Xe công nghệ và khả năng tiếp cận di chuyển: Giúp cho mọi người có cơ hội di chuyển dễ dàng hơn

xecongngheSee

Tài xế mới
Xe công nghệ đem lại khả năng tiếp cận di chuyển dễ dàng hơn cho mọi người, bao gồm cả những người khuyết tật, người già, và những vùng xa xôi, vùng nông thôn. Điều này giúp cho việc di chuyển trở nên thuận tiện, linh hoạt, và đa dạng hơn, góp phần vào việc xây dựng một xã hội bao gồm mọi người
 
Top