Xe công nghệ và an toàn giao thông: Tăng cường an toàn cho người dùng và cộng đồng

xecongngheSee

Tài xế mới
Xe công nghệ đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu, bao gồm các tính năng như đánh giá và đào tạo tài xế, theo dõi vận tốc, định vị xe, hỗ trợ gọi cấp cứu, và cơ chế phản hồi phản ánh người dùng. Điều này giúp tăng cường an toàn cho người dùng và cộng đồng, hạn chế tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển.
 
Top