[Cập nhật hàng ngày] Khuyến mãi, giảm giá KFC toàn quốc

TTKM

Moderator trial
Thành viên BQT
Nếu bạn là một fan ăn uống tại KFC thì không thể nào bỏ qua được các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của chuỗi cửa hàng gà rán và nướng nỗi tiếng này đúng không.Bài viết dưới đây của Techbike sẽ chuyên cập nhật các chương trình khuyến mãi, giảm giá... mới nhất tháng 4/2021 của KFC để các bạn có thể nắm bắt được và ăn uống tiết kiệm nhé.

cap-nhat-khuyen-mai-kfc-hang-ngay.jpg


Và dưới đây là danh sách các chương trình khuyến mãi của KFC đang diễn ra mời mọi người tham khảo nhé.

“Giá Sốc” chỉ 18k/1 miếng gà đã trở lại!

c369a91cf1d21991338ab9199800bba1.png
Hàng vạn miếng gà chỉ 18K sẽ quét qua tất cả nhà hàng KFC từ Thứ 3 đến Thứ 5 hàng tuần. Siêu bất ngờ!

Ngày hết hạn: 2021-05-13

H&agrave;ng vạn miếng g&agrave; chỉ 18K sẽ qu&eacute;t qua tất cả nh&agrave; h&agrave;ng KFC từ Thứ 3 đến Thứ 5 h&agrave;ng tuần. Si&ecirc;u bất ngờ!<br /&ldquo;Team m&ecirc; G&agrave; KFC&rdquo; sẽ được ăn thỏa th&iacute;ch g&agrave; gi&ograve;n cay si&ecirc;u ngon, hay g&agrave; truyền thống với hương vị đặc trưng của KFC hoặc m&oacute;n g&agrave; gi&ograve;n kh&ocirc;ng cay thơm ngon của KFC với gi&aacute; si&ecirc;u ưu đ&atilde;i.<br /<br /Ngo&agrave;i ra, team nh&agrave; m&igrave;nh c&oacute; thể gọi th&ecirc;m c&aacute;c m&oacute;n ăn k&egrave;m kh&aacute;c để bữa ăn c&agrave;ng th&ecirc;m hấp dẫn nha!<br /Rủ r&ecirc; ngay cả hội đến tụ họp tại KFC v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y khuyến m&atilde;i trong tuần nha &ldquo;team&rdquo; ơi!!!<br /Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng khi mua tối thiểu 2 miếng g&agrave; trở l&ecirc;n từ Thứ 3 đến Thứ 5 h&agrave;ng tuần tại tất cả nh&agrave; h&agrave;ng KFC tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br /Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho m&oacute;n G&agrave; Mới, Giao h&agrave;ng tận nơi, đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 2.000.000 đồng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c.<br /<br /*Lưu &yacute;: vui l&ograve;ng đọc m&atilde;/th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh &quot;GI&Aacute; SỐC 18K&quot; hoặc &ldquo;GIẢM GI&Aacute; 18K&rdquo; hoặc &ldquo;18K&rdquo; cho nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng để được &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng đọc m&atilde;/th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng được &aacute;p dụng.<br /Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 06/04/2021 đến hết ng&agrave;y 13/05/2021.<br /<br / /

PACHITO – Mì Ý Xốt Cà Xúc Xích Gà Viên!!!

fdfc049460a6b255ccaf84620482bb0f.png
Pachito, sự kết hợp hoàn hảo giữa mì Ý Spaghetti mềm dai hòa quyện với lớp sốt Cà chua đậm đà hương vị truyền thống Ý, cùng là gà viên Popcorn giòn tan hoặc gà Zinger giòn cay thêm thơm ngon.

Ngày hết hạn: 2021-05-28

Pachito, m&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Vi&ecirc;n, l&agrave; sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa m&igrave; &Yacute; Spaghetti mềm dai h&ograve;a quyện với lớp sốt C&agrave; chua đậm đ&agrave; hương vị truyền thống &Yacute;, x&uacute;c x&iacute;ch g&agrave; mềm thơm v&agrave; topping tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&agrave; g&agrave; vi&ecirc;n Popcorn gi&ograve;n tan hoặc g&agrave; Zinger gi&ograve;n cay th&ecirc;m thơm ngon v&agrave; đủ đầy.<br /Gh&eacute; ngay nh&agrave; h&agrave;ng KFC để thưởng thức m&oacute;n &ldquo;M&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Vi&ecirc;n&rdquo; với gi&aacute; d&ugrave;ng thử 35.000 đồng, hoặc th&ecirc;m 18.000 đồng để d&ugrave;ng thử m&oacute;n &ldquo;M&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Zinger&rdquo;, hoặc chọn ngay c&aacute;c combo như:Combo M&igrave; &Yacute; &aacute;p dụng cho ăn tại nh&agrave; h&agrave;ng &amp; mua mang về:<br /&bull; Combo M&igrave; &Yacute; A gi&aacute; chỉ 52.000 đồng bao gồm 1 M&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Vi&ecirc;n + 1 Khoai T&acirc;y Chi&ecirc;n (vừa) + 1 ly Pepsi (vừa)<br /&bull; Combo M&igrave; &Yacute; B gi&aacute; chỉ 71.000 đồng bao gồm 1 M&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Vi&ecirc;n + 1 miếng G&agrave; + 1 ly Pepsi (vừa)<br /Combo M&igrave; &Yacute; &aacute;p dụng cho dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi:<br /&bull; Combo M&igrave; &Yacute; HDA gi&aacute; chỉ 59.000 đồng bao gồm 1 M&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Vi&ecirc;n + 1 Khoai T&acirc;y Chi&ecirc;n (vừa) + 1 Pepsi lon<br /&bull; Combo M&igrave; &Yacute; HDB gi&aacute; chỉ 78.000 đồng bao gồm 1 M&igrave; &Yacute; Xốt C&agrave; X&uacute;c X&iacute;ch G&agrave; Vi&ecirc;n + 1 miếng G&agrave; + 1 Pepsi lonSản phẩm đang được b&aacute;n tại tất cả nh&agrave; h&agrave;ng KFC tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br / style="height:1428px; width:1000px" /

Nhận Ngay Mã Quà Tặng KFC 30K!!!

3bccfbb7b1369deae893c4f32bf2c3dd.png
Hàng ngàn mã quà tặng 30K của KFC đang chờ bạn!!!

Ngày hết hạn: 0000-00-00

H&agrave;ng ng&agrave;n m&atilde; qu&agrave; tặng 30K của KFC đang chờ bạn!!!Chỉ cần lưu m&atilde; QR tr&ecirc;n c&aacute;c trang quảng c&aacute;o của KFC v&agrave; mang đến nh&agrave; h&agrave;ng để nhận ngay ưu đ&atilde;i 30.000 đồng.M&atilde; qu&agrave; tặng QR chỉ &aacute;p dụng cho đơn h&agrave;ng từ 100.000 đồng.M&atilde; qu&agrave; tặng n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị quy đổi th&agrave;nh tiền mặt.Chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho Giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c.Chương tr&igrave;nh chỉ &aacute;p dụng tại một số nh&agrave; h&agrave;ng. Vui l&ograve;ng xem danh s&aacute;ch nh&agrave; h&agrave;ng &aacute;p dụng b&ecirc;n dưới.<table align="center" border="1" cellspacing="0" class="Table" style="bordercollapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; width:650pt" <tbody<tr <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:35.0pt" <span style="color:red"STT</span </td <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:126.4pt" <span style="color:red"Nh&agrave; h&agrave;ng</span </td <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:66.85pt" <span style="color:red"Khu vực</span </td <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:292.5pt" <span style="color:red"Địa chỉ</span </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" <span style="color:red"Hồ Ch&iacute; Minh</span </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" <span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 1 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC PANDORA </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 1/1 đường Trường Chinh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 2 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC PHẠM NGỌC THẠCH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 14 đường Phạm Ngọc Thạch, P.06, Q.3, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 3 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NGUYEN THAI HOC </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 35 đường Trịnh Văn Cấn, P.Cầu &Ocirc;ng L&atilde;nh, Q.1, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 4 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC &Acirc;U CƠ </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 265 đường &Acirc;u Cơ, P.5, Q.11, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 5 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN SƠN </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 111 đường Nguyễn Sơn, P.Ph&uacute; Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 6 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN VĂN GIAI </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 2 đường Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 7 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC T&Acirc;N KỲ T&Acirc;N QU&Yacute; </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 756 T&acirc;n Kỳ T&acirc;n Qu&yacute;, P.B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 8 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC X&Ocirc; VIẾT NGHỆ TĨNH </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 195 X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.B&igrave;nh Thạnh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 9 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC TỈNH LỘ 10 </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 893B đường Tỉnh Lộ 10, P.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 10 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC HIỆP B&Igrave;NH </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 112 Hiệp B&igrave;nh, Khu phố 8, P.Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Q.Thủ Đức, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 11 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC B&Agrave; HOM </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 95 đường B&agrave; Hom, P.13, Q.6, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 12 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC ĐỖ XU&Acirc;N HỢP </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" số 2, đường số 2, P.Phước B&igrave;nh, Q.9, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 13 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NƠ TRANG LONG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 170A Cư x&aacute; B&igrave;nh H&ograve;a, đường Nơ Trang Long, P.12, Q.B&igrave;nh Thạnh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 14 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC L&Yacute; THƯỜNG KIỆT </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 446446A đường L&yacute; Thường Kiệt, P.7, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 15 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC T&Acirc;N SƠN NH&Igrave; </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 7678 Đường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, P.T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 16 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NG&Ocirc; GIA TỰ </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 13 đường Ng&ocirc; Gia Tự, P.02, Q.10, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 17 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC T&Ocirc; NGỌC V&Acirc;N </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 267G T&ocirc; Ngọc V&acirc;n, KP2, P.Linh Đ&ocirc;ng, Q.Thủ Đức, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 18 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC AEON B&Igrave;NH T&Acirc;N </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop G18Tầng trệt, Trung t&acirc;m thương mại Aeon B&igrave;nh T&acirc;n, số 1 đường 17A, Khu phố 11, P.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 19 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CENTRE MALL CỦ CHI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Tầng 1, Dự &Aacute;n Centre Mall Củ Chi, số 1239, đường Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An, X&atilde; Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 20 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C AN LẠC </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop 05 Trung t&acirc;m thương mại Big C, 1231 Quốc lộ 1A, KP5, P.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 21 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CO.OPMART NGUYỄN KIỆM </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 571 Nguyễn Kiệm, P.09, Q.Ph&uacute; Nhuận, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 22 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC LOTTE G&Ograve; VẤP </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Lotte Mart G&ograve; Vấp,18 Phan Văn Trị, P.10, Q.G&ograve; Vấp, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 23 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN THỊ T&Uacute; </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" D6/22 Nguyễn Thị T&uacute;, Ấp 4, X&atilde; Vĩnh Lộc B, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 24 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC L&Ecirc; VĂN VIỆT </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 193 đường L&ecirc; Văn Việt, P.Hiệp Ph&uacute;, Q.9, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 25 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC PHẠM VĂN CHI&Ecirc;U </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 84 Đường Phạm Văn Chi&ecirc;u, P.9, Q.G&ograve; Vấp, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 26 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC BẾN X&Oacute;M CỦI </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 4850 đường Cần Giuộc, P.13, Q.8, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 27 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC TRẦN N&Atilde;O </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 72 đường Trần N&atilde;o, P.B&igrave;nh An, Q.2, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 28 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC L&Ecirc; VĂN SỸ </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 407C407D đường L&ecirc; Văn Sỹ, P.12, Q.3, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 29 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC HUỲNH TẤN PH&Aacute;T </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 719 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, P.Ph&uacute; Thuận, Q.7, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:15.2pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:15.2pt; width:126.4pt" <span style="color:red"H&agrave; Nội</span </td <td style="height:15.2pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:15.2pt; width:292.5pt" <span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td</tr<tr <td style="height:17.9pt; width:35.0pt" 30 </td <td style="height:17.9pt; width:126.4pt" KFC TRẦN ĐẠI NGHĨA </td <td style="height:17.9pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:17.9pt; width:292.5pt" Số 11A7, phố Trần Đại Nghĩa, P.Đồng T&acirc;m, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:21.5pt; width:35.0pt" 31 </td <td style="height:21.5pt; width:126.4pt" KFC B&Agrave; TRIỆU </td <td style="height:21.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:21.5pt; width:292.5pt" Số 292 B&agrave; Triệu, P.L&ecirc; Đại H&agrave;nh, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 32 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI PHẠM NGỌC THẠCH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Ki ốt số 30, Tầng 1 Nh&agrave; B14 Kim Li&ecirc;n, đường Phạm Ngọc Thạch, P.Kim Li&ecirc;n, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:16.1pt; width:35.0pt" 33 </td <td style="height:16.1pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI X&Atilde; Đ&Agrave;N </td <td style="height:16.1pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:16.1pt; width:292.5pt" Số 476 đường X&atilde; Đ&agrave;n, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:22.4pt; width:35.0pt" 34 </td <td style="height:22.4pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI BẠCH MAI </td <td style="height:22.4pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:22.4pt; width:292.5pt" Số 373 phố Bạch Mai, P.Bạch Mai, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 35 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C HỒ GƯƠM </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Si&ecirc;u thị BIG C, To&agrave;n nh&agrave; Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Ph&uacute;, Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:32.5pt; width:35.0pt" 36 </td <td style="height:32.5pt; width:126.4pt" KFC INDOCHINA PLAZAH&Agrave; NỘI </td <td style="height:32.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:32.5pt; width:292.5pt" Tầng 1, gian h&agrave;ng 115, 115A &amp; 115B, tầng 1, Indochina Plaza H&agrave; Nội, số 239, đường Xu&acirc;n Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 37 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC M&Ecirc; LINH H&Agrave; Đ&Ocirc;NGH&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Tầng 4 M&ecirc; Linh Plaza H&agrave; Đ&ocirc;ng, P.H&agrave; Cầu, Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 38 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC XA LA H&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" BT08VT20 Khu đ&ocirc; thị Xa La, P.Ph&uacute;c La, Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 39 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC AEON MALL LONG BI&Ecirc;NH&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" L&ocirc; số T157 &ndash; Tầng 1 &ndash; TTTM Aeon Mall Long Bi&ecirc;n, Số 27 đường Cổ Linh, P.Long Bi&ecirc;n, Q.Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 40 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI T&Acirc;Y SƠN </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" T&ograve;a nh&agrave; Kinh Đ&ocirc;, số 292, phố T&acirc;y Sơn, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:25.5pt; width:35.0pt" 41 </td <td style="height:25.5pt; width:126.4pt" KFC TIMES CITY MEGA MALL &ndash; H&Agrave; NỘI </td <td style="height:25.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:25.5pt; width:292.5pt" Gian h&agrave;ng 3A, đường số 9, tầng B1 TTTM Vincom Mega Mall, số 458 đường Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 42 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CẦU GIẤY </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 372374 đường Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 43 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC VINCOM BẮC TỪ LI&Ecirc;MH&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" L&ocirc; B121, Tầng hầm 1, TTTM Vincom Plaza Bắc Từ Li&ecirc;m, 234 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 44 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC VINH MINH QU&Acirc;N </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Tầng 2, v&agrave; một phần tầng 1, kh&aacute;ch sạn VMQ, số 87, phố Nguyễn Th&aacute;i Học, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 45 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI Y&Ecirc;N PHỤ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 7A, đường Y&ecirc;n Phụ, P.Y&ecirc;n Phụ, Q.T&acirc;y Hồ, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 46 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI TRUNG H&Ograve;A </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Căn 1, l&ocirc; 13B, khu đ&ocirc; thị mới Trung Y&ecirc;n, P.Trung H&ograve;a, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:16.55pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:16.55pt; width:126.4pt" <span style="color:red"C&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c</span </td <td style="height:16.55pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:16.55pt; width:292.5pt" <span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 47 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC TỪ SƠN BẮC NINH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Bắc Ninh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 105 Phố Mới, P.Đ&ocirc;ng Ng&agrave;n, Thị x&atilde; Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 48 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC HẢI PH&Ograve;NG TRẦN PH&Uacute; </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hải Ph&ograve;ng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 83 mới (số 30 cũ) đường Trần Ph&uacute;, P.Lương Kh&aacute;nh Thiện, Q.Ng&ocirc; Quyền, TP Hải Ph&ograve;ng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 49 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC TRẦN HƯNG ĐẠONINH B&Igrave;NH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Ninh B&igrave;nh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 955 Trần Hưng Đạo, Phố 7, P.V&acirc;n Giang, TP Ninh B&igrave;nh, Tỉnh Ninh B&igrave;nh </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 50 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C HUẾ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Huế </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop 05/3F (tầng 4), Trung t&acirc;m thương mại Big C, Khu Quy Hoạch B&agrave; TriệuH&ugrave;ng Vương, P.Ph&uacute; Hội, TP Huế, Tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 51 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN VĂN LINH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đ&agrave; Nẵng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 104 Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Ch&acirc;u, TP Đ&agrave; Nẵng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 52 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN VĂN THOẠI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đ&agrave; Nẵng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 125 Nguyễn Văn Thoại, P.An Hải Đ&ocirc;ng, Q.Sơn Tr&agrave;, TP Đ&agrave; Nẵng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 53 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C Đ&Agrave; NẴNG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đ&agrave; Nẵng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Khu thương mại Vĩnh Trung, đường H&ugrave;ng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Kh&ecirc;, TP Đ&agrave; Nẵng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 54 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN KIM PLAZAPLEIKU </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Gia Lai </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Trung T&acirc;m Thương Mại Nguyễn Kim Gia Lai, Số 53 Quang Trung, P.Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 55 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C BU&Ocirc;N MA THUỘT </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Bu&ocirc;n Ma Thuột </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" G&oacute;c đường Nguyễn Thị Định v&agrave; đường V&agrave;nh Đai Ph&iacute;a T&acirc;y, P.Th&agrave;nh Nhất, TP Bu&ocirc;n Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 56 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC L&Ecirc; HỒNG PHONGQUY NHƠN </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Qui Nhơn </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 169 L&ecirc; Hồng Phong, P.Trần Ph&uacute;, TP Quy Nhơn, Tỉnh B&igrave;nh Định </td</tr<tr <td style="height:20.6pt; width:35.0pt" 57 </td <td style="height:20.6pt; width:126.4pt" KFC CO.OPMART BI&Ecirc;N H&Ograve;A </td <td style="height:20.6pt; width:66.85pt" Đồng Nai </td <td style="height:20.6pt; width:292.5pt" Số 121 đường Phạm Văn Thuận, P.T&acirc;n Tiến, TP Bi&ecirc;n H&ograve;a, Tỉnh Đồng Nai </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 58 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BA MƯƠI TH&Aacute;NG TƯ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đồng Nai </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 165167 đường 30/4, P.Trung Dũng, TP Bi&ecirc;n H&ograve;a, Tỉnh Đồng Nai </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 59 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC LOTTE MART B&Igrave;NH DƯƠNG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" B&igrave;nh Dương </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Lotte B&igrave;nh Dương, khu đ&ocirc; thị The Season, L&aacute;i Thi&ecirc;u, Thuận An, Tỉnh B&igrave;nh Dương </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 60 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CO.OPMART VŨNG T&Agrave;U </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Vũng T&agrave;u </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 36 Nguyễn Th&aacute;i Học, P.7, TP Vũng T&agrave;u, Tỉnh B&agrave; RịaVũng T&agrave;u </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 61 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BA MƯƠI TH&Aacute;NG TƯT&Acirc;Y NINH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" T&acirc;y Ninh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 402404 đường Ba Mươi Th&aacute;ng Tư, Khu phố 1, P.3, TP T&acirc;y Ninh, Tỉnh T&acirc;y Ninh </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 62 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C HƯNG PH&Uacute;CẦN THƠ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Cần Thơ </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop 23, L&ocirc; số 1, khu d&acirc;n cư Hưng Ph&uacute; 1, P.Hưng Ph&uacute;, Q.C&aacute;i Răng, TP Cần Thơ </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 63 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC LONG XUY&Ecirc;N H&Ugrave;NG VƯƠNG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Long Xuy&ecirc;n </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 59B L&yacute; Tự Trọng, P.Mỹ Long, TP Long Xuy&ecirc;n, Tỉnh An Giang </td</tr </tbody</table<p style="textalign:justify"Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 18/03/2021 đến hết ng&agrave;y 16/05/2021

Ưu Đãi Khủng Đồng Giá 29K!!!

b233a72ed32b25d9629d5f85acb83e2c.png
Cơ hội măm gà rán với giá khủng suốt tuần đã đến!!!

Ngày hết hạn: 2021-05-16

Cơ hội măm g&agrave; r&aacute;n với gi&aacute; khủng suốt tuần đ&atilde; đến!!!Chỉ với 29K bạn sẽ c&oacute; ngay combo ưu đ&atilde;i cho bữa ăn thơm ngon m&aacute;t lạnh.C&oacute; 3 lựa chọn để bạn thay đổi khẩu vị mọi l&uacute;c khi đến KFC: Combo 1: gồm 1 miếng G&agrave; + 1 ly Pepsi (vừa) Combo 2: gồm 1 G&agrave; Popcorn (vừa) + 1 ly Pepsi (vừa) Combo 3: gồm 2 G&agrave; Xi&ecirc;n Que + 1 ly Pepsi (vừa)Tất cả combo đồng gi&aacute; chỉ 29K/combo, tiết kiệm đến 38%.Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 18/03/2021 đến hết ng&agrave;y 16/05/2021 tại một số nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, vui l&ograve;ng xem danh s&aacute;ch b&ecirc;n dưới.<table align="center" border="1" cellspacing="0" class="Table" style="bordercollapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; width:650pt" <tbody<tr <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"STT</span</span</span</span </td <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:126.4pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"Nh&agrave; h&agrave;ng</span</span</span</span </td <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"Khu vực</span</span</span</span </td <td style="backgroundcolor:; height:23.5pt; width:292.5pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"Địa chỉ</span</span</span</span </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"Hồ Ch&iacute; Minh</span</span</span</span </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" <span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 1 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC PANDORA </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 1/1 đường Trường Chinh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 2 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC PHẠM NGỌC THẠCH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 14 đường Phạm Ngọc Thạch, P.06, Q.3, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 3 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NGUYEN THAI HOC </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 35 đường Trịnh Văn Cấn, P.Cầu &Ocirc;ng L&atilde;nh, Q.1, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 4 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC &Acirc;U CƠ </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 265 đường &Acirc;u Cơ, P.5, Q.11, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 5 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN SƠN </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 111 đường Nguyễn Sơn, P.Ph&uacute; Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 6 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN VĂN GIAI </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 2 đường Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 7 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC T&Acirc;N KỲ T&Acirc;N QU&Yacute; </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 756 T&acirc;n Kỳ T&acirc;n Qu&yacute;, P.B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 8 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC X&Ocirc; VIẾT NGHỆ TĨNH </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 195 X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.B&igrave;nh Thạnh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 9 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC TỈNH LỘ 10 </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 893B đường Tỉnh Lộ 10, P.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 10 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC HIỆP B&Igrave;NH </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 112 Hiệp B&igrave;nh, Khu phố 8, P.Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Q.Thủ Đức, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 11 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC B&Agrave; HOM </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 95 đường B&agrave; Hom, P.13, Q.6, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 12 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC ĐỖ XU&Acirc;N HỢP </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" số 2, đường số 2, P.Phước B&igrave;nh, Q.9, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 13 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NƠ TRANG LONG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 170A Cư x&aacute; B&igrave;nh H&ograve;a, đường Nơ Trang Long, P.12, Q.B&igrave;nh Thạnh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 14 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC L&Yacute; THƯỜNG KIỆT </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 446446A đường L&yacute; Thường Kiệt, P.7, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 15 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC T&Acirc;N SƠN NH&Igrave; </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 7678 Đường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, P.T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 16 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC NG&Ocirc; GIA TỰ </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 13 đường Ng&ocirc; Gia Tự, P.02, Q.10, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 17 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC T&Ocirc; NGỌC V&Acirc;N </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 267G T&ocirc; Ngọc V&acirc;n, KP2, P.Linh Đ&ocirc;ng, Q.Thủ Đức, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 18 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC AEON B&Igrave;NH T&Acirc;N </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop G18Tầng trệt, Trung t&acirc;m thương mại Aeon B&igrave;nh T&acirc;n, số 1 đường 17A, Khu phố 11, P.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 19 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CENTRE MALL CỦ CHI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Tầng 1, Dự &Aacute;n Centre Mall Củ Chi, số 1239, đường Tỉnh Lộ 8, ấp Thạnh An, X&atilde; Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 20 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C AN LẠC </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop 05 Trung t&acirc;m thương mại Big C, 1231 Quốc lộ 1A, KP5, P.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng B, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 21 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CO.OPMART NGUYỄN KIỆM </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 571 Nguyễn Kiệm, P.09, Q.Ph&uacute; Nhuận, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 22 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC LOTTE G&Ograve; VẤP </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Lotte Mart G&ograve; Vấp,18 Phan Văn Trị, P.10, Q.G&ograve; Vấp, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 23 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN THỊ T&Uacute; </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" D6/22 Nguyễn Thị T&uacute;, Ấp 4, X&atilde; Vĩnh Lộc B, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 24 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC L&Ecirc; VĂN VIỆT </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 193 đường L&ecirc; Văn Việt, P.Hiệp Ph&uacute;, Q.9, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 25 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC PHẠM VĂN CHI&Ecirc;U </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 84 Đường Phạm Văn Chi&ecirc;u, P.9, Q.G&ograve; Vấp, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 26 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC BẾN X&Oacute;M CỦI </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 4850 đường Cần Giuộc, P.13, Q.8, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 27 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC TRẦN N&Atilde;O </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 72 đường Trần N&atilde;o, P.B&igrave;nh An, Q.2, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 28 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC L&Ecirc; VĂN SỸ </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" Số 407C407D đường L&ecirc; Văn Sỹ, P.12, Q.3, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:17.0pt; width:35.0pt" 29 </td <td style="height:17.0pt; width:126.4pt" KFC HUỲNH TẤN PH&Aacute;T </td <td style="height:17.0pt; width:66.85pt" Hồ Ch&iacute; Minh </td <td style="height:17.0pt; width:292.5pt" 719 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, P.Ph&uacute; Thuận, Q.7, TPHCM </td</tr<tr <td style="height:15.2pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:15.2pt; width:126.4pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"H&agrave; Nội</span</span</span</span </td <td style="height:15.2pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:15.2pt; width:292.5pt" <span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td</tr<tr <td style="height:17.9pt; width:35.0pt" 30 </td <td style="height:17.9pt; width:126.4pt" KFC TRẦN ĐẠI NGHĨA </td <td style="height:17.9pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:17.9pt; width:292.5pt" Số 11A7, phố Trần Đại Nghĩa, P.Đồng T&acirc;m, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:21.5pt; width:35.0pt" 31 </td <td style="height:21.5pt; width:126.4pt" KFC B&Agrave; TRIỆU </td <td style="height:21.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:21.5pt; width:292.5pt" Số 292 B&agrave; Triệu, P.L&ecirc; Đại H&agrave;nh, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 32 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI PHẠM NGỌC THẠCH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Ki ốt số 30, Tầng 1 Nh&agrave; B14 Kim Li&ecirc;n, đường Phạm Ngọc Thạch, P.Kim Li&ecirc;n, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:16.1pt; width:35.0pt" 33 </td <td style="height:16.1pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI X&Atilde; Đ&Agrave;N </td <td style="height:16.1pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:16.1pt; width:292.5pt" Số 476 đường X&atilde; Đ&agrave;n, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:22.4pt; width:35.0pt" 34 </td <td style="height:22.4pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI BẠCH MAI </td <td style="height:22.4pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:22.4pt; width:292.5pt" Số 373 phố Bạch Mai, P.Bạch Mai, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 35 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C HỒ GƯƠM </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Si&ecirc;u thị BIG C, To&agrave;n nh&agrave; Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Ph&uacute;, Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:32.5pt; width:35.0pt" 36 </td <td style="height:32.5pt; width:126.4pt" KFC INDOCHINA PLAZAH&Agrave; NỘI </td <td style="height:32.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:32.5pt; width:292.5pt" Tầng 1, gian h&agrave;ng 115, 115A &amp; 115B, tầng 1, Indochina Plaza H&agrave; Nội, số 239, đường Xu&acirc;n Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 37 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC M&Ecirc; LINH H&Agrave; Đ&Ocirc;NGH&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Tầng 4 M&ecirc; Linh Plaza H&agrave; Đ&ocirc;ng, P.H&agrave; Cầu, Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 38 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC XA LA H&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" BT08VT20 Khu đ&ocirc; thị Xa La, P.Ph&uacute;c La, Q.H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 39 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC AEON MALL LONG BI&Ecirc;NH&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" L&ocirc; số T157 &ndash; Tầng 1 &ndash; TTTM Aeon Mall Long Bi&ecirc;n, Số 27 đường Cổ Linh, P.Long Bi&ecirc;n, Q.Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 40 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI T&Acirc;Y SƠN </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" T&ograve;a nh&agrave; Kinh Đ&ocirc;, số 292, phố T&acirc;y Sơn, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:25.5pt; width:35.0pt" 41 </td <td style="height:25.5pt; width:126.4pt" KFC TIMES CITY MEGA MALL &ndash; H&Agrave; NỘI </td <td style="height:25.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:25.5pt; width:292.5pt" Gian h&agrave;ng 3A, đường số 9, tầng B1 TTTM Vincom Mega Mall, số 458 đường Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 42 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CẦU GIẤY </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 372374 đường Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 43 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC VINCOM BẮC TỪ LI&Ecirc;MH&Agrave; NỘI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" L&ocirc; B121, Tầng hầm 1, TTTM Vincom Plaza Bắc Từ Li&ecirc;m, 234 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 44 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC VINH MINH QU&Acirc;N </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Tầng 2, v&agrave; một phần tầng 1, kh&aacute;ch sạn VMQ, số 87, phố Nguyễn Th&aacute;i Học, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 45 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI Y&Ecirc;N PHỤ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 7A, đường Y&ecirc;n Phụ, P.Y&ecirc;n Phụ, Q.T&acirc;y Hồ, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 46 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC H&Agrave; NỘI TRUNG H&Ograve;A </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" H&agrave; Nội </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Căn 1, l&ocirc; 13B, khu đ&ocirc; thị mới Trung Y&ecirc;n, P.Trung H&ograve;a, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội </td</tr<tr <td style="height:16.55pt; width:35.0pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:16.55pt; width:126.4pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"<span style="fontsize:8.0pt"<span style="color:red"C&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c</span</span</span</span </td <td style="height:16.55pt; width:66.85pt" <p style="textalign:center"<span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td <td style="height:16.55pt; width:292.5pt" <span style="fontsize:11pt"<span style="fontfamily:Calibri,sansserif"</span</span </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 47 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC TỪ SƠN BẮC NINH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Bắc Ninh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 105 Phố Mới, P.Đ&ocirc;ng Ng&agrave;n, Thị x&atilde; Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 48 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC HẢI PH&Ograve;NG TRẦN PH&Uacute; </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Hải Ph&ograve;ng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 83 mới (số 30 cũ) đường Trần Ph&uacute;, P.Lương Kh&aacute;nh Thiện, Q.Ng&ocirc; Quyền, TP Hải Ph&ograve;ng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 49 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC TRẦN HƯNG ĐẠONINH B&Igrave;NH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Ninh B&igrave;nh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 955 Trần Hưng Đạo, Phố 7, P.V&acirc;n Giang, TP Ninh B&igrave;nh, Tỉnh Ninh B&igrave;nh </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 50 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C HUẾ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Huế </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop 05/3F (tầng 4), Trung t&acirc;m thương mại Big C, Khu Quy Hoạch B&agrave; TriệuH&ugrave;ng Vương, P.Ph&uacute; Hội, TP Huế, Tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 51 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN VĂN LINH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đ&agrave; Nẵng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 104 Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Ch&acirc;u, TP Đ&agrave; Nẵng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 52 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN VĂN THOẠI </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đ&agrave; Nẵng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 125 Nguyễn Văn Thoại, P.An Hải Đ&ocirc;ng, Q.Sơn Tr&agrave;, TP Đ&agrave; Nẵng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 53 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C Đ&Agrave; NẴNG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đ&agrave; Nẵng </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Khu thương mại Vĩnh Trung, đường H&ugrave;ng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Kh&ecirc;, TP Đ&agrave; Nẵng </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 54 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC NGUYỄN KIM PLAZAPLEIKU </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Gia Lai </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Trung T&acirc;m Thương Mại Nguyễn Kim Gia Lai, Số 53 Quang Trung, P.Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 55 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C BU&Ocirc;N MA THUỘT </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Bu&ocirc;n Ma Thuột </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" G&oacute;c đường Nguyễn Thị Định v&agrave; đường V&agrave;nh Đai Ph&iacute;a T&acirc;y, P.Th&agrave;nh Nhất, TP Bu&ocirc;n Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 56 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC L&Ecirc; HỒNG PHONGQUY NHƠN </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Qui Nhơn </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 169 L&ecirc; Hồng Phong, P.Trần Ph&uacute;, TP Quy Nhơn, Tỉnh B&igrave;nh Định </td</tr<tr <td style="height:20.6pt; width:35.0pt" 57 </td <td style="height:20.6pt; width:126.4pt" KFC CO.OPMART BI&Ecirc;N H&Ograve;A </td <td style="height:20.6pt; width:66.85pt" Đồng Nai </td <td style="height:20.6pt; width:292.5pt" Số 121 đường Phạm Văn Thuận, P.T&acirc;n Tiến, TP Bi&ecirc;n H&ograve;a, Tỉnh Đồng Nai </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 58 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BA MƯƠI TH&Aacute;NG TƯ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Đồng Nai </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 165167 đường 30/4, P.Trung Dũng, TP Bi&ecirc;n H&ograve;a, Tỉnh Đồng Nai </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 59 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC LOTTE MART B&Igrave;NH DƯƠNG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" B&igrave;nh Dương </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Lotte B&igrave;nh Dương, khu đ&ocirc; thị The Season, L&aacute;i Thi&ecirc;u, Thuận An, Tỉnh B&igrave;nh Dương </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 60 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC CO.OPMART VŨNG T&Agrave;U </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Vũng T&agrave;u </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 36 Nguyễn Th&aacute;i Học, P.7, TP Vũng T&agrave;u, Tỉnh B&agrave; RịaVũng T&agrave;u </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 61 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BA MƯƠI TH&Aacute;NG TƯT&Acirc;Y NINH </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" T&acirc;y Ninh </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" 402404 đường Ba Mươi Th&aacute;ng Tư, Khu phố 1, P.3, TP T&acirc;y Ninh, Tỉnh T&acirc;y Ninh </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 62 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC BIG C HƯNG PH&Uacute;CẦN THƠ </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Cần Thơ </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Shop 23, L&ocirc; số 1, khu d&acirc;n cư Hưng Ph&uacute; 1, P.Hưng Ph&uacute;, Q.C&aacute;i Răng, TP Cần Thơ </td</tr<tr <td style="height:23.5pt; width:35.0pt" 63 </td <td style="height:23.5pt; width:126.4pt" KFC LONG XUY&Ecirc;N H&Ugrave;NG VƯƠNG </td <td style="height:23.5pt; width:66.85pt" Long Xuy&ecirc;n </td <td style="height:23.5pt; width:292.5pt" Số 59B L&yacute; Tự Trọng, P.Mỹ Long, TP Long Xuy&ecirc;n, Tỉnh An Giang </td</tr </tbody</tableChương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho Giao h&agrave;ng tận nơi, đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 2.000.000 đồng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c.*Lưu &yacute;: vui l&ograve;ng đọc m&atilde;/th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh &quot;COMBO ĐỒNG GI&Aacute; 29K&quot; hoặc &ldquo;COMBO 29K&rdquo; cho nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng để được &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng đọc m&atilde;/th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng được &aacute;p dụng.

Giải khát cùng “Mocktail Ổi Hạt Chia” từ KFC!!!

10ee2ccb10907d63a3b6a3f7449b154b.png
Mocktail Ổi Hạt Chia, đặc trưng với màu hồng và mùi vị tự nhiên của nước ép Ổi pha với soda mát lạnh và được topping thêm trên cùng hạt thủy tinh hạt chia vị đào thơm, tạo nên món nước mocktail độc đáo giúp giải khát và thích hợp cho mọi lứa tuổi!

Ngày hết hạn: 2021-04-18

Mocktail Ổi Hạt Chia, đặc trưng với m&agrave;u hồng v&agrave; m&ugrave;i vị tự nhi&ecirc;n của nước &eacute;p Ổi pha với soda m&aacute;t lạnh v&agrave; được topping th&ecirc;m tr&ecirc;n c&ugrave;ng hạt thủy tinh hạt chia vị đ&agrave;o thơm, tạo n&ecirc;n m&oacute;n nước mocktail độc đ&aacute;o gi&uacute;p giải kh&aacute;t v&agrave; th&iacute;ch hợp cho mọi lứa tuổi!Gh&eacute; ngay nh&agrave; h&agrave;ng KFC để thưởng thức m&oacute;n &ldquo;Mocktail Ổi Hạt Chia&rdquo; với gi&aacute; d&ugrave;ng thử 29.000 đồng/ly, hoặc c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c combo sau:Combo ăn tại nh&agrave; h&agrave;ng &amp; mua mang về: Combo Ổi Hạt Chia A gi&aacute; chỉ 82.000 đồng gồm: 2 miếng G&agrave; + 1 Mocktail Ổi Hạt Chia Combo Ổi Hạt Chia B gi&aacute; chỉ 87.000 đồng gồm: 1 miếng G&agrave; + 1 Burger T&ocirc;m + 1 Mocktail Ổi Hạt ChiaCombo &aacute;p dụng cho dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi: Combo Ổi Hạt Chia HD gi&aacute; chỉ 89.000 đồng gồm: 2 miếng G&agrave; + 1 Khoai T&acirc;y Chi&ecirc;n (vừa) + 1 Mocktail Ổi Hạt ChiaSản phẩm đang được b&aacute;n tại c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng KFC tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. style="height:1429px; width:1000px" /

Trưa Nay Ăn Gì? Thực Đơn Bữa Trưa Siêu Ưu Đãi chỉ từ 35.000đ/phần.

f493b9c40e12fc3415de8aac3a58b0d0.png
Hãy ghé ngay các nhà hàng KFC để thưởng thức thực đơn Bữa Trưa Siêu Ưu Đãi ngon tuyệt chỉ từ 35.000 đồng/phần.

Ngày hết hạn: 2021-06-30

H&atilde;y gh&eacute; ngay c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng KFC để thưởng thức thực đơn Bữa Trưa Si&ecirc;u Ưu Đ&atilde;i ngon tuyệt chỉ từ 35.000 đồng/phần.Thực đơn trưa ăn tại nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; mua mang về với gi&aacute; chỉ 35.000 đồng/phần. Tặng ngay 1 c&acirc;y Kem Cone Vani m&aacute;t lạnh khi mua th&ecirc;m một m&oacute;n bất kỳ. Combo Cơm G&agrave; B&iacute;ttết gồm: 1 Cơm G&agrave; B&iacute;ttết + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Cơm G&agrave; X&agrave;o Xốt Nhật gồm: 1 Cơm G&agrave; X&agrave;o Xốt Nhật + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Gi&ograve;n gồm: 1 Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Gi&ograve;n + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Quay gồm: 1 Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Quay Ti&ecirc;u/Flava + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Cơm G&agrave; R&aacute;n gồm: 1 Cơm G&agrave; Gi&ograve;n Cay/G&agrave; Truyền Thống/G&agrave; Gi&ograve;n Kh&ocirc;ng Cay + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Cơm G&agrave; Xi&ecirc;n Que gồm: 1 Cơm G&agrave; Xi&ecirc;n Que + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Burger T&ocirc;m gồm: 1 Burger T&ocirc;m + 1 ly Pepsi (vừa)Thực đơn trưa cho giao h&agrave;ng tận nơi với gi&aacute; chỉ 38.000 đồng/phần. Ưu đ&atilde;i mua th&ecirc;m 1 b&aacute;nh trứng gi&aacute; chỉ 12.000 đồng/c&aacute;i (gi&aacute; gốc 17.000 đồng) hoặc mua th&ecirc;m 3 thanh b&iacute; ph&ocirc; mai gi&aacute; chỉ 24.000 đồng (gi&aacute; gốc 32.000 đồng). Combo Cơm G&agrave; B&iacute;ttết gồm: 1 Cơm G&agrave; B&iacute;ttết + 1 lon Pepsi Combo Cơm G&agrave; X&agrave;o Xốt Nhật gồm: 1 Cơm G&agrave; X&agrave;o Xốt Nhật + 1 lon Pepsi Combo Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Gi&ograve;n gồm: 1 Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Gi&ograve;n + 1 lon Pepsi Combo Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Quay gồm: 1 Cơm Phil&ecirc; G&agrave; Quay Ti&ecirc;u/Flava + 1 lon Pepsi Combo Cơm G&agrave; R&aacute;n gồm: 1 Cơm G&agrave; Gi&ograve;n Cay/G&agrave; Truyền Thống/G&agrave; Gi&ograve;n Kh&ocirc;ng Cay + 1 lon Pepsi Combo Cơm G&agrave; Xi&ecirc;n Que gồm: 1 Cơm G&agrave; Xi&ecirc;n Que + 1 lon Pepsi Combo Burger T&ocirc;m gồm: 1 Burger T&ocirc;m + 1 lon Pepsi&Aacute;p dụng tại tất cả nh&agrave; h&agrave;ng KFC tr&ecirc;n to&agrave;n quốc cho cả giao h&agrave;ng tận nơi từ 10h đến 14h, Thứ 2 đến Thứ 6 h&agrave;ng tuần đến hết ng&agrave;y 30/06/2021.Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho Thứ 7, Chủ Nhật, c&aacute;c ng&agrave;y Lễ (Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương 21/04, 30/04, 01/05, 01/06) đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 2 triệu đồng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c. style="height:1429px; width:1000px" /

Thứ 2 – Combo 2 Món Chỉ 39K!!!

3da225bf11b4399c39c7156c1e42708f.png
Hãy kéo lại “mood” cho Thứ 2 thêm “so high” bằng Combo 2 Món Chỉ 39K của KFC.

Ngày hết hạn: 2021-04-26

H&atilde;y k&eacute;o lại &ldquo;mood&rdquo; cho Thứ 2 th&ecirc;m &ldquo;so high&rdquo; bằng Combo 2 M&oacute;n Chỉ 39K của KFC.&ldquo;Team m&ecirc; G&agrave; &amp; Burger KFC&rdquo; h&atilde;y rủ r&ecirc; cả hội tụ họp tại KFC v&agrave;o Thứ 2 đầu tuần để c&ugrave;ng nhau b&agrave;n chuyện l&ecirc;n kế hoạch học tập v&agrave; c&ocirc;ng việc cho cả tuần bạn nh&eacute;.Chỉ 39K sẽ c&oacute; ngay Combo Thứ 2 bao gồm 1 miếng g&agrave; n&oacute;ng hổi gi&ograve;n tan v&agrave; một Burger T&ocirc;m si&ecirc;u &ldquo;chất&rdquo; của KFC. Ưu đ&atilde;i ngay 50% v&igrave; gi&aacute; gốc đến 78.000 đồng.Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng v&agrave;o thứ Hai cho tất cả nh&agrave; h&agrave;ng KFC tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, cho kh&aacute;ch ăn tại nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; mua mang về.Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho m&oacute;n G&agrave; Mới, Giao h&agrave;ng tận nơi, đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 2.000.000 đồng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c.*Lưu &yacute;: vui l&ograve;ng đọc m&atilde;/th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh &quot;THỨ 2 &ndash; 2 M&Oacute;N 39K&quot; hoặc &ldquo;COMBO 39K&rdquo; hoặc &ldquo;COMBO THỨ 2&rdquo; cho nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng để được &aacute;p dụng chương tr&igrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng đọc m&atilde;/th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng được &aacute;p dụng.Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 08/03/2021 đến hết ng&agrave;y 26/04/2021. /

Ưu đãi lên đến 80K cho Combo Giao Hàng!!

58d8f2919da41c59d8790f2b09e18305.png
Cơ hội nhận ngay ưu đãi 80K khi đặt phần ăn KFC!!!

Ngày hết hạn: 2021-04-29

Cơ hội nhận ngay ưu đ&atilde;i 80K khi đặt phần ăn KFC!!!Chỉ cần gọi ngay 19006886 hoặc đặt h&agrave;ng trực tuyến qua website www.kfcvietnam.com.vn, ứng dụng &ldquo;KFC Vietnam&rdquo; (cho cả điện thoại iPhone v&agrave; Android) để thưởng thức ngay những combo với gi&aacute; được ưu đ&atilde;i: Giảm ngay 10K cho c&aacute;c Combo: G&agrave; R&aacute;n A, G&agrave; R&aacute;n B, G&agrave; R&aacute;n C, G&agrave; R&aacute;n D, Cơm A, Cơm B, Cơm C Giảm ngay 20K cho c&aacute;c Combo: Nh&oacute;m A, Nh&oacute;m B Giảm ngay 35K cho c&aacute;c Combo: Nh&oacute;m C, Nh&oacute;m D, Nh&oacute;m E, Nh&oacute;m F Giảm ngay 80K cho c&aacute;c Combo: Gia Đ&igrave;nh A, Gia Đ&igrave;nh BKh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 2.000.000 đồng v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c.Chương tr&igrave;nh &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 01/03/2021 đến hết ng&agrave;y 29/04/2021. style="height:1429px; width:1000px" /

Thanh mát cùng súp rong biển KFC

964c67eb25e048bf1a36e8beb8c6c34e.png
Súp Rong Biển là món canh kết hợp bởi rong biển thanh mát với thịt gà fillet mềm thơm cùng hành boarô và mè rang tạo nên một món súp ngọt thanh, mùi vị đậm đà và bổ dưỡng.

Ngày hết hạn: 2021-04-29

S&uacute;p Rong Biển l&agrave; m&oacute;n canh kết hợp bởi rong biển thanh m&aacute;t với thịt g&agrave; fillet mềm thơm c&ugrave;ng h&agrave;nh boar&ocirc; v&agrave; m&egrave; rang tạo n&ecirc;n một m&oacute;n s&uacute;p ngọt thanh, m&ugrave;i vị đậm đ&agrave; v&agrave; bổ dưỡng.Gh&eacute; ngay nh&agrave; h&agrave;ng KFC để thưởng thức m&oacute;n &ldquo;S&uacute;p Rong Biển&rdquo; với gi&aacute; d&ugrave;ng thử 14.000 đồng/phần, hoặc c&oacute; thể lựa chọn mua th&ecirc;m sau khi mua combo/cơm g&agrave; như: 1 S&uacute;p Rong Biển + 1 ly Pepsi (vừa) chỉ 18.000 đồng 1 S&uacute;p Rong Biển + 1 Khoai T&acirc;y Chi&ecirc;n (vừa) chỉ 22.000 đồngSản phẩm đang được b&aacute;n tại c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng KFC tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. style="height:2857px; width:2000px" /

Sinh nhật vui rộn rã cùng KFC!!!

f5a886bad63c97b1c51d309b9eed6951.jpg
Sinh nhật là dịp đặc biệt để bố mẹ lưu lại những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp nhất cho bé. Tuy nhiên, việc tổ chức một buổi hoành tráng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức, hãy để KFC giúp bạn tổ chức một bữa tiệc vui trọn vẹn.

Ngày hết hạn: 2021-12-31

Sinh nhật là dịp đặc biệt để bố mẹ lưu lại những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp nhất cho bé. Tuy nhiên, việc tổ chức một buổi hoành tráng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức, hãy để KFC giúp bạn tổ chức một bữa tiệc vui trọn vẹn.
Khi đặt tiệc tại KFC, các bé yêu có thể chọn cho mình màu sắc yêu thích cùng với những thiết kế mang phong cách “xì tin” như thiệp mời, nón tiệc, bảng chào, bong bóng để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của mình. Ngoài ra các bé không thể bỏ qua hoạt náo viên vui nhộn giúp cho buổi tiệc càng thêm sôi nổi cùng các quà tặng ngộ nghĩnh dành cho bé chủ tiệc và cho các bé tham dự.Và đương nhiên là buổi tiệc không thể thiếu những phần ăn ngon tuyệt từ KFC phải không nào.Các anh chị phụ huynh và các bé có thể chọn ngay các combo tiệc chỉ từ 79.000 đồng. Combo Lucky chỉ 79.000 đồng/phần gồm: 1 miếng Gà Rán + 1 Khoai Tây Chiên (vừa) + 1 ly Pepsi (vừa) + 1 Kem Vani Combo Windy chỉ 95.000 đồng/phần gồm: 1 Bơ gơ Tôm + 3 Khoai Tây Viên Nhân Gravy + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Candy chỉ 105.000 đồng/phần gồm: 1 miếng Gà Rán + 2 Thanh Cá + 1 Bánh Trứng + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Rainbow chỉ 115.000 đồng/phần gồm: 1 miếng Gà Rán + 1 Gà Popcorn (vừa) + 1 Bánh Trứng + 1 ly Pepsi (vừa) Combo Sunny chỉ 125.000 đồng/phần gồm: 1 miếng Gà Rán + 1 Bơ gơ Tôm + 1 Khoai Tây Chiên (vừa) + 1 ly Pepsi (vừa) + 1 Kem Vani xss=removed
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top