu do nặng hay gì nữa???
2) lên thay đổi chính sách trả tiền thưởng. Hôm nào, dứt khoát hôm đấy, mức nào bắn mức đó ngư GoViet. Làm xe ôm, thì chỉ cần biết tiền hôm nay đc bao nhiêu thôi.
3) k lên ẩn tỷ lệ % chuyến của xế.
4) công khai đánh giá xế của khách trên app, sao cứ phải làm khác kiểu mới lạ.
5) k cần đưa phần tính tiền cuốc vào áp làm gì, phức tạp gây nặng app. Cái phần đó ae xế tự tính theo cách tính Be đưa ra, thắc mắc thì hỗ trợ sau.
6) QUAN TRỌNG: xế đã đặt auto nhận cuốc, tức là ng ta đã sẵn sàng cho công việc. Anh chỉ có thể hủy, k thể để trôi cuốc. Lên đã bắn cuốc vào app đặt chế độ auto thì chỉ 1 ng thôi, đây ôg be bắn cho 3 4 xế 1 lúc, ôg auto k nhanh cũng xịt?!
 

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Cập nhật chương trình thưởng mới bắt đầu từ ngày 24/06/2019 nha anh em.
 

hoanglong903

Tài xế mới
be đang muốn thanh lọc tài xế à :)))
 

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
ĐÃ CẬP NHẬT TRÊN BÀI VIẾT

CT "LÁI NHIỀU THƯỞNG CAO" VÀ "HỖ TRỢ CHUYẾN DÀI" chính thức có thay đổi cho beCar tại HCM vào ngày mai 10/7/2019. Với nội dung CT như sau
1.LÁI NHIỀU THƯỞNG CAO
 • 5c => 80k
 • 10 => 180k
 • 15c => 300k
 • 20c => 440k
 • 25c => 600k
 • 30c => 800k
2.HỖ TRỢ CHUYẾN DÀI
Hỗ trợ 10% doanh thu (sau VAT) cho chuyến đi trên 8km

Ngoài ra be còn hỗ trợ thêm 10k/chuyến đi được hoàn thành trong khung giờ cao điểm ( Giờ cao điểm: 7h - 9h, 16h - 19h cho các ngày trong tuần; 9h - 12h, 16h - 20h cho 2 ngày cuối tuần)
 

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG BEBIKE TỪ NGÀY 29/07/2019 TẠI HCM
 

CHENG

Administrator
Thành viên BQT
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG BEBIKE, BECAR HCM VÀ HN TỪ NGÀY 05/08/2019
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG BEBIKE, BECAR HCM VÀ HN TỪ NGÀY 07/10/2019
 
Top