Các câu hỏi, topic thường gặp trong phỏng vấn ReactJS và React Native

tuyendung

Tài xế mới
Các bạn lưu ý: đây là những câu hỏi mình dùng, không phải ở đâu cũng dùng. Fail/Pass gì cũng có nhiều vấn đề bên cạnh như deal lương bổng, phúc lợi và mức độ phù hợp về con người chứ không riêng trình độ và kinh nghiệm.

Cái này hồi xưa mình từng share rồi, đây là các câu hỏi mình hay dùng cho buổi phỏng vấn vị trí ReactJS (và React Native):

## Đây là các câu hỏi cơ bản: Fresher -> Junior

1. Phải nắm vững các cú pháp ES6/7, các thao tác với mảng và object phải biết map, filter, find, reduce. Object thì nên biết assign function.
1. Nắm vững Promise, await/async, try catch.
1. Hiểu rõ bản chất props và state, life cycle, phân biệt được stateless và stateful component (hoặc smart và dump component).
1. Tổ chức & phân tích 1 component: có thể đưa bạn 1 vài screen, bạn nên thể nói được các thành phần bên trong và cách tổ chức chúng.
1. Biết cách thao tác với Rest API: đây là bắt buộc. Hiểu được POST/GET/PUT, body data và header (token user).
1. Có hiểu biết tốt về Redux và một số thư viện đi kèm thư Saga, Thunk,...
1. Có kinh nghiệm sử dụng các devtool phổ biến, hiểu rõ cách debug ứng dụng.
1. Biết NodeJS, Server Side Rendering là lợi thế lớn.

## Từ 2 năm trở lên, Senior hoặc Expert thì cần hiểu tốt hoặc rất tốt:

1. Cơ chế render của React. Virtual DOM là gì? Hiểu về immutable.
1. Cơ chế Webpack/Rollup, một số phương pháp tối ưu để tinh gọn bundle.
1. Nắm vững Redux, có kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong kiến trúc này là lợi thế lớn. Ngoài ra một số công ty dùng MobX thì sẽ yêu cầu ứng viên có hiểu biết thêm.
1. Kinh nhiệm tăng tốc, tối ưu hiệu năng load website.
1. DevTool và kinh nghiệm debug là tối cần thiết.
1. Có nhiều lib hoặc contributor cho các dự án Github là lợi thế rất lớn.
1. ... và các kinh nghiệm cụ thể khác tuỳ vào sản phẩm/dịch vụ công ty bạn ứng tuyển.

## Tuỳ công ty sẽ có bonus thêm các test:

Giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Thông thường các ứng viên được cho 1 link HackerRank và giải, pass thì mới hẹn phỏng vấn. Còn nếu hỏi thuật toán lúc phỏng vấn thì tuỳ trình độ, chủ yếu xem khả năng tư duy. Hầu hết các cty nước ngoài sử dụng Hacker và LeetCode để test.

Yêu cầu ứng viên thiết kế giải pháp cho một nghiệp vụ bất kỳ. Vì vậy các bạn lưu ý công ty đang có sản phẩm/dịch vụ gì thì họ sẽ hỏi những thứ có liên quan
 
Top