Môn phái Thiên Vương và hệ thống chiêu thức trong Võ Lâm Truyền Kỳ H5

tranthihai

Moderator trial
Thành viên BQT
Thiên Vương là môn phái đầu tiền trong 5 môn phái tương ứng với 5 hệ trong Võ Lâm Truyền Kỳ H5 với vũ khí là chiếc Thương dài và uy lực thì môn phái có những đặc điểm và hệ thống chiêu thức như thế nào chúng ta cũng tiềm hiểu nhé.

mon-phai-thien-vuong-vltkh5.png


Giới thiệu về Thiên Vương

  • Ngũ hành: Kim
  • Khắc chế: Ngũ độc
  • Vũ khí: Thương
  • Đặc điểm: Cận chiến

Hệ thống chiêu thức


  • Thiên vương thương phái
Gây sát thương cho mục tiêu và sát thương hệ kim
  • Hồi Phong Lạc nhan
Gây cho mục tiêu x lần sát thương căn bản + sát thương hệ kim
  • Đoạn hồn thích
Gây cho mục tiêu sát thương căn bản + sát thương hệ kim + định thân
  • Huyết chiến bát phương
Gây cho mục tiêu sát thương căn bản + sát thương hệ kim
  • Thiên vương chiến ý
Tăng tấn công bản thân + Kim Công
  • Kim chung tráo
Tăng kháng độc và miễn hiệu quả bất lợi
 
Top