[Tâm sự Shipper GHTK] Cô mà có con gái cô không gả cho mày đâu :(

langtungheo

Tài xế Đồng
tam-su-shipper-giao-hang-nhanh (1).jpg


Rút kinh nghiệm , sau này ai hỏi lương Shipper nhiu chẹo 1 tháng , em sẽ nói là 30 chẹo 1 tháng ?????
Sáng cô kia hỏi con đi giao đồ vầy tháng đc nhiu , em nói 7 chẹo 1 tháng cô , cô hỏi xăng cộ tiền điện thoại công ty cho hã , em nói mình tự chịu ?????
Cô said : Tao mà có con gái , là tao ko bao giờ cho nó quen mày , làm lương ko đủ nuôi bản thân thì sao lo cho con gái ngta được
1f602.png
?
1f602.png
?
1f602.png
?
1f602.png
?
1f602.png
?
Sau này em sẽ nói em làm 30 chẹo 1 tháng hy vọng vác cô sẽ gả con gái các cô cho em ????
Sáng gặp cô phán cho con câu , chắc ngày nay con đen thui luôn quá ?????
Gắt quá cô ơi
 
Top