Bộ quy tắc ứng xử tài xế dành cho VatoBike

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Anh em đang chạy VatoBike thì xem qua bộ quy tắc ứng xử dành cho cho tài xế 2 bánh để biết và tránh các trường hợp dẫn đến bị khóa tài khoản như bên Grab nhé.

Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Bike-02-1.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Bike-03-1.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Bike-04-1.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Bike-05-1.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Bike-06-1.png


Theo Vato​
 
Top