Xe công nghệ và sự thay đổi về hành vi di chuyển: Thúc đẩy thay đổi về lối sống và di chuyển

xecongngheSee

Tài xế mới
Xe công nghệ đang thúc đẩy sự thay đổi về lối sống và di chuyển, từ việc chia sẻ chuyến đi, giảm số lượng xe tư nhân, đồng thời khuyến khích việc sử dụng các phương tiện công cộng và giao thông công
seexecongnghe.com
 
Top