Tổng hợp 1000+ câu hỏi giải đáp trong game Võ lâm việt Mobile

volamfan

Support
Moderator
Nếu bạn đang chơi tựa game Võ lâm việt Mobile hay võ lâm 1 efun mobi thì có thể gặp các câu khảo sát khi làm các sự kiện trong game, các câu hỏi liên quan đến các thông tin trong game thì ở dưới đây mình sẽ tổng hợp hơn 1000 câu hỏi đáp để các bạn tham khảo nhé.
Câu trả lời dựa trên tựa game võ lâm 1 trên máy tính ngày xưa vì hiện nay tựa game này đã chuyển thể thành mobile.

Lưu ý:
 • Các bạn bấm Ctr + F để tìm kiếm câu hỏi cần trả lời (Chỉ cần nhập 1 vài chữ ở đầu câu là được , không cần nhập hết , không cần gõ có dấu).
 • Đáp án đúng là đáp án được xếp vị trí đầu trong các câu trả lời trong danh sách này.
Ví dụ: Long Môn Trấn lưu rương ở thành nào? Biện Kinh Đại lý Tương Dương Thành Đô .Biện kinh chính là đáp án đúng nhé.

 • 1) Võ lâm truyền kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào? 21-01-2008 18-01-2008 15-02-2008 19-02-2008
 • 2) Mật Tịch nào giúp ta tăng điểm tiềm năng? Tẩy Tủy Kinh Võ Lâm Mật Tịch Bàn Nhược Tâm Kinh Thiết La Hán
 • 3) Tử Thủy Tinh có chức năng gì? Nâng Cấp Trang Bị Ma Thuật Trang Bị Đổi Hệ Trang Bị Không Có Chức Năng Gì
 • 4) Ngựa Hoa Lư[Cấp 9] được bán ở thành nào? Dương Châu Phượng Tường Thành Đô Tương Dương
 • 5) Khi rút 10 điểm phúc duyên ở thần bí thương nhân ta mất mấy điểm? 12 8 10 15
 • 6) Ngựa nào sau đây có "Tốc độ di chuyễn 40%"? Ngọc Hoa Thông Bạch Mã Ô Chùy Liệt Bạch Mã
 • 7) Sau khi online mấy giờ thì người chơi mới nhận được điểm phúc duyên? 2 giờ 1 giờ 4 giờ 3 giờ
 • 8) Một ngày có thể đánh mấy trận Tống-Kim? 7 6 5 8
 • 9) Dã Tẩu có tối đa bao nhiêu nhiệm vụ? 12 16 9 13
 • 10) Sinh nhật võ lâm vào ngày, tháng nào? 15-6 24-12 14-6 15-7
 • 11) Có bao nhiêu trường phái chuyên về kiếm trong võ lâm? 3 2 1 4
 • 12) Nhiệm vụ Boss Sát thủ "Liên Hình Thái" nằm ở map nào? Trường Bạch Nam Trường Bạch Bắc Khỏa Lang Động Tiến Cúc Động
 • 13) Muốn hợp thành sát thủ giản tốn bao nhiêu sát thủ lệnh? 5 4 7 9
 • 14) Trong phiên bản Phong Hỏa Liên Thành, 1 ngày bạn có thể đi mấy lần "thử luyện sát thủ"? 2 5 3 4
 • 15) Từ Đại Lý bạn có thể đi vào nơi tín sứ nào? Cả 3 nơi Phong Kì Mở Bảo Rương Sơn Thần Miếu
 • 16) Tam Hoa Tán có tác dụng gì? giải độc tăng nội lực tăng thể lực tăng sinh lực
 • 17) Thừa Tiên Mật có tác dụng gì? tăng sinh lực và nội lực tăng nội lực tăng thể lực tăng sinh lực
 • 18) Có bao nhiêu loại dược hoàn PK? 10 8 6 3
 • 19) Long Môn Trấn lưu rương ở thành nào? Biện Kinh Đại lý Tương Dương Thành Đô
 • 20) Đi xa phu từ Vĩnh Lạc Trấn lên Phượng Tường tốn nhiêu lượng? 100 300 200 500
 • 21) Người chơi trên đẳng cấp 25 nhận sư phụ thì được goi là? trực hệ đệ tử phổ thông đệ tử Đích truyền đệ tử Tất cả câu trả lời trên đều sai
 • 22) Quỷ Đầu Đao là vũ khí cấp mấy? 3 2 1 4
 • 23) Vương Thiết Tượng là thợ rèn thành nào? Biện Kinh Lâm An Tương Dương Đại Lý
 • 24) Muốn đổi Tín Sứ Lệnh Bài Bạc Tốn nhiêu điểm tín sứ? 450 350 400 300
 • 25) Quế Hoa Tửu có hiệu lực trong bao lâu? 1800s 1200s 3600s 2400s
 • 26) Trận Tống Kim thứ tư trong ngày bắt đầu lúc mấy giờ? 17h30 11h30 16h30 14h30
 • 27) Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu thôn trấn? 10 8 9 7
 • 28) Sinh nhật võ lâm truyền kỳ vào tháng mấy? 6 5 7 8
 • 29) Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu Dã Tẩu? 15 16 10 20
 • 30) Bạn cần gặp ai để kết bái kim lan? Tĩnh đốc thiền sư Võ lâm truyền nhân Nguyệt lão Từ Vân pháp sư
 • 31) Thiếu Lâm Tự tọa lạc ở ngọn núi nào? Thiếu thất Tung sơn Thái sơn Thiên sơn
 • 32) Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 1? PhúHộ (Thiên Sơn) TiếuNgạo (Cửu Giang) TrgGiang (TrườngGiang) HồngHưng (Kim Sơn)
 • 33) Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 2? PhúHộ (Thiên Sơn) MaGiáo (ChâuGiang) *** (Khánh Sơn) TrgGiang (TrườngGiang)
 • 34) Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 1? HồngHưng (Kim Sơn) TiềuNgạo (Cửu Giang) TrgGiang (TrườngGiang) PhúHộ (Thiên Sơn)
 • 35) Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 2? *** (Khánh Sơn) MaGiáo (ChâuGiang) PhúHộ (Thiên Sơn) TrgGiang (TrườngGiang)
 • 36) Trong võ lâm truyền kỳ bang hội nào được lập ra đầu tiên? Phá Thiên (Tung Sơn) Việt kiếm (Thái Sơn) Đông Đô (Hoa Sơn) Tiêu Diêu (Kim Sơn)
 • 37) Võ lâm truyền kỳ có tối đa bao nhiêu kênh tán gẫu ? 8 6 4 10
 • 38) Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 1? TrgGiang-TrườngGiang TiềuNgạo-Cửu Giang HồngHưng-Kim Sơn PhúHộ-Thiên Sơn
 • 39) Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 2? TamHoàng-Hành Sơn MaGiáo-ChâuGiang ***-Khánh Sơn TrgGiang-TrườngGiang
 • 40) Điểm danh vọng có bao nhiêu đẳng cấp? 8 6 4 10
 • 41) Võ lâm truyền kỳ có bao nhiêu NPC Long Ngũ? 8 7 9 10
 • 42) Võ lâm truyền kỳ hiện tại có bao nhiêu phương thức liên đấu? 6 5 4 7
 • 43) Tăng một điểm sinh khí của hệ Kim được bao nhiêu sinh lực? 8 5 7 3
 • 44) Tăng một điểm sinh khí của hệ Mộc được bao nhiêu sinh lực? 5 3 7 8
 • 45) Tăng một điểm sinh khí của hệ Hỏa được bao nhiêu sinh lực? 7 5 3 8
 • 46) Tăng một điểm sinh khí của hệ thủy được bao nhiêu sinh lực? 6 3 7 8
 • 47) Tăng một điểm sinh khí của hệ thổ được bao nhiêu sinh lực? 3 5 7 8
 • 48) Ăn Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ được khoảng bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 1,4 tỷ-1,5 tỷ 1,3 tỷ-1,4 tỷ 1,2 tỷ-1,3 tỷ 1,5 tỷ-1,6 tỷ
 • 49) Để có được 2 cặp sư đồ thì 4 người cần ít nhất bao nhiêu Sư Đồ Thiếp? 1 3 2 4
 • 50) Tổng số boss tiểu HK cộng với tổng số môn phái toàn nữ giới bằng bao nhiêu? 5 9 7 11
 • 51) Nhân vật chưa từng gặp Phạn Tăng, cần bao nhiêu viên THBT và Thủy Tinh để lên đảo tẩy tủy? Tất cả câu trả lời trên đều sai 6 3 9
 • 52) Có bao nhiêu phái có thể cầm đao? 10 8 6 4
 • 53) Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt trong thời gian nào? 30-3-2006 26-3-2006 2-4-2006 26-3-2008
 • 54) Có bao nhiêu phái bắt buộc phải xuống ngựa mới xài được chiêu 90? 5 4 9 10
 • 55) Những vật phẩm nào sau đây không sử dụng được trên Mạc Bắc Thảo Nguyên? Tâm Tâm Tương ánh Phù Tống Kim Chiêu Thư Sư Đồ Thiếp Bạch Câu Hoàn
 • 56) Kiến Tính Phong Sơn động lưu rương ở đâu để trở lại địa điểm cũ được? Tất cả câu trả lời trên đều sai Biện Kinh Phượng Tường Thành Đô
 • 57) Từ Tương Dương đi xa phu qua Biện Kinh, rồi tiếp tục đi xa phu qua Lâm An tốn bao nhiêu? 700 lượng 800 lượng 900 lượng 1000 lượng
 • 58) Món nào được yêu cầu trong nhiệm vụ giao khoáng? Lượng Ngân Khoáng Mật Ngân Khoáng Huyền Thiết Khoáng Chu Sa Khoáng
 • 59) Đường Nghê Giáp bán shop được bao nhiêu lượng? 6250 lượng 6500 lượng 6750 lượng 7000 lượng
 • 60) Phái nào phải đi thuyền mới qua được? Thiên Vương Bang Nga My Đường Môn Cái Bang
 • 61) Hỏa Đường đường chủ của Thiên Nhẫn Giáo là ai? Ngột Ngạo Hoang Nhan Tuyết Y Gia Luật Tị Ly Đoan Mộc Duệ
 • 62) NPC của phái nào có đứa con bị thất lạc trên Võ Đang? Ngũ Độc Côn Luân Thúy Yên Võ Đang
 • 63) Ai là người mà thập đại môn phái đều kính phục? Độc Hồ Kiếm Từ Nhân Phương Trượng Thanh Hiểu Sư Thái Yên Hiểu Trái
 • 64) Ai là người ngông cuồng nhất? Tuyền Cơ Tử Đường Cừu Dương Anh Hoàng Nhan Hùng Liệt
 • 65) 2 nhân vật lần đầu tiên kết hôn sẽ nhận được? Nhẫn Dây chuyền Ngọc bội áo
 • 66) Mang 1 bộ Thiên Hoàng không max được bao nhiêu may mắn? Tất cả câu trả lời trên đều sai 36 27 45
 • 67) PK9 ra tù tốn bao nhiêu lượng? 81 vạn 54 vạn 9 vạn 18 vạn
 • 68) Những nơi nào sau đây bán các loại vật phẩm mà tất cả đều sử dụng được trên Vi Sơn Đảo? Hiệu thuốc Thợ Rèn Tiệm tạp hóa Không ở nơi nào cả
 • 69) Từ 15h đến hết ngày có bao nhiêu trận Tống Kim? 5 6 7 4
 • 70) Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong khoảng cấp bao nhiêu sẽ được phần thưởng Kim Phong Trạc Liên Quang? 20-30 40-50 30-40 50-60
 • 71) Trong Tống Kim, nhân vật khi chết có bị mất tiền và điểm kinh nghiệm hay không? Không Có
 • 72) Để đi Phong Lăng Độ người chơi cần những vật phẩm gì? Lệnh bài Phong Lăng Độ 300 tấm Mật Đồ Thần Bí Tất cả câu trả lời đều sai 100 vạn lượng
 • 73) Để đi Vi Sơn Đảo nhân vật cần những vật phẩm gì? Tất cả câu trả lời trên đều sai 500 tấm Mật Đồ Thần Bí Lệnh Bài Phong Lăng Độ 200 vạn lượng
 • 74) Có bao nhiêu thành bán ngựa Túc Sương? 2 1 3 4
 • 75) Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Hiệu úy bạn sẽ được tặng những gì? Sinh lực tăng 20% Sinh lực tăng 10% Sinh lực tăng 30% Sinh lực tăng 40%
 • 76) Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Thống Lĩnh bạn sẽ được tặng những gì? Tất cả đều đúng Sinh lực tăng 30% Phòng thủ 5%
 • 77) Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Phó Tướng bạn sẽ được tặng những gì? Tất cả đều đúng Phòng thủ tăng 10% Sinh lực tăng 40%
 • 78) Kết thúc một trận Tống Kim bên thắng được bao nhiêu điểm thưởng? 1200 điểm và 3 điểm danh vọng 1200 điểm 600 điểm
 • 79) Kết thúc một trận Tống Kim bên thua được bao nhiêu điểm thưởng? 600 điểm 1000 điểm 1200 điểm và 3 điểm danh vọng 600 điểm và 3 điểm danh vọng
 • 80) Phái nào có tốc độ đánh nhanh nhất? Đường Môn Thúy Yên Thiên Vương Võ Đang
 • 81) Phái nào có tốc độ đánh chậm nhất? Thiên Vương Thúy Yên Đường Môn Võ Đang
 • 82) Trong một ngày nhân vật có thể làm tối đa bao nhiêu nhiệm vụ Dã Tẩu? 40 50 60 70
 • 83) Dã Tẩu có tối đa bao nhiêu nhiệm vụ? 8000 7000 6000 9000
 • 84) Chủ Tiền Trang ở các thành thị bán vật phẩm gì (trừ Lâm An)? Bao lì xì Phi Phong áo Mừng Tuổi áo Mới
 • 85) Chủ Dược Điếm tại các thành thị bán bao nhiêu loại thuốc? 17 16 15 18
 • 86) Có bao nhiêu thành dùng để ngồi tù giảm PK? 2 1 3 4
 • 87) Một bộ Kim Phong gồm bao nhiêu món? 9 8 10 7
 • 88) Để đi Đảo Tẩy Tủy nhân vật cần những vật phẩm gì? Tất cả đều đúng 6 Tinh Hồng Bảo Thạch 3 Thủy Tinh và 6 Tinh Hồng Bảo Thạch 3 Thủy Tinh
 • 89) Có bao nhiêu NPC Thần Bí Thương Nhân tại Thất đại thành thị? 3 2 1 4
 • 90) Chức năng NPC Công Bình Tử dùng để làm gì? Lôi Đài Vượt ải Tín sứ Liên đấu
 • 91) Có thể đổi điểm tích lũy liên đấu lấy vật phẩm tại NPC nào? Sứ giả liên đấu (Nam) Võ Lâm Truyền Nhân Sứ giả liên đấu (Nữ) Nhiếp Thí Trần
 • 92) Có mấy môn phái không có tốc độ xuất chiêu trong trấn phái? 4 3 5 6
 • 93) Người bán chiến mã ở Nam Nhạc trấn tên là? Thẩm Câu Xa Phu Thương nhân thần bí Sứ giả võ lâm
 • 94) Huyền Giác Đại sư khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Tất cả đều đúng Thủy tinh Tinh hồng bảo thạch Phục ma Tử Kim côn
 • 95) Hà Linh Phiêu khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Vô Ma tẩy tượng ngọc khấu Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu Vô Gian ỷ thiên kiếm Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
 • 96) Liễu Thanh Thanh khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Tất cả đều đúng Tẩy tủy kinh Tử Thủy Tinh Võ Lâm Mật tịch
 • 97) Đoạn Mộc Duệ khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Ma Sát Quỉ cốc u minh thương Cập phong chân vũ kiếm Sương Tinh thiên niên hàn thiết Tứ không giáng ma giới đao
 • 98) Thanh Tuyệt Sư Thái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Tất cả đều đúng Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu Nga My mật tịch Vô Gian ỷ thiên kiếm
 • 99) Diệu Như là môn đệ của phái nào? Nga My Thúy Yên Võ Đang Đường Môn
 • 100) Đạo Thanh Chân Nhân khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Cập phong tam thanh phù Cập phong chân vũ kiếm Vô Gian ỷ thiên kiếm Tất cả đều đúng
 • 101) Trương Tông Chính là môn đệ của? Võ Đang Nga My thiếu lâm Thiên vương bang
 • 102) Gia Luật Tị Ly khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Ma hoàng án xuất hổ hạng khuyên Ma Sát Quỉ cốc u minh thương Cập phong tam thanh phù Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
 • 103) Yên Hiểu Trái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm? Tê hoàng phụng nghi đao Tê hoàng băng tung hộ uyển Nhu tình cân quốc nghê thường Bích hải uyên ương liên hoàn đao
 • 104) Chưởng môn Nga My là? Thanh Tuyệt sư thái Chung Linh Tú Hà Linh Phiêu Diệu Như
 • 105) Chưởng môn Võ Đang là? Đạo Nhất chân nhân Đạo Thanh chân nhân Thanh Hư chân nhân Thanh Vân đạo trưởng
 • 106) Môn chủ Đường môn là? Đường cừu Đường Hỏa Đường Bất nhiễm Đường Vân
 • 107) Bang chủ Thiên vương bang là? Dương Anh Vương Tá Gia Luật Tị Ly Hà Linh Phiêu
 • 108) Chưởng môn Côn Lôn là? Tuyền Cơ Tử Đạo Thanh Chân Nhân Thiên Cơ Tử Thanh Linh Tử
 • 109) Giáo chủ Ngũ độc là? Hắc Diện Lang Quân Độc Thích Đôc Diện Lang Quân Tang Chu
 • 110) Phương trượng Thiếu Lâm? Huyền Từ Đại sư Huyền Giác đại sư Từ Vân Pháp Sư Từ Vân Đại Sư
 • 111) Chưởng môn Thúy Yên là? Doãn Hàm Yên Hoàn Nhan Tuyết Y Yên Hiểu Trái Hà Linh Phiêu
 • 112) Bang chủ Cái bang là? Hà Nhân Ngã Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thông Mạnh Thương Lương
 • 113) Giáo chủ Thiên nhẫn là? Hoàng Nhan Hồng Liệt Hoàng Nhan Tuyết Y Hoàng Nhan Khang Hoàng Nhan A Cốt Đả
 • 114) Gián điệp Kim quốc ở Tương Dương là? Lưu Uẩn cổ Bạch Công Tử Ngô Lão thái Kim Quốc võ sĩ
 • 115) Máy chủ nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 5 ChâuGiang TrườngGiang Thiên Sơn Cửu Giang
 • 116) Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Tụ Chiêu? 50000 40000 60000 500000
 • 117) Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Mục Túc Tương Vong? 70000 60000 50000 80000
 • 118) Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Kiếm Qua Tây Phương? 70000 50000 60000 40000
 • 119) Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Trầm Viên Vãn Túy? 100000 10000 1000000 1000
 • 120) Trong tín sứ, khi bạn có danh hiệu là Tín Sứ-Mộc thì thì bạn có thể mua được Tín Sứ lệnh bài nào? Tín sứ lệnh bài - Mộc Tín sứ lệnh bài - Đồng Tín sứ lệnh bài - Bạc Tín sứ lệnh bài - Vàng
 • 121) Mỗi tín sứ yêu bài được sự dụng bao nhiêu lần? 5 3 4 2
 • 122) Ngự Tứ tín sứ lệnh bài Vàng khi sử dụng phục hồi bao nhiêu điểm âm trong phần kháng ngũ hành? 30 20 10 40
 • 123) Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Mộc tạo ra hệ gì ? Hỏa Thủy Kim Thổ
 • 124) Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Hỏa tạo ra hệ gì ? Thổ Thủy Mộc Kim
 • 125) Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Thổ tạo ra hệ gì ? Kim Thủy Hỏa Mộc
 • 126) Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Kim tạo ra hệ gì ? Thủy Mộc Hỏa Thổ
 • 127) Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Thủy tạo ra hệ gì ? Mộc Kim Hỏa Thổ
 • 128) Trong phần trang bị, thì trang bị vũ khí có thể kích được trang bị nào trên người ? Giày - nhẫn trên Nhẫn dưới - thắt lưng Dây chuyền - trang phục Ngọc bội - bao tay
 • 129) Trong phần trang bị, thì nhẫn dưới được trang bị nào kích thuộc tính ẩn? Ngọc bội - bao tay Giày - nhẫn trên Trang phục - dây chuyền Mũ - vũ khí
 • 130) Trong hệ thống ngũ hành, thì hệ nào không có nhân vật Nam? Thủy Mộc Hỏa Kim
 • 131) Trong hệ thống ngũ hành, thì hệ nào không có nhân vật Nữ? Không có hệ nào Kim Hỏa Thổ
 • 132) Bạn cấp từ 90-120, muốn tham gia thi liên đấu thì phải tới NPC Sứ Giả Liên Đấu thành nào để báo danh? Biện Kinh Tương Dương Thành Đô Lâm An
 • 133) Bạn từ cấp 120 trở lên, muốn tham gia thi liên đấu thì phải tới NPC Sứ Giả Liên Đấu thành nào để báo danh? Thành Đô Biện Kinh Lâm An Đại Lý
 • 134) Ngồi tù bao lâu thì sẽ giảm được 1 PK? 2h 1h 30' 4h
 • 135) Theo giới hạn 5 giờ chơI trong võ lâm, thì 3 giờ đầu tiên người chơi được hưởng bao nhiêu % điểm kinh nghiệm khi đánh quái? 100% 50% 150% 200%
 • 136) Theo cách gọi của nhiều người thì "cụ đồ Chiểu" được hiểu là ai? Nguyễn Đình Chiểu Lê Văn Chiểu Trần Đình Chiểu Nguyễn Văn Chiểu
 • 137) Con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm nào? 1969 1968 1970 1971
 • 138) Khổng Tử, người thầy của mọi thời đại sống vào thế kỷ nào trước công nguyên? 6 5 4 7
 • 139) Nước ta có bao nhiêu dân tộc? 54 52 50 56
 • 140) Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm nào? 1945 1941 1943 1939
 • 141) Có bao nhiêu nước tham gia thành lập Liên Hiệp Quốc? 51 55 59 63
 • 142) Điện thoại được phát minh vào năm nào? 1876 1886 1900 1976
 • 143) Pasteur phát minh ra vắc xin ngừa bệnh dại vào năm nào? 1888 1878 1898 1908
 • 144) Họ đầu tiên ở nước ta là gì? Hồng Bàng Triệu Ngô Dương
 • 145) Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu diễn ra vào năm nào? 1919 1924 1929 1934
 • 146) Vua Quang Trung băng hà vào năm nào? 1799 1793 1805 1811
 • 147) Ai là người dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010? Lý Thái Tổ Lê Thái Tổ Lý Nam Đế Lý Thường Kiệt
 • 148) Kỳ quan nào không nằm trong 7 kỳ quan Thế Giới cổ đại? Vạn Lý Trường Thành Khu lăng mộ Giza Hải đăng Alexandria Tất cả câu trả lời trên đều sai
 • 149) Cân được phát minh đầu tiên bởi cư dân của nước nào? Ai cập Trung Quốc ấn độ Việt cổ
 • 150) Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào? Nhà Lý Nhà Trần Nhà Ngô Nhà Nguyễn
 • 151) Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc năm nào? 1977 1970 1963 1984
 • 152) Đất nước nào là quê hương của ông già Noel? Phần Lan Thụy Điển Mỹ Anh
 • 153) Thủ đô nước nào lâu đời nhất Đông Nam á? Hà Nội - Việt Nam Bangkok - Thái Lan Viên Chăn - Lào Phnom Penh - Campuchia
 • 154) Huấn luyện viên Alex Feguson của Mu có tước hiệu gì? Hiệp sĩ Bá tước Tướng quân Đại tướng
 • 155) Việt Nam vô địch AFF cup năm nào? 2008 2005 1998 2009
 • 156) Biểu tượng Nữ thần tự do là của nước nào? Mỹ Pháp Anh Nhật
 • 157) Nước nào có hình chiếc ủng? Italia Pháp Chi Lê Trung Quốc
 • 158) Ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam? Ngày 3 tháng 2 Ngày 30 tháng 4 Ngày 2 tháng 9 Ngày 8 tháng 3
 • 159) Đơn vị tiền tệ của Italia? Euro Rúp Yên Tệ
 • 160) Đỉnh núi nào cao nhất thế giới? Everest Phanxiphang Makalu K2
 • 161) Sao Kim Venus tượng trưng cho vị thần nào? Tình yêu Chiến tranh Hòa bình Biển cả
 • 162) Ngôi sao 5 cánh trên quốc kì các quốc gia tượng trưng cho cái gì ? 5 châu lục 5 quốc gia 5 hành tinh 5 ngôi sao
 • 163) Hình tròn màu đỏ trên lá cờ của Nhật Bản tượng trưng cho cái gì? Mặt trời Mặt trăng Trái đất Sao hỏa
 • 164) Rừng nào có biên giới tự nhiên trải dài đến 9 quốc gia? Amazon Cúc phương Fontainebleau Đray Sáp
 • 165) Loài cây nào biểu tượng cho sức mạnh của Châu Phi? Bao báp Lim Thông Xương rồng
 • 166) Con sông nào lớn nhất Châu á? Mê Kông Gange Sông Hồng Dương tử
 • 167) Đội tuyển bóng đá nam Brazil vô địch thế giới mấy lần? 5 4 3 6
 • 168) Nước Mỹ có bao nhiêu bang? 50 49 48 51
 • 169) DTH là dịch vụ gì? Truyền hình số vệ tinh Truyền hình số Truyền hình mạng Truyền hình cáp
 • 170) Âm thanh không truyền đi được trong môi trường nào? Chân không Chất lỏng Chất khí Chất rắn
 • 171) Người ta thường nói ngang như...? Cua Ngỗng Ghẹ Heo
 • 172) Điền vào câu sau: "Lơ ngơ như ... đội nón" ? Bò Gà Khỉ Mèo
 • 173) ở bắc cực có bao nhiu loài chim cánh cụt? 0 1 2 3
 • 174) Dụng cụ đo thân nhiệt là gì? Nhiệt kế Ampe Kế áp kế Vôn kế
 • 175) Tỉnh nào sau đây ở miền bắc nước ta? Hải Dương Bình Dương Binh Thuận Bình Định
 • 176) Báo nào chuyên về công nghệ thông tin? Echip Tuổi trẻ Hoa học trò Mực tím
 • 177) "Dictionary" trong tiếng Anh nghĩa là gì? Từ điển Quyển nhật kí Kí tự Tập giấy trắng
 • 178) Quốc gia nào có liên hoan film Cannes? Pháp Đức ý Mĩ
 • 179) Website đổi mật khẩu của VNG là gì? id.zing.vn zing.vn pay.zing.vn me.zing.vn
 • 180) Môn thể thao nào mà 6 game sẽ kết thúc 1 set? Tennis Baseball Soccer Basketball
 • 181) Quốc gia nào đông dân nhất thế giới? Trung Quốc ấn Độ Mĩ Nga
 • 182) Quốc gia nào tặng nước Mĩ tượng "Nữ thần tự do"? Pháp Anh ý Canada
 • 183) Một bộ cờ vua có bao nhiu loại quân? 6 5 4 7
 • 184) Vào mùa nào thì trái đất gần mặt trời nhất? Hạ Xuân Thu Đông
 • 185) Cái gì lớn nhất dưới đây? Lục Địa Đảo Châu Lục Vịnh
 • 186) Vòng chung kết WorldCup 1994 quốc gia nào đạt hạng ba ? Thụy Điển Đức Tây Ban Nha Hà Lan
 • 187) Sea Game 25 sẽ tổ chức ở quốc gia nào ? Lào Inđônêsia Thái Lan Malaysia
 • 188) Kết thúc Sea Game 24 đoàn Việt Nam đạt bao nhiêu HCV? 64 62 63 61
 • 189) Thế vận hội Olympic 2012 diễn ra tại quốc gia nào? Anh Pháp Đức Tây Ban Nha
 • 190) Trần Hiếu Ngân là VĐV môn thể thao nào? Taekwondo Karate Judo Bóng bàn
 • 191) Nguyễn Tiến Minh là VĐV môn thể thao nào? Cầu lông Bóng bàn Bida Bóng đá
 • 192) Vòng chung kết Euro 2004 đội nào đạt danh hiệu vô địch? Hy Lạp Bồ Đào Nha ý Tây Ban Nha
 • 193) Lê Công Vinh đạt bao nhiêu danh hiệu Quả Bóng Vàng VN? 3 2 4 5
 • 194) Vòng chung kết Euro 2008 đội nào đạt danh hiệu vô địch? Tây Ban Nha Bồ Đào Nha ý Hy Lạp
 • 195) CLB bóng đá nào đạt danh hiệu vô địch cup C1 Châu Âu nhiều nhất? Real Madrid Liverpool AC Milan Bayer Munich
 • 196) Cầu Mỹ Thuận được bắc qua con sông nào của Việt Nam? Sông Tiền Sông Hậu Sông Đà Sông Hương
 • 197) Đội tuyển bóng đá nam Thái Lan bao nhiêu lần vô địch các kỳ Sea Game? 8 7 9 10
 • 198) Thủ đô Canađa tên gì? Ottawa Toronto Habana Madrid
 • 199) Ai đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2009? Dương Hồng Sơn Vũ Như Thành Lê Công Vinh Phan Văn Tài Em
 • 200) Giếng nước lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu? Ninh Bình Hà Nội Bình Dương Hà Tây
 • 201) Tên của anh hùng Nguyễn Huệ lúc nhỏ là? Hồ Thơm Khắc Nhi Tiểu Minh Du Thiên
 • 202) Đời vua nào có chức Lạc Hầu? Hùng Vương An Dương Vương Đinh Bộ Lĩnh Lý Nam Đế
 • 203) Truyền thuyết về Tứ Bất Tử của Việt Nam gồm: Tản Viên (Sơn Tinh - Thủy Tinh), Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh. Người còn lại là ai? Thánh Gióng Trạng Vật Sọ Dừa Trạng Quỳnh
 • 204) Vạn Thắng Vương là biệt hiệu của vị tướng quân nào ? Đinh Bộ Lĩnh Trần Lãm Ngô Quyền Dương Đình Nghệ
 • 205) Nhà Đinh đúc tiền lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt, đồng tiền đó mang tên gì ? Thái Bình Hưng Bảo Thiệu Phong Thông Bảo Vĩnh Thịnh Thông Bảo Thiên Phúc Trấn Bảo
 • 206) Bánh Khoái là đặc sản của miền nào? Miền Bắc Miền Trung Cả ba miền Miền Nam
 • 207) Giò Heo Giả Cầy thường được người miền nào ưa chuộng? Miền Nam Miền Trung Miền Bắc Cả ba miền
 • 208) Bún Suông, một món ăn đặc sắc có tôm giã nhuyễn, thịt cua có xuất xứ từ miền nào? Miền Nam Miền Bắc Miền Trung Cả ba miền
 • 209) Cà pháo, mắm tôm thường được người dân miền nào ưa chuộng? Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cả ba miền
 • 210) Trong các món ăn dân dã, Gỏi Sứa là món ăn "độc đáo" để thiết đãi bằng hữu của người dân nơi nào sau đây? Tuy Hòa Vũng Tàu Mũi Né Phan Thiết
 • 211) Ba Khía, một đặc sản của vùng Biển miền Nam, nổi tiếng nhất là ở đâu? Rạch Gốc Cần Thơ Long An Tiền Giang
 • 212) Chả Rươi có nguồn gốc xuất xứ từ miền nào? Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cả ba miền
 • 213) Bún Thang là đặc sản của nơi nào? Hà Nội Phan Thiết Cần Thơ Huế
 • 214) Cơm hến là đặc sản của nơi nào? Huế Quảng Ninh Hải Phòng Hà Nội
 • 215) Bún mực Vạn Ninh là đặc sản nơi nào? Nha Trang Hải Phòng Huế Hà Nội
 • 216) Món Mì Quảng là đặc sản của nơi nào? Quảng Nam Hà Nội Quảng Ninh Tuy Hòa
 • 217) Bánh tổ là một trong bốn loại bánh truyền thống của người dân nơi nào? Quảng Nam Tuy Hòa Hà Nội Quảng Ninh
 • 218) Bún Bò là đặc sản của miền nào? Miền Trung Miền Nam Miền Bắc Cả ba miền
 • 219) Chợ nổi là đặc trưng của nơi nào? Miền Nam Miền Trung Miền Bắc Cả ba miền
 • 220) Hàng năm nhằm vào tháng 3 khách thập phương về Nam Định để tham dự lễ hội nào? Phủ Dầy Đền Hùng Nghinh Ông Giỗ tổ
 • 221) ở Cao Bằng, hằng năm vào ngày 22 tháng 3 có lễ hội về Mẹ Trăng và mười hai nàng tiên - con của Mẹ Trăng. Đó là lễ hội gì? Nàng Hai Nghinh Ông Đền Hùng Giỗ tổ
 • 222) Hải Thượng Lãn Ông là tên hiệu của bậc danh nhân nào? Lê Hữu Trác Lê Quý Đôn Lê Văn Hưu Nguyễn Khuyến
 • 223) Họ em cùng với họ người, Tên em cùng loài ở chốn bùn sâu. Là vật gì? Đinh ốc Đinh ốc ốc đinh
 • 224) Bốn bên bốn bức tường cao, Lính đánh ào ào, tướng vẫn nằm yên. Là vật dụng gì? Cái mùng Cái chăn Cái gối Cái giường
 • 225) Mòn lưng kẻ xát người chà, Cánh đâu mà bảo ta bay lên trời? Là cái gì? Cái bay Cái xẻng Cái cuốc Cái búa
 • 226) Không tay không chân không mắt không mũi, Miệng ướt rần rần, bò đi lủi nhủi. Là con gì? Con giun Con mèo Con chim Con cá
 • 227) Vừa bằng hạt lạc, trong nạc ngoài xương. Là con gì? Con ốc Con mèo Con cá Con giun
 • 228) Năm ông cầm hai cây sào, Lùa đàn trâu trắng thẳng vào trong hang. Dùng để chỉ việc gì? Ăn cơm Uống nước Ăn canh Ăn chay
 • 229) Bằng một bước mà bước không qua. Là cái gì? Cái bóng Cái bảng Cái bàn Cái sải tay
 • 230) Con cua tám cẳng 2 càng, Bò qua bò lại hỏi bò mấy chân? 4 chân 2 chân 6 chân 8 chân
 • 231) Bắc thang lên hát phường chèo, Hỏi thang một nấc mà leo nỗi gì? Là chữ gì? Chữ H Chữ A Chữ D Chữ P
 • 232) Xây thành đắp luỹ trên non, Hái hoa nuốt nhuỵ nuôi con tháng ngày? Là con gì? Con ong Con bướm Con gà Con cuốc
 • 233) Mồm bò nhưng không phải mồm bò mà là mồm bò. Là con gì? Con ốc sên Con kiến Con rùa Con ngan
 • 234) Trong lễ hội đua thuyền truyền thống nước ta, loại thuyền nào thường được nhân dân sử dụng? Thuyền rồng Ghe ngo Thuyền thúng Ghe bầu
 • 235) Tục mừng nhà mới ở Việt Nam gọi là gì? Tân gia Tân niên gia Tân kỳ Tân quý
 • 236) ở các gia đình có cha mẹ già đến bảy tám mươi tuổi, nhà phúc lộc dồi dào, đông con cái, thì làm lễ mừng thọ cha mẹ. Lễ đó gọi là gì? Thượng thọ Mừng thọ Đại thọ Mừng tuổi
 • 237) Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. 2 câu thơ đó nói về ngày hội gì ở nước ta.? Giỗ tổ Hùng Vương Giỗ tổ Giỗ tổ tiên Giỗ ông bà
 • 238) Làng gốm Bát Tràng, làng gốm nổi tiếng của nước ta thuộc huyện nào của Hà Nội? Gia Lâm Từ Liêm Đông Anh Thanh Trì
 • 239) Cơm lam là món ẩm thực đặc sắc của các dân tộc nơi nào ở nước ta? Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ Tây Nam Bộ Đông Nam Bộ
 • 240) Nữ sinh Đồng Khánh xứ Huế nổi tiếng bởi tà áo dài thướt tha có màu sắc? Tím Hồng Lam Trắng
 • 241) Trong tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, hàng nút được kết tại đâu? Bên phải từ cổ xuống eo Bên trái từ cổ xuống eo Sau lưng Không cần cài nút
 • 242) Nhà sử học đầu tiên của Việt Nam là? Lê Văn Hưu Nguyễn Hiền Phan Phu Tiên Ngô Sĩ Liên
 • 243) Cuốn "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư" do ai soạn thảo? Ngô Sĩ Liên Phan Phu Tiên Lê Văn Hưu Phạm Công Trứ
 • 244) Thời nhà Trần, ai được phong tặng là "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên" ? Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Trực Nguyễn Đăng Đạo Phùng Khắc Khoan
 • 245) Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ai? Nguyễn Hiền Lương Thế Vinh Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Trực
 • 246) Ai được dân gian phong tặng danh hiệu Trạng Lường ? Lương Thế Vinh Phùng Khắc Khoan Nguyễn Hiền Mạc Đỉnh Chi
 • 247) Ai được dân gian phong tặng danh hiệu Trạng Bùng ? Phùng Khắc Khoan Nguyễn Hiền Lương Thế Vinh Mạc Đỉnh Chi
 • 248) Ai lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa dành thắng lợi? Lê Lợi Trần Cảnh Lê Hoàn Trần Hưng Đạo
 • 249) Ai thảo áng văn bất hủ "Bình Ngô Đại Cáo"? Nguyễn Trãi Lê Văn Hưu Trần Thánh Tông Nguyễn Hiền
 • 250) Bạch Vân Cư Sĩ là tên hiệu của nhà thơ nào? Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Trãi Lê Thánh Tông Nguyễn Du
 • 251) Lá cờ thêu 6 chữ vàng "Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân" gắn với tên tuổi của vị anh hùng thiếu niên nào? Trần Quốc Toản Nguyễn Trung Trực Trần Quốc Tuấn Mạc Đĩnh Chi
 • 252) Tiền giấy đầu tiên được sửu dụng gắn với triều đại của vị vua nào? Hồ Quý Ly Trần Thánh Tông Lê Thánh Tông Lê Lợi
 • 253) Vị tổ nghề in của nước ta là? Lương Nhữ Học Nguyễn Xí Ngô Sĩ Liên Nguyễn Chích
 • 254) Nhân vật kiệt xuất của thế kỷ XV được UNESCO phong là danh nhân văn hóa thế giới? Nguyễn Trãi Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Nguyễn Đình Chiểu
 • 255) Thà rằng ăn nửa quả hồng, Còn hơn ăn cả chùm ...chát lè. Sung Sấu Cóc Xoài
 • 256) Nói chín thì nên làm mười, Nói mười làm ... kẻ cười người chê. Chín Tám Một Năm
 • 257) Thế gian chẳng ít thì nhiều, Không ... ai dễ đặt điều cho ai . Dưng Thì Lẽ Tư
 • 258) Tháng ... heo mây, Chuồn chuồn bay thì bão. Bảy chín Mười Tám
 • 259) Bao giờ cho đến tháng ... , Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn . Ba Năm Hai Tư
 • 260) ở đời muôn sự cửa trùng, Hơn nhau hai tiếng anh ... mà thôi. Hùng Kiệt Tuấn Tài
 • 261) Nước giữa dòng chê trong, chê đục, Vũng ...đầm hì hục khen ngon Trâu Voi ch* Nước
 • 262) Cái bống đi chợ cầu Canh, Cái tôm đi trước, củ ... đi sau. Con cua lật đật theo hầu, Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua. Hành Năng Tỏi Sắn
 • 263) Nực cười châu chấu đá ..., Tưởng rằng chấu nát, ai dè ... nghiêng. Xe Lon Nhau Voi
 • 264) Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, Thì anh mua gạch ... về xây. Bát Tràng Đồng Tâm Vĩnh Long Long An
 • 265) Rủ nhau xuống bể mò cua, Đem về nấu quả ... chua trên rừng. Mơ Chanh ớt Me
 • 266) Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái ... tầm xuân. Nụ Nhành Lá Nhuỵ
 • 267) Đường vô xứ ... quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Nghệ Huế Bắc Nam
 • 268) ... ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Bầu Vừng Bí Măng
 • 269) Khôn cho người bái, Dại cho người thương. Dở dở ... ..., Tổ cho người ghét. ương ương ung ung thiu thiu chi chi
 • 270) Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng: ... xanh ăn với trầu vàng xứng chăng? Cau Cây Trầu Lá
 • 271) Chim ... ăn trái nhãn lồng, Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Quyên Chích choè Sẽ Sáo
 • 272) Vợ chồng là nghĩa tao khang, Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái ... Rau Măng Thuốc Hoa
 • 273) Lênh đênh một chiếc thuyền tình, Mười ... bến nước biết gửi mình vào đâu ? Hai Một Lăm Ba
 • 274) Con gì ở cạnh bờ ao? Chặt đuôi chặt đầu bay vút lên cao. Là con gì? Con Cóc Con Cá Con Bướm Con Chuồn chuồn
 • 275) Hai cô nằm nghỉ hai phòng, Ngày thì mở cửa ra trông, Đêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài. Là bộ phận nào trên cơ thể? Đôi mắt Mũi Tai Tay
 • 276) Trên hang đá, dưới hang đá, Giữa có con cá thờn bơn. Là bộ phận nào trên cơ thể? Miệng Mắt Mũi Tai
 • 277) Tròn tròn như là cái tô, Vục miệng vào hồ đầu ướt đuôi khô.Là cái gì? Cái gáo dừa Chiếc lá Cây củi Thanh tre
 • 278) Chân em đo đỏ, mình em vàng vàng, Khắp xóm cùng làng, ai cũng kính dâng? Là cây gì? Cây nhang Cây chổi Cây tăm Rau mồng tơi
 • 279) Một vũng nước vàng, con rắn bò ngang, cái đầu đỏ chót? Là cái gì? Cây đèn dầu Lò than Que diêm Cây nến
 • 280) Anh ngồi đâu, em cũng ngồi chầu, Anh yêu em, anh mớm quết trầu cho em. Là cái gì? Cái cối - Cái chầy Cái cối - Đôi đũa Bát ăn cơm - Cái muỗng Đôi đũa - Bát ăn cơm
 • 281) Ba chục cùng ở một lồng, Một chục có mồng, hai chục thì không. Là cái gì? Một tháng 30 ngày Một tháng 31 ngày Một năm Một tháng 28 ngày
 • 282) Hoa gì hẹn đến ngày sau, Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê? Là cặp hoa nào? Hoa Mai - Hoa Mào gà Hoa Đào - Hoa Cúc Hoa Mai - Hoa Cúc Hoa Súng - Hoa Sen
 • 283) Hoa gì nghe tiếng mà ghê, Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên. Là cặp hoa nào? Hoa Súng - Hoa Huệ Hoa Súng - Hoa Sen Hoa Mai - Hoa Cúc Hoa Súng - Hoa Lài
 • 284) Hoa gì thơm ngát về đêm, Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ? Là cặp hoa nào? Hoa Quỳnh - Hoa Sen Hoa Quỳnh - Hoa Đào Hoa Sen - Hoa Lài Hoa Quỳnh - Hoa Cúc
 • 285) Hoa gì nhiều tuổi để thờ, Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang? Là cặp hoa nào? Hoa Vạn thọ - Hoa Cúc Hoa Cúc - Hoa Lài Hoa Vạn Thọ - Hoa Mai Hoa mai - Hoa Mào gà
 • 286) Hoa gì sớm nở tối tàn, Hoa gì được sánh vào hàng tôn vương? Là cặp hoa nào? Hoa Phù Dung - Hoa Mẫu Đơn Hoa Mẫu Đơn - Hoa Lài Hoa Phù Dung - Hoa Cúc Hoa Lài - Hoa Cúc
 • 287) Hoa gì e thẹn bên đường, Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi? Là cặp hoa nào? Hoa Mắc Cỡ - Hoa Phượng Hoa Phượng - Hoa Cúc Hoa Mắc Cỡ - Hoa Súng Hoa Mắc Cỡ - Hoa Mười Giờ
 • 288) Hoa gì theo ánh mặt trời, Hoa gì xinh đẹp đồng thời lắm gai? Là cặp hoa nào? Hoa Hướng Dương - Hoa Hồng Hoa Hướng Dương - Hoa Lài Hoa Hồng - Hoa Sen Hoa Hồng - Hoa Hướng Dương
 • 289) Hoa gì muôn dặm đường dài, Hoa gì thơm ngát sánh tài môi em? Là cặp hoa gì? Hoa Thiên Lý - Hoa Hàm Tiếu Hoa Hàm Tiếu - Hoa Hồng Hoa Thiên Lý - Hoa Hồng Hoa Thiên Lý - Hoa Quỳnh
 • 290) Không sơn mà đỏ, Không gõ mà kêu? Là cái gì trong tự nhiên? Mặt trời - Tiếng Sấm Mặt trăng - Mặt trời Tiếng Sấm - Mặt trăng Mặt trời - Mặt trăng
 • 291) Không cánh mà bay mới lạ đời, Khi thì vượt bể, lúc qua khơi? Là hiện tượng nào trong tự nhiên? Gió Mưa Lũ Bão
 • 292) Bán Kính Trái Đất bằng bao nhiêu? 6400 Km 4200 Km 5300 Km 7500 Km
 • 293) Nơi nào ở Việt Nam núi lửa từng hoạt động? Gia Lai Huế Hà Nội TPHCM
 • 294) Cái nào ngăn cản sự thoát hơi nước của lá cây? Chất Cutin Diệp lục Gân la Lỗ khí
 • 295) Trụ sở của Liên Hiệp Quốc đặt tại đâu? Mỹ Anh Pháp Nhật Bản
 • 296) Việt Nam & Mỹ chính thức lập lại quan hệ bình thường vào năm nào? 1995 1993 1994 1996
 • 297) Nhân vật nổi tiếng nào chưa từng đến Việt Nam? Mohamet Ali Jang Jong Gun Triệu Vy Thành Long
 • 298) 0 giờ là mấy giờ? 12 giờ tối 1 giờ sáng 1 giờ tối 12 giờ sáng
 • 299) Năm Nhuần có bao nhiêu ngày? 366 365 364 367
 • 300) Nước chiếm bao nhiêu diện tích Trái đất? 3 phần 4 2 phần 3 1 phần 2 2 phần 5
 • 301) Loài động vật nào lớn nhất trên trái đất? Cá Voi Bạch tuộc khổng lồ Cá Heo Voi
 • 302) Khí cầu bay được nhờ gì? Khí nóng Gió Điện Hơi nước
 • 303) Dơi xác định phương hướng nhờ cơ quan cảm giác nào? Thính Giác Thị Giác Khứu Giác Vị Giác
 • 304) Dựa vào số khoanh trong thân cây có thể xác định được điều gi? Tuổi Độ cao Loài Cây Độ cứng
 • 305) Hãy điền vào câu: "Tây nguyên ... mùa mưa nắng"? Một Hai Ba Bốn
 • 306) Chuồn chuồn bay thấp báo hiệu điều gì? Trời sắp mưa Trời nắng Trời râm Trời âm u
 • 307) Thiết bị dùng để đo điện trong mạng điện Gia đình? Công tơ Điện Acquy ổn Ap Cầu dao
 • 308) Âm tiết được phát ra nhờ bộ phận gì trong cơ thể con ngươi? Thanh Quản Thực Quản Họng Khí Quản
 • 309) Hiện tượng bí ẩn về "người ngoài Hành tinh" viết tắt là gì? UFO FDI FBI NASA
 • 310) Ai được phong làm "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên"? Mạc Đĩnh Chi Lương Văn Cam Trần Quốc Tuấn Trạng Tí
 • 311) Kathy Kathy là ca khúc do Ca sỹ nào thể hiện đầu tiên? Lam Trường Quang Linh Hồng Nhung Mỹ Lệ
 • 312) VCK WorldCup được tổ chức mấy năm một lần 4 năm 1 năm 2 năm 3 năm
 • 313) Chỉ số thông minh được dựa trên dơn vị khoa học nào? Chỉ số IQ Thể tích Đại não Khối lượng Đại não Chỉ số BMI
 • 314) ảo Thuật gia nổi tiếng nhất nước Mỹ? David Cooperfil Robert Killer OliverCan William Hospert
 • 315) Tên của Giám Đốc Trung Tâm An ninh mạng Việt Nam? Nguyễn Tử Quảng Bill Gates Nguyễn Minh Hiển Đỗ Thành Quân
 • 316) Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam? 22-12 27-7 8-3 26-3
 • 317) Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam? 3-2 2-9 2-3 9-3
 • 318) ở Bắc cực có khoảng bao nhiêu loài chim Cánh cụt? Một loài Hai loài Ba loài Bốn loài
 • 319) Loài động vật nào thông minh nhất trên Trái đất? Cả 3 ý đều sai Khỉ Vượn Tinh Tinh
 • 320) Ai là người phát minh ra Điện thoại đầu tiên? William Bells NewTon Thomas Edison Đacuyn
 • 321) Viết tắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Thế giới? OPEC NASA NATO ASIEM
 • 322) Đồng Tiền nào có tỉ giá hối đoái lớn nhất so với VNĐ? Bảng Euro USD Nhân dân tệ
 • 323) 1 trong những Căn bệnh chưa có thuốc Đặc trị hiện nay? AIDS Sốt rét Phong Sởi
 • 324) Tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh CONAN? Gosho Aoyama Fujico Fujio Takahashi Monona Kajuki Takahashi
 • 325) Dictionary trong Tiếng Anh nghĩa là gì? Từ Điển Tập giấy trắng Quyển Nhật ký Gia Phả
 • 326) Dụng cụ đo thân nhiệt? Nhiệt kế Ap kế Ampe kế Vôn kế
 • 327) Eva được sinh ra từ bộ phận nào của Adam? Xương sườn Sợi tóc Ngón tay Ngón chân
 • 328) San hô là sinh vật loại nào? Cả 2 đều đúng Thực vật Động Vật cả 2 đều sai
 • 329) Rồng Komodo sống ở đâu? Indonexia Malaisia Australia Russia
 • 330) Tắt đèn là tác phẩm của nhà văn nào? Ngô Tất tố Vũ Trọng Phụng Nam Cao Thạch Lam
 • 331) Lực hút ở mặt Trăng nhỏ gấp bao nhiêu lần Trái đất? 6 lần 7 lần 8 lần 9 lần
 • 332) Loài Cá nào sống không sống ở biển? Basa Cá Chim Cá Heo Cá Thu
 • 333) Quốc Gia có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới? Canada Nga Trung Quốc Mỹ
 • 334) Thành nhà Hồ là di tích ở tỉnh nào nước ta? Thanh Hoa Nghệ An Hà Tĩnh Huế
 • 335) Tobicom là dược phẩm dùng để trị bệnh gì? Đau mắt Giun sán Ghẻ Cảm cúm
 • 336) Mặt trời phát ra tia gì trong các tia sau? Cả 2 đều đúng Tử Ngoại Hồng Ngoại Cả 2 đều sai
 • 337) Tên 1 chuyên mục của tuần báo Mực Tím? Vườn hoang Vui cười Tìm từ Ngộ nghĩnh
 • 338) Đại dương nào lớn nhất? Thái Bình Dương Đại Tây Dương ấn Độ Dương Bắc Băng Dương
 • 339) PC là có nghĩa gì trong tin học? Máy tính cá nhân Chuột Bàn Phím Màn hình
 • 340) Loài vật nào không có hàm răng trên? Trâu Bò Ngựa Tê giác
 • 341) Vào mùa nào thì Trái đất gần mặt trời nhất? Hạ Xuân Thu Đông
 • 342) Cầu thủ được mệnh danh là "Người ngoài Hành tinh" Ronaldo Beckham Zidane Ronaldinho
 • 343) Cầu thủ được ví là có chân phải khéo như bàn tay Zidane C.Ronaldo Kaka Raul
 • 344) Loài vật không nằm trong 12 con giáp (Việt Nam)? Thỏ Chuột Dê Gà
 • 345) Ngọn núi nổi tiếng Nhật Bản? Phú Sĩ Hàm Rồng Thái Sơn Tam hợp
 • 346) Nhãn hiệu Bánh đậu xanh nổi tiếng? Rồng vàng M & M Chocopie Hải Dương
 • 347) Tên gọi khác của hoa Trinh Nữ? Mắc cở Bằng lăng Bạch lan Bạch nữ
 • 348) Bức tranh nổi tiếng của Leonard de Vinci? Lagiocongder 12 tín đồ Đavit Đức mẹ Maria
 • 349) Thuý Kiều có mấy người em? 2 người 1 người 3 người 4 người
 • 350) Danh hài giành giải nhất GALA Cười 2003? Xuân Bắc Thanh Bạch Phạm Bằng Thúy Nga
 • 351) Tên của con quỷ chuyên hút máu? Dracula Bracula Bracun Dracun
 • 352) Loài cá duy nhất có thể nháy mắt? Cá Mập Cá Chép Cá Heo Cá Voi
 • 353) Truyện tranh vịt Donal bị cấm tại nước nào (vì các nhân vật không mặc quần)? Hà Lan Ba Lan Phần Lan Thuỵ Điển
 • 354) Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể con người là? Cơ Lưỡi Cơ Bắp tay Cơ bắp chân Cơ Bụng
 • 355) Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng? Neil Amtrong Nila Amstrong Narel Amstron Nicolas Amstrong
 • 356) Trọng tài nổi tiếng "lạnh" nhất Thế giới 2006? Colina Bolin Doloun Moliman
 • 357) Đạo diễn bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" George Lucas Annba Willing Sanchiego Mann Mc Donal
 • 358) Đội tuyển nào được mệnh danh là "Cơn lốc màu da cam"? Hà Lan Italia Ba Lan Thuỵ Điển
 • 359) Người đầu tiên đoạt giải Olympia? Trần Ngọc Minh Lê Kiều Giang Bùi Quang Bình Nguyễn Thành Vinh
 • 360) Chất khí thường dùng để bơm vào bể bơi để diệt khuẩn? Clo Oxy Flo Hydro
 • 361) Báo gấm chạy với vận tốc bao nhiêu? 60 dặm-1h 40 dặm-1h 50 dặm-1h 70 dặm-1h
 • 362) Loài vật có tốc độ di chuyển nhanh nhất Thế giới? Chim Ưng Báo gấm Sóc Bồ Câu
 • 363) Tên của nhân vật điệp viên 007 trong phim "Điệp Viên 007"? James Bond James Bound Janes Bond Janes Bound
 • 364) Việt Nam kháng chiến chống Mỹ trong bao nhiêu năm? 21 năm 19 năm 20 năm 22 năm
 • 365) Người đóng thế trong các pha mạo hiểm trong phim gọi là gì? Cascader Bandanger Qwerty Dangerous Hero
 • 366) Sông Nhật Lệ thuộc địa phận tỉnh nào? Quảng Bình Cà Mau Bình Định Ninh Bình
 • 367) Jackie Chan là tên tiếng Anh của diễn viên điện ảnh nào? Thành Long Châu Tinh Trì Lý Tiểu Long Lý Liên Kiệt
 • 368) Tiếng Anh và tiếng Pháp có nguồn gốc từ? Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha
 • 369) Cuốn sách khoa học vật lý nổi tiếng 1987 "Lược sử thời gian" do nhà khoa học nào viết? Stephen Hawking Anbe Einstein George Ellis Roger Penrose
 • 370) Nicolas Copecnic, người phản bác "Trái đất là trung tâm vũ trụ" là người nước nào? Ba Lan Hà Lan Hy Lạp Đức
 • 371) Nhắc đến Issac Newton người ta thường nghĩ đến trái cây nào? Táo Chuối Mít Dưa chuột
 • 372) Theo quan điểm duy tâm thì Vật Chất hay ý Thức có trước? ý thức Vật chất Cả hai 1 lúc Không xác định
 • 373) Tổ chức ASEAN thành lập vào năm nào? 1967 1957 1977 1978
 • 374) Ai là người đầu tiên phát hiện: ánh sáng có vận tốc hữu hạn? Christensen Roeme Issac Newton Anbe Einstein Galileo
 • 375) Trong các tia sau đây, tia nào có bước sóng ngắn nhất? Tia Gamma Tia Hồng ngoại Tia Tử Ngoại Tia X
 • 376) Con gì sẽ hoá thành muỗi khi trưởng thành? Lăng Quăng Nòng Nọc Giòi Nhộng
 • 377) Vị thần cai quản biển, sông theo thần thoại Trung Hoa gọi là gì? Long vương Hải vương Thuỷ vương Hà vương
 • 378) Quốc gia nào không thuộc bán đảo Đông Dương? Thái Lan Lào Campuchia Việt Nam
 • 379) Nhà tiên tri với những câu sấm truyền linh nghiệm? Nostradamus Arixtot Galileo Imhotep
 • 380) Tập đoàn không kinh doanh Điện Thoại Di Động? Toyota Motorola Siemen Sony
 • 381) Thủ đô Nhật Bản xưa kia tên gọi là gì? Edo Osaka Hiroshima Nagasaki
 • 382) Bức hoạ Monalisa của Leonard de Vinci có tên gọi khác là gì? La Giocongder Christina Christina Marry Anna
 • 383) Ca khúc "Tình cờ" do nhạc sĩ nào sáng tác? Điệp Minh Tuyền Hoài An Trịnh Công Sơn Ngọc Sơn
 • 384) Vị tướng đã phá quân Mông Cổ ở Hàm Tử Quan Trần Nhật Duật Trần Quang Khải Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Toản
 • 385) Tên một bức tranh dân gian có 12 con chuột? Đám cưới chuột Đám ma chuột Đám dỗ chuột Gia đình chuột
 • 386) Ai đã nói câu: "Ta thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc"? Trần Bình Trọng Trần Quốc Toản Trần Nhật Duật Trần Quốc Tuấn
 • 387) Chùa một cột được xây dựng dưới thời nào? Lý Trần Lê Nguyễn
 • 388) Bình Ngô Đại Cáo do ai sáng tác? Nguyễn Trãi Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Khuyến Nguyễn Anh
 • 389) Quốc Gia nổi tiếng về trồng Hoa Hồng? Bungary Hungary Hà Lan Ba Lan
 • 390) Thành phố lớn nhất ở miền tây Canada là gì? Vancouver Canada Copec Monaco
 • 391) Năm 939 trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào? Nam Hán Nguyên Mông Thanh Minh
 • 392) Ai tìm ra Penecilline? Fleming ĐacUyn Paster Tôn Thất Bách
 • 393) Tác giả bài hát "Anh Ba Hưng"? Trần Kiết Tường Phan Huỳnh Điểu Y Vân Hữu Minh
 • 394) Bộ Địa chí đầu tiên của Sài Gòn xưa? Gia Định Thành Đông Chí Gia Định Phủ Chí Gia Định Dư Địa Chí Gia Định Nhất Thống
 • 395) Văn hào người Anh, tác giả "Tiếng gọi nơi hoang dã"? Jack London Conan Doyle J.K Rolling Charle Dicken
 • 396) Senegal nằm ở vùng nào của Châu Phi? Bắc Phi Trung Phi Nam Phi Madagasca
 • 397) Một Ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson? Heal the world Coco Jamboo Baby one more time 25 minutes
 • 398) Con sông dài nhất thế giới? Nil Hoàng Hà Mê Kông Amazon
 • 399) UN là tên viết tắt của tổ chức nào? Liên Hiệp Quốc Liên Đoàn Liên Hiệp Phụ Nữ Nhân Đạo
 • 400) Ngày lễ tình yêu? Ngày 14-02 Ngày 12-04 Ngày 22-04 Ngày 24-02
 • 401) Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam? Bảo Đại Ngô Đình Diệm Hàm Nghi Quang Trung
 • 402) Bức tranh Portrait of Dr.Gauchet của Van Gogh được sáng tác năm nào? Năm 1890 Năm 1860 Năm 1870 Năm 1880
 • 403) Diễn viên chính trong bộ phim Tây Du ký của Ngô Thừa Ân? Lục Tiểu Linh Đồng Tôn Ngộ Không Lưu Đức Hoa Lưu Hy
 • 404) Ngọn núi Sapa thuộc dãy núi nào? Hoàng Liên Sơn Phan Xi Păng Trường Sơn đông Trường Sơn tây
 • 405) Ca khúc gắn liền với bộ phim "Love Story" do Andy Williams sáng tác? Where do I begin Who do You love Love Story My honey
 • 406) Khách sạn được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, hiện nay tên gì? Continental Hải Châu Je'taime Đình Nhu
 • 407) Thầy tro Đường Tăng có bao nhiêu thành viên? 5 3 4 6
 • 408) 1 bảng Anh (pound) có bao nhiêu xu (penny)? 100 10 500 1000
 • 409) 0 độ C (Celcius) tương ứng bao nhiêu độ F (Fahrenheit)? 273 32 80 100
 • 410) Trường Đại học nào không phải ở Mỹ? Cambridge Ivy League Harvard Princeton
 • 411) Dải tần số nào có tần số cao nhất trong các dải tần sau? EHF SHF UHF VHF
 • 412) Đây không phải là ngôn ngữ lập trình? D C Java Visual Basic
 • 413) Khái niệm nào khác nhất so với mấy khái niệm khác? Tự nhiên Triết học Tâm lý Vũ khí
 • 414) Đập thủy điện lớn nhất thế giới, Three Gorges, ở quốc gia nào? Trung Quốc Nhật Bản An Độ Bhutan
 • 415) Vận tốc của âm thanh? 1000 km-h 100 km-h 560 km-h 3200 km-h
 • 416) Điền vào dãy sau: A,D,G,J,... L M B C
 • 417) Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào dưới đây là đúng nhất? Chưa chắc Bình = Nam Bình > Nam Bình < Nam
 • 418) Số tiếp theo của dãy: 19, 28, 37, 46, ... là số nào? 55 67 57 54
 • 419) 1 tờ báo giảm giá 20%, cần phải tăng mấy% để có giá như cũ? 25% 20% 50% 75%
 • 420) Gang là hợp chất của Sắt và 1 lượng nhỏ chất gì? Cacbon Nhôm Đồng Bạc
 • 421) Người giàu nhất Thế giới 2006-2007 là ai? Bill Gates Bush Bin Laden Ambramovic
 • 422) Nhà thơ Tago là người nước nào? An Độ Anh Ai Cập Hy Lạp
 • 423) Nước mắm được chiết suất từ loài động vật nào? Cá Tôm Cua Oc
 • 424) Trang phục truyền thống của Nhật Bản? Kimono Ao Dài Kimoana Mimono
 • 425) Loài hoa nào thường được ướp cùng Trà Xanh? Nhài Hồng Lan Hài
 • 426) Tổ sư của môn võ Thiếu Lâm ngày nay? Đạt Ma Phật Tổ Trương Tam Phong Lý Tiểu Long
 • 427) Ngôn ngữ nào được nhiều người dùng nhất trên thế giới? Trung Quốc Anh Pháp Tây Ban Nha
 • 428) Quốc gia có diện tích nhỏ nhất? Vatican Monaco Nauru Tuvalu
 • 429) Vị tướng muốn chinh phạt cả Châu Âu? Napoleon Hitle Pharaon Thành Các Tư hãn
 • 430) Copernicus nổi tiếng trong lĩnh vực nào? Thiên văn học Hội Họa Văn Học Âm nhạc
 • 431) Số tiếp theo 1, 1, 2, 3, 5, ...? 8 6 7 9
 • 432) ký hiệu hóa học của Vàng là gì? Au Ar Al Ag
 • 433) Theo thần thoại Hy Lạp, Saturn là tên vị thần nào? Thần nông Thần sức mạnh Thần tình ái Thần Biển cả
 • 434) Sao Thiên Vương quay quanh mặt trời mất trong bao lâu? 84 năm 84 giờ 84 ngày 84 tháng
 • 435) Bạch Đằng Giang Phú là bài thơ do ai sáng tác? Trương Hán Siêu Trần Quốc Tuấn Ngô Sỹ Liên Nguyễn Du
 • 436) Điền số tiếp theo trong dãy: 144, 121, 100, 81, 64, ...? 49 36 25 55
 • 437) Người ta thường nói: "xa mặt cách ..."? Lòng Tình Xa Biệt
 • 438) Bài kiểm tra IQ hoàn thiện đầu tiên trên thế giới do ai phát triển? Alfred Binet Lewis Terman David Wechsler William Stern
 • 439) Chỉ số IQ của 1 đứa bé được nhận làm con nuôi có thể dự đoán được dựa vào? Bố mẹ ruột Tổ tiên Bố mẹ nuôi Ông bà
 • 440) Yếu tố di truyền quyết định bao nhiêu phần trăm sự thông minh? 50% 0% 25% 100%
 • 441) Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng ở tỉnh nào? Quảng Ngãi Quảng Nam Vũng Tàu Hải Phòng
 • 442) Bác Tôn Đức Thắng sinh vào năm nào? 1888 1878 1898 1908
 • 443) IMO là kỳ thi quốc tế tổ chức lần đầu tiên tại VN 2007, môn thi là? Toán học Vật Lý Hóa học Tin Học
 • 444) Cầu thủ giành được danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2007? Francesco Totti Fernando Torres Ronaldinho Beckham
 • 445) Federer là vận động viên 3 lần liên tiếp nhận giải Laureus chơi môn thể thao nào? Quần vợt Bóng bàn Cầu lông Bóng đá
 • 446) Cái gì có thể cắt được kim cương? Kim cương Sắt Vàng Không có
 • 447) Gấu trắng và Voi biển sống ở đâu? Bắc cực Senegal Nam cực Đông Nam á
 • 448) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ tiến hành vào năm nào? 1961 1959 1960 1962
 • 449) Nguyên tố có số thứ tự là 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendelep? He Li Ar Bo
 • 450) Tác giả bài thơ "Bên kia sông Đuống"? Hoàng Cầm Phạm Tiến Duật Hồ Xuân Hương Thạch Lam
 • 451) Số nào không hợp quy luật trong dãy sau: 9 7 8 6 7 5 6 3? 3 5 8 9
 • 452) Nhà hàng hải vĩ đại Fernando Magienlang (1480-1521) là người nước nào? Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Hà Lan Anh
 • 453) Đại dương nào nhỏ nhất trên thế giới? Bắc Băng Dương Thái Bình Dương Đại Tây Dương ấn Độ Dương
 • 454) Hổ Phách theo tiếng Hy Lạp là gì? Electron Proton Notron Gamma
 • 455) Thủ đô nào ở châu Âu nằm trên 96 hòn đảo, được nối với nhau bằng những chiếc cầu? Amstecdam (Hà Lan) London (Anh) Paris (Pháp) Stockhom (Thuỵ Điển)
 • 456) Nữ thần Athena, 1 trong 12 vị thần của đỉnh Olympus, đại diện cho điều gì? Trí tuệ Sắc đẹp Tình yêu Lòng nhân từ
 • 457) Danh họa mở đầu trường phái lập thể của hội họa đầu thế kỷ XX? Picasso Vangog Leonard de Vinci Bandac
 • 458) Giải Nobel văn chương được bắt đầu trao vào năm nào? 1901 1900 1902 1903
 • 459) Ai là người sáng lập ra môn Vi sinh vật học? Luis Pauster Flemming Dack Uyn Moocgan
 • 460) Moocgan sử dụng loài vật nào để nghiên cứu di truyền học? Ruồi giấm Mèo Chuột bạch Giun
 • 461) Khi đến tâm trái đất, trọng lượng của một quả cân 10kg bằng bao nhiêu? 0 Kg 10Kg 9,8Kg 0,98 Kg
 • 462) Lý Nam Đế (Lý Bí) thành lập nhà nước dân tộc độc lập ở giữa thời Bắc thuộc mang tên? Vạn xuân Đại Cồ Việt Việt Nam Đại Việt
 • 463) Công thức nổi tiếng E=mc2 là của ai? Einstein Huc Pascal Herry
 • 464) Vận động viên Marathon ngày nay cần chạy bao nhiêu dặm để đến được đích? 26 13 39 41
 • 465) Hành tinh mang tên Jupiter - vị thần khỏe nhất trong thần thoại Hy Lạp có tên tiếng Việt là? Mộc tinh Hỏa tinh Thủy tinh Thổ tinh
 • 466) 4 loài cá Trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận là: Chim,Thu, Nhụ, và...? Cá Đé Cá Nóc Cá Hồi Cá Heo
 • 467) Danh hiệu thủ đô văn hóa của châu Âu 1999 được trao cho thành phố nào? Vaima London Paris Bern
 • 468) Chùa một cột được xây năm 1409 còn có tên gọi là gì? Diên Hựu Bảo Liên Trường Sinh Phật Sen
 • 469) Sao Thủy có tên của một vị thần chạy nhanh nhất trong thần thoại Hy Lạp nào? Mercury Jupiter Neptune Mars
 • 470) ở châu Âu, người ta đặt tên cho tháng 1 là January, đây là tên vị thần nào? Thần chiến tranh Thần thời gian Thần tình ái Thần biển cả
 • 471) Nguyễn Khắc Hiếu (8-5-1889) là tên thật của nhà thơ nào? Tản Đà Nguyễn Đình Chiểu Tố Hữu Tú Xương
 • 472) Johannes Gutenberg đã phát minh ra cái gì giúp cho thời kỳ Phục Hưng phát triển mạnh mẽ? Máy In Máy hơi nước Máy dệt Máy tính
 • 473) Ngô Quyền có quan hệ gì với Dương Đình Nghệ? Con rể Con Cháu Bạn
 • 474) Loài vật nào thường được dùng để vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan? Voi Trâu Bò Ngựa
 • 475) Ai tự xưng mình là Hậu Lý Nam Đế? Lý Phật Tử Lý Chiêu Hoàng Lý Công Uẩn Lý Bí
 • 476) Đất Vị Hoàng là địa danh thuộc tỉnh nào? Nam Định Thanh Hóa Nghệ An Phú Thọ
 • 477) Số dân Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam á? 2 1 3 4
 • 478) Quê gốc của Lý Thường Kiệt là vùng đất nào? Thăng Long Hồng Châu Kinh Bắc Thuận Hóa
 • 479) Sao Hỏa có bao nhiêu vệ tinh tự nhiên? 2 1 3 4
 • 480) Bài thơ nào không nằm trong chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến? Thu ngẫm Thu ẩm Thu vịnh Thu điếu
 • 481) Hà Lan và Đan Mạch là 2 quốc gia có địa hình 100% là gì? Đồng Bằng Biển Đồi Núi Băng tuyết
 • 482) Việt Nam lần đầu tiên tham dự kì thi Olympic Toán quốc tế vào năm nào? 1974 1972 1973 1975
 • 483) Vạn Thắng Vương là biệt hiệu của ai? Đinh Bộ Lĩnh Trần Hưng Đạo Quang Trung Ngô Quyền
 • 484) Thành phần chính cấu tạo thành tế bào nấm là gì? Kitin Bào tử Mannan Cutin
 • 485) Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "Phép chia vàng"? Leonard de Vinci Pithagor Euclid Fibonacci
 • 486) Tên 2 ngôi sao sáng nhất của chòm Tráng sĩ (Orion)? Rigel - Betelgeuse Dened - Vega Rigel - Procyon Vega - Betelguese
 • 487) Bài thơ đăng báo đầu tiên của Nguyễn Bính? Cô hái mơ Tương Tư Cô lái đò Cô hàng xóm
 • 488) Tồn tại hay không tồn tại là câu nói nổi tiếng của nhân vật nào? Hamlet Claudius The ghost Laertes
 • 489) Người lãnh đạo phong trào Bình Xuyên trong kháng chiến chống Pháp? Dương Văn Dương Hồ Tùng Mậu Tăng Bạt Hổ Phạm Hồng Thái
 • 490) Ai là thủ tướng đầu tiên của Singapore? Lý Quang Diệu Lưu Đức Hoa Tống Hồng Quân Thích Phi Long
 • 491) Thủ đô Jakarta nằm trên hòn đảo nào của Indonesia? Java Indo Karti Nesia
 • 492) Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở quốc gia nào ngày nay? Peru Bolivia Ecuador Colombia
 • 493) Số lượng cửa sông Tiền và sông Hậu lần lượt là? 6,3 4,5 5,4 3,6
 • 494) Người Việt Nam được phong hàm tướng của cả 2 quốc gia VN và Trung Quốc? Nguyễn Sơn Nguyễn Bình Võ Nguyên Giáp Văn Tiến Dũng
 • 495) Thành phố nào được mệnh danh là Paris của phương đông? Thượng Hải Sài Gòn Hong Kong Bangkok
 • 496) Nguyên thủ quốc gia nào đầu tiên đến thăm Việt Nam sau CMT8 thành công? ấn Độ Liên Xô Cuba Trung Quốc
 • 497) Họ tên thật của nhân vật Thoại Ngọc Hầu? Nguyễn Văn Thoại Trần Văn Thành Võ Duy Dương Nguyễn Tấn Kiều
 • 498) Quê gốc của tổng đốc Hoàng Diệu? Quảng Nam Quảng Bình Thừa Thiên Huế Hà Nội
 • 499) Vùng công nghiệp lớn nhất nước Đức có tên là gì? Ruhr Bavaria Brandenburg Saxony
 • 500) Sông nào dài thứ 3 ở châu Âu? Rhine Volga Danube Thames
 • 501) Vào năm nào Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh? 1989 1986 1987 1988
 • 502) Asuncion là thủ đô của nước nào? Paraquay Uruguay Nepal Trung phi
 • 503) Đảo nào của Indonesia không có đường Xích Đạo chạy qua? Java Kalimantan Sulawesi Sumatra
 • 504) Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quân lần thứ nhất diễn ra vào năm nào? 1951 1950 1952 1953
 • 505) Vật nào không nằm trong "An Nam tứ đại khí" của Việt Nam? Chùa một cột Tháp Báo Thiên Chuông Quy Điền Vạc Phổ Minh
 • 506) Năm 79 sau CN, ngọn núi lửa nào đã phun trào và chôn vùi thành phố Pompei ở Italia? Vesuvius Handica Mologne Ertona
 • 507) Liên hoan phim Cannes thường được tổ chức vào tháng nào trong năm? Tháng 5 Tháng 1 Tháng 8 Tháng 12
 • 508) Hiệp hội WGAE và WGAW đã bình chọn bộ phim nào là có kịch bản hay nhất mọi thời đại? Casablanca Citizen Kane God Father Titanic
 • 509) Chỉ số khoa học BMI dùng để đánh giá cái gì ở con người? Sự cân đối Chiều cao Cân nặng Tính tình
 • 510) Kết quả của phép tính: 1000 x 1000 x 1000 =? 1 Tỷ 1 Vạn 1 Triệu 1 Nghìn Tỷ
 • 511) Con khỉ gió là con gì? Con Culi Khỉ vàng Con khỉ đột Con vượn
 • 512) Tỉnh nào sau đây không giáp biển? Gia Lai Khánh Hòa Cà Mau Quảng Trị
 • 513) Điền vào câu sau: "Nhất Nam viết hữu, ... Nữ viết vô"? Thập Nhị Lục Thất
 • 514) Đội tuyển Nam và đội tuyển Nữ nước nào đều từng vô địch WorldCup? Đức Pháp Brazil Italia
 • 515) Tỉnh nào có nhiều quận, huyện nhất cả nước? Thanh Hóa Gia Lai Cà Mau Quảng Bình
 • 516) Cầu thủ ngoài châu Âu đầu tiên đoạt Quả Bóng Vàng châu ÂU? G.Weah Shevchenko Romaldo R. Carlos
 • 517) Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì? Chuỗi thức ăn Chuỗi sinh vật Lưới Thức ăn Lưới sinh vật
 • 518) Năm 2004, bức tượng Davis của Michellangelo tròn bao nhiêu tuổi? 500 300 400 600
 • 519) Sau khi tan rã, Liên xô tách thành bao nhiêu quốc gia? 15 quốc gia 5 quốc gia 10 quốc gia 20 quốc gia
 • 520) Người nước nào phát minh ra diêm? Thụy Điển Bỉ áo Nga
 • 521) Chuyện tình của Romeo & Juliette xảy ra tại thành phố nào của Italia? Verona Florence Rome Venice
 • 522) Vương quốc Ba Tư ngày xưa là quốc gia nào ngày nay? Iraq Iran Kuwait Qatar
 • 523) Người đầu tiên đặt chân đến Nam cực là người nước nào? Na Uy Nam Phi Mĩ Canada
 • 524) Thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới là? Mexico city Tokyo Thượng Hải Hồng Kông
 • 525) Nước nào sau đây không thuộc liên hiệp Vương quốc Anh? Cộng hòa Ireland Anh Scotland Wales
 • 526) Viking là từ dùng để ám chỉ Quốc gia nào? Na Uy Phần Lan Đan Mạch Iceland
 • 527) Quốc gia nào sau đây chưa từng phải dời thủ đô từ nơi này sang nơi khác? Thụy Điển Myanmar Thổ Nhĩ Kì Nhật Bản
 • 528) Ngôn ngữ lập trình nào là ngôn ngữ lập trình đầu tiên? Fortran Visual Basic C Pascal
 • 529) Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ nào lớn nhất trong các đơn vị sau đây? Tb Kb Mb Gb
 • 530) Đa số trẻ em được sinh ra tự nhiên thường vào khoảng thời gian nào trong ngày? Nửa đêm về sáng Buổi sáng sớm Buổi trưa Buổi chiều tối
 • 531) Nhà toán học Turing là người nước nào? Tây Ban Nha Anh Pháp Italia
 • 532) Liên đoàn bóng đá châu á (AFC) ra đời tại quốc gia nào? Philipines ấn Độ Mailaisia Nhật Bản
 • 533) Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau? Giáp xác Giun tròn Ruồi giấm Chuột nhà
 • 534) Hoàng đế nào sống lâu nhất ở Trung Quốc Càn Long Tần Thủy Hoàng Phổ Nghi Khang Hy
 • 535) Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? n-Amyl axetat Propionic n-Amylic n-Valeric
 • 536) Quốc gia nào trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhất? Chile Nga Argentina Thụy Điển
 • 537) Bộ Nhiễm sắc thể giới tính của người bị bệnh Tơcnơ là gì? OX XXY XXX OY
 • 538) Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát minh ra pin? Con muỗi Con ruồi Con gà Con ch*
 • 539) Kinh tuyến 0 độ và vĩ tuyến 0 độ giao nhau ở châu lục nào? Châu Phi Châu á Châu Âu Châu Mỹ
 • 540) Nước CHDCND Trung Hoa hiện nay có bao nhiêu dân tộc? 56 46 66 76
 • 541) Ai đã nói: "Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên của văn học"? M. Gorki Lênin Bác Hồ Puskin
 • 542) ánh sáng mặt trời phản xạ từ Thiên vương tinh có màu gì? Màu xanh biếc Màu vàng Màu đỏ Màu tím
 • 543) Chòm sao nào có hình chữ cái W? Thiên Hậu Bắc Đẩu Đại Hùng Tráng Sỹ
 • 544) Đơn vị đo từ thông trong hệ SI? Wb H T A
 • 545) Lễ hội té nước ở Myanma diễn ra vào tháng mấy trong năm? Tháng 4 Tháng 1 Tháng 7 Tháng 9
 • 546) Nghành công nghiệp sản xuất thủy tinh gọi là gì? CN Silicat CN Cabonat CN Nitorat CN Nano
 • 547) Cây cầu treo lớn nhất thế giới Acasi Caikio nằm ở quốc gia nào? Nhật Bản Pháp Australia Mexico
 • 548) Loại mưa nào sau đây được hình thành từ những trận mưa trong không khí? Mưa tuyết Mưa rào Mưa phùn Mưa đá
 • 549) Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Vonfram Graphit Constantan Duyra
 • 550) 1 đơn vị thiên văn tương đương với khoảng bao nhiêu triệu Km? 1 10 20 50
 • 551) Cầu thủ đeo băng đội trưởng ĐT Anh nhiều nhất hiện giờ là ai? Billy Wright Alan Sheare Bobby Robson David Beckham
 • 552) Từ WorldCup năm bao nhiêu đội đương kim vô địch phải đá vòng loại? 2006 1994 1998 2002
 • 553) Loài côn trùng nào có tốc độ bay nhanh nhất (58km-h)? Chuồn chuồn Ong Châu chấu Ruồi
 • 554) Đảo lớn nhất của Philippines, nơi có thủ đô Manila, tên là gì? Luzon Midanao Visayas Cebu
 • 555) Charlemange là tên thật của vị vua nào? Karl đại dế Alexander đại đế Otto đại đế Heirich đệ tứ
 • 556) Tiểu thuyết "Thời xa vắng" của tác giả nào? Lê Lựu Nguyễn Minh Châu Nguyễn Đình Thi Huy Tưởng
 • 557) Ai là người phát hiện ra khí quyển trên sao Kim? Lomonosov Kepler Copernicus Galileo
 • 558) Câu lạc bộ nào đoạt cúp C1 đầu tiên? Real Madrid Juventus Barcelona Bayer Munich
 • 559) Đội bóng nào của nước Anh đoạt nhiều danh hiệu vô địch C1 nhất? Liverpool Manchester United Chelsea Arsenal
 • 560) Trong gạo lức chứa nhiều Vitamin gì nhất? B1) B12 C
 • 561) Loại hình âm nhạc dân gian cổ truyền Ví dặm là của vùng nào? Nghệ Tĩnh Bắc Ninh Hà Nội Huế
 • 562) Linh Từ Quốc Mẫu là mẹ của vị vua nào nước ta? Lý Chiêu Hoàng Quang Trung Hàm Nghi Bảo Đại
 • 563) Nguyễn Trung Trực quê ở đâu? Kiên Giang An Giang Cần Thơ Vĩnh Long
 • 564) Công ty nào là nhà phát minh kỹ thuật in mực khô? XEROX EPSON IBM Microsoft
 • 565) Nguyên tố hóa học có nhiều thứ 2 trong vũ trụ? He N O H
 • 566) Hy Lạp nằm trên bán đảo nào của châu Âu? Balkan Queensland Butrida Xcangdinavi
 • 567) Biệt danh Elephants là của đội bóng châu Phi nào? Bờ biển ngà Angola Senegal Ai cập
 • 568) Hành tinh nào có nhiệt độ trung bình cao nhất trong hệ mặt trời? Sao Kim Sao Thủy Sao Thiên vương Sao Hỏa
 • 569) Lễ hội Canaval là lễ hội nổi tiếng ở quốc gia nào? Brazil Mexico ấn độ Argentina
 • 570) Luxembourg không phải là thành viên của tổ chức nào sau đây? OPEC FIFA EU Benelux
 • 571) Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ Indonesia? Monaco Balan Malta Mông cổ
 • 572) Trên tờ 100USD của Mĩ có in hinh vị tổng thống nào? Franklin Washington Lincoln Kennedy
 • 573) Nước nào sau đây không thuộc nhóm G7? Australia Anh Pháp Nhật
 • 574) Điệu Flamengo xuất xứ từ vùng nào của Tây Ban Nha? Andalucia Galicia Valencia La Mancha
 • 575) Loài hoa nào là biểu tượng của Argentina? Gạo Cúc Đỗ Quyên Hồng
 • 576) Họa sỹ nào sau đây không phải là người Pháp? Marc Chagall Paul Cezanne Claude Monet Edgar Degas
 • 577) Khi mới thành lập, ASEAN gồm bao nhiêu nước? 6 4 5 7
 • 578) Kim Tự Tháp mặt trời còn có tên gọi khác là gì? Teohihuacan Tabasco Tula El Tajin
 • 579) Thành phố nào sau đây là thủ phủ của tiểu bang Queensland? Brisbane Sydney Melbourne Adelaide
 • 580) Bức tượng cậu bé đứng "tè", biểu tượng của nước Bỉ, có tên riêng là gì? Manneken Pis Wallonia Sambre Meuse Passendale
 • 581) Thành phố nào của Lào có dân số cao nhất? Savannakhet Pakse Xiang Khoang Saravan
 • 582) Hương vị chính trong các món ăn của Thái Lan là gì? Cay Mặn Ngọt Chua
 • 583) Đơn vị tiền tệ cũ của Hy Lạp là gì? Drachma Lev Krona Escudo
 • 584) Ngôn ngữ chính thức của Pakistan là gì? Urdur Dari Pushtu Kurd
 • 585) Thành phố nào của Afghanistan có nền kinh tế phát triển nhất? Kandahar Kabul Ghaza Herat
 • 586) Bukit Timah là ngọn núi cao nhất của Quốc gia nào? Singapore Malaysia Indonesia Philippines
 • 587) Quốc kì của George xuất hiện đầu tiên vào năm nào? 1917 1880 1945 1972
 • 588) Nước nào có nhiều lễ hội nhất trên thế giới, trung bình 3 ngày 1 lễ hội? Colombia Brazil Urugoay Hy Lạp
 • 589) Sử thi Đam San của dân tộc nào? Ê đê Thái Giarai Bana
 • 590) Bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên lần đầu xuất hiện trên báo nào? Tinh hoa Phong hóa Phụ nữ Ngày nay
 • 591) Ai là tác giả của tiểu thuyết "Mặt trời vẫn mọc"? Miller Hemingway Toni Morrison William Golding Thomas Mann
 • 592) Địa danh nào xuất hiện đầu tiên trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị? Bến Tầm Dương Chân Châu cảng Hoàng Hạc lâu Thăng Long thành
 • 593) 3 mối quan hệ: vua tôi, cha con, vợ chồng được gọi là gì? Tam cương Tam đàn Tam hệ Tam thường
 • 594) Ai là người sáng tác kịch nói đầu tiên của Hà Nội với vở "Chén thuốc độc"? Vũ Đình Long Hoàng Văn Thụ Lê Hải Tuyến Đoàn Ngọc Thuyết
 • 595) Thời gian để mặt trời quanh quanh tâm Thiên Hà của chúng ta? 225 triệu năm 225 ngàn năm 225 vạn năm 225 tỉ năm
 • 596) Một ngày trên sao Thủy dài bằng khoảng bao lâu trên Trái Đất? 6 tháng 1 tháng 1 năm 6 năm
 • 597) Đơn vị sinh thái nào bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh? Hệ sinh thái Quần xã Quần The Loài
 • 598) Napoleon Bonaparte sợ nhất con vật gì? Con mèo Con rắn Con sâu Con ruồi
 • 599) Môn thể thao nào đem về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn VN tại Seagame23? Quần vợt Điền kinh Nhảy cao Thể hình
 • 600) Ai là tác giả của "Thủy Hử"? Thi Nại Am La Quán Trung Ngô Thừa Ân Lê Hải Tuyến
 • 601) Bài hát "Tình ca" của Hoàng Việt nhắc đến mùa nào trong năm? Xuân Hạ Thu Đông
 • 602) Cái nào không phải là 1 trong 3 đỉnh của tam giác quỷ Bermuda? Đảo Hawaii Đảo Bermuda Đảo PuertoRico Bán đảo Florida
 • 603) Thuật ngữ Big Bang (vụ nổ lớn) đã được nhà khoa học nào đề xuất? F.Hoyle G.Lemantre O.Klein G.Gamow
 • 604) Chùa Thiên Mụ do ai đặt tên? Nguyễn Hoàng Lý Nam Đế Lý Công Uẩn Lê Lợi
 • 605) Chất nào sau đây có khả năng cho phản ứng tráng gương? Glucozo Glixerin Axeton Etilen Glicol
 • 606) Ca sỹ Việt Nam nào tham gia liên hoan tiếng hát châu á lần thứ 2? Mỹ Linh Lam Trường Đan Trường Mỹ Tâm
 • 607) Ngoài Nam Phi, trên thế giới còn có nước nào có nhiều hơn 1 Thủ đô? Yemen Kenya Bolivia Kazakhstan
 • 608) Sau 1975, cả nước bắt đầu sử dụng chung một loại tiền từ năm nào? 1986 1985 1987 1988
 • 609) Cái gì là "bức bình phong của kinh thành Huế"? Núi Ngự Bình Cửa Ngọ Môn Sông Hương Đèo Hải Vân
 • 610) Hào khí Đông A là tinh thần của triều đại nào? Nhà Trần Nhà Nguyễn Nhà Lý Nhà Hồ
 • 611) Tác phẩm truyện ngắn nào đã kết thúc bằng câu: "Tiên sư anh Tào Tháo"? Số Đỏ Đôi Mắt Chí Phèo Chị Dậu
 • 612) Lớp màng ngoài cùng của màng não là gì? Màng cứng Chất trắng Vỏ não Chất xám
 • 613) Nước Triều Tiên bị chia 2 miền Nam Bắc tại vĩ tuyến số bao nhiêu? 38 27 28 37
 • 614) Ai là tác giả bài hát "Trên đỉnh Phù Vân"? Phó Đức Phương Hoàng Vân Phan Huỳnh Điểu Trịnh Công Sơn
 • 615) Muốn đến thăm di tích lịch sử Dinh Họ Vương, bạn phải đến địa danh nào? Hà Giang Phú Thọ Thanh Hóa Nghệ An
 • 616) Đại hội thể thao các nước châu á có tên là gì? Asiad Asian cup Seagame Asian game
 • 617) ở Đông Nam á hiện nay, có bao nhiêu quốc gia còn có vua trị vì? 3 1 2 4
 • 618) ở Thái Bình có lễ hội gì sau đây? Hội Chùa Keo Hội Yết Kiêu Hội Đình Bảng Hội Chùa Thầy
 • 619) Sa mạc Gobi thuộc quốc gia nào? Mông Cổ Mỹ Chile Trung Quốc
 • 620) Tháng 3 có bao nhiêu ngày? 31 28 29 30
 • 621) Tên gọi của nguyên tố Clo (Cl) có nghĩa là gì? Vàng lục Xám Xanh lá Đỏ tía
 • 622) Bộ phim "Cánh đồng hoang" dựa trên tác phẩm của nhà văn nào? Quang Sáng Nam Cao Hồng Phát Thạch Lam
 • 623) Maradona đã đoạt chức vô địch quốc gia Italia 1987 với câu lạc bộ nào? Napoli AC Milan AS Roma Juventus
 • 624) Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên nằm ở tình nào? Thiểm Tây Giang Nam Chiết Giang Sơn Đông
 • 625) Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học? Acsimet Galile Newton Pascal
 • 626) Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta? Sóc Trăng Cà Mau Bạc Liêu Kiên Giang
 • 627) Tờ báo đầu tiên của Cách mạng Nga là gì? Tia Lửa Dân tộc Cùng khổ Búa liềm
 • 628) Đơn vị tính độ phân giải màn hình là gì? Pixel Bit Mgbs Inch
 • 629) Đội tuyển nào vô địch giải bóng đá nữ Việt Nam 2006? Hà Tây Bắc Giang Hà Nội TP.HCM
 • 630) Napoleon đã bị trục xuất và sống những ngày cuối đời tại hòn đảo nào? Saint Helen Madagasca Hawaii Java
 • 631) Đơn vị tiền tệ của Thụy Điển là gì? Krone Euro Schilling Zloty
 • 632) Hóa thạch tôm ba lá tìm thấy được ở kỷ nào? Kỷ Cambri Kỷ Xilua Kỷ Xilua Kỷ Than đá
 • 633) Bài thơ nào sau đây không phải là của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương? Hát ru Mắng học trò dốt Bánh trôi nước Đánh đu
 • 634) Ai là người thực hiện phản ứng hạt nhân đầu tiên? Rutherford Davy Marie Curie Faraday
 • 635) Sông Danuyp đổ ra Biển Đen tại Quốc Gia nào? Rumania Bulgaria Hungaria Gruzia
 • 636) Câu lạc bộ nào có nhiều cầu thủ đoạt Quả Bóng Vàng châu Âu nhất? Juventus AC Milan Inter Milan Real Madrid
 • 637) Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế viết tắt là gì? IAEA FAO NASA IMF
 • 638) WLAN là viết tắt của hệ thống mạng nào? Mạng không dây Mạng điện thoại Mạng Internet Mạng ATM
 • 639) Người châu á đầu tiên bay vào vũ trụ? Lục Thiên Bảo Komamoto Phạm Tuân Tahamat
 • 640) Giá trị cực đại của li độ trong dao động được gọi là gì? Biên độ Cường độ Tốc độ Cực độ
 • 641) Sông Linh Giang hay Thanh Hà là tên gọi khác của dòng sông nào? Sông Gianh Sông Nhật Lệ Sông Hương Sông Hồng
 • 642) Thành phố nào của Việt Nam trước đây từng có tên là Tống Bình? Hà Nội TP. HCM Đà Nẵng Huế
 • 643) Đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên là gì? Quần thể Cá thể Quần xã Hệ sinh thái
 • 644) Trong 5 giác quan lưỡi thuộc giác quan nào? Vị giác Khứu giác Thính giác Thị giác
 • 645) Nguyên tố Cacbon có bao nhiêu electron? 6 electron 10 electron 12 electron 2 electron
 • 646) Tóc nâu môi trầm là tên một ca khúc gắn liền với ca sĩ trình bày nào? Mỹ Tâm Quang Dũng Hồng Nhung Đan Trường
 • 647) Hồ nước nổi tiếng ở Hà Nội tên gì? Hồ Hoàn Kiếm Hồ Xuân Hương Hồ Ba Bể Hồ Than Thở
 • 648) Vị vua cuối cùng của triều đại Phong Kiến Việt Nam là? Bảo Đại Khải Định Gia Long Càn Long
 • 649) Quần áo cỡ lớn nhất thường được ký hiếu như thế nào? XXM XXS L S
 • 650) Loại hình văn nghệ nào mà người bình dân Nam bộ rất ưa thích? Cải lương Hát chèo Hát bội Hò Quảng
 • 651) Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh? 19-05-1890 19-05-1980 19-08-1890 30-04-1930
 • 652) Trong các loài chim dưới đây loài nào thường hay ăn thịt? Kên kên Sáo sậu Chích chòe Gõ kiến
 • 653) Vật thể trong máu gồm có : Bạch Cầu, Tiểu Cầu và? Hồng Cầu Đại Cầu Hắc Cầu Trung Cầu
 • 654) Trong các từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ râu? Trái xoan Dê Quai nón Cá chốt
 • 655) Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân? Nam hán Chăm pa Nguyên Mông cổ
 • 656) Con sông chảy qua thành phố Huế là sông gì? Sông Hương Sông Tô Lịch Sông Đồng Nai Sông Mê kông
 • 657) Con sông chính ở Ai Cập tên gì? Nil Danube Amazone Tigris
 • 658) Ngọn núi cao nhất nước ta tên gì? Fansipan Hoành Sơn Ngọc Linh Trường Sơn
 • 659) Con sông dài nhất Nam Mỹ tên gì? Amazone Indus Missisippi Nil
 • 660) Trong lúc điều trị bệnh sốt xuất huyết bác sĩ thường khuyên người bệnh uống nước gì? Nước chanh Trà Cà phê Ca cao
 • 661) Trong các loài dưới đây, con nào không thuộc loài bò sát? ốc bươu Khủng long Rắn Cá sấu
 • 662) Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ năm nào? 1492 938 983 1324
 • 663) Môn thể thao nào sau đây không có vị trí thủ môn? Bóng bầu dục Khúc khôn cầu Bóng đá Bóng ném
 • 664) Vùng nào là vùng trồng dâu nuôi tằm công nghiệp lớn nhất nước ta? Tây nguyên Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long Duyên hải miền Trung
 • 665) Loại nào sau đây khi nảy mầm sẽ sinh độc tố? Khoai tây Đậu xanh Đậu nành Khoai lang
 • 666) Đồng tiền đầu tiên trong lịch sử nước ta được đúc vào dười thời nào? Nhà Đinh Nhà Trần Nhà hậu Lê Nhà Nguyễn
 • 667) Con gì không thuộc loài cá mà thuộc loài bò sát? Cá sấu Cá tai tương Cá heo Cá lóc
 • 668) Bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu nguyên âm? 12 nguyên âm 6 nguyên âm 10 nguyên âm 17 nguyên âm
 • 669) Tên một vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp là? Cupid Venus Argon Herong
 • 670) Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra bao nhiêu ngày đêm? 12 11 13 14
 • 671) Chùa "Một cột" đựơc xây dựng vào thời nào? Thời Lý Thời Lê Thời Trần Thời Nguyễn
 • 672) Bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 do ai soạn thảo? Nguyễn Trãi Trần Hưng Đạo Nguyễn Khuyến Trần Quốc Toản
 • 673) Làng Bát Tràng ở miền Bắc nổi tiếng về nghề truyền thống nào? Làm đồ gốm Dệt vải Đúc đồng Tranh sơn mài
 • 674) Hồ Biểu Chánh là tác giả của tác phẩm nào dưới đây? Ngọn cỏ gió đùa Nắng trong vườn Sông Côn mùa lũ Lão hạc
 • 675) Chất liệu nào sau đây được dùng để may quần áo Jeans cổ điển? Vải Đêmim Vải Katê Vải Sil Vải Kaki
 • 676) Các loại bánh dưới đây có một loại không là bánh nướng? Bánh tiêu Bánh thuẩn Bánh bông lan Bánh kẹp
 • 677) Hành tinh to nhất trong Hệ Mặt Trời là hành tinh nào? Sao Mộc Sao Thiên Vương Sao Chổi Sao Thổ
 • 678) Ban nhạc nổi tiếng Thế giới nào sau đây đã từng đến Việt Nam trình diễn? Boney M ABBA Backstreet boy MTV
 • 679) Nhân vật nữ nào sau đây trong văn học nước ta là nhân vật hư cấu? Chị Dậu Chị út tịch Chị Tư hậu Chị Quyên
 • 680) Khi tan vỡ Liên bang Xô Viết có bao nhiêu nước thành viên? 15 nước thành viên 8 nước thành viên 10 nước thành viên 16 nước thành viên
 • 681) Cleopatre là nữ hoàng nước nào? Ai cập Hi lạp La mã Do thái
 • 682) Nam diễn viên đóng vai chính trong phim Lấy vợ Sài Gòn là ai? Nguyên Vũ Quang Dũng Lam Trường Đan Trường
 • 683) Điểm phạt đền trong môn bóng ném cách khung thành bao nhiêu mét? 6 mét 10 mét 11 mét 16.5 mét
 • 684) Con ếch được ngành vật lý nào sau đây sử dụng làm vật thí nghiệm đầu tiên? Điện học Âm học Quang học Nhiệt học
 • 685) Loại rượu nổi tiếng của Bồ Đào Nha tên gì? Porto Sake Vodka Bồ đào mỹ tửu
 • 686) Khu kinh tế mở Chu Lai thuộc địa bàn của tỉnh nào nước ta? Quảng Nam Phú Yên Bình dương Đồng Nai
 • 687) Khi trời mưa trong nước mưa có chất gì làm cho sắt chóng rỉ sét? Acid Nitric Acid Oleic Acid Oxalic Acid Glutamic
 • 688) Bài thơ Rắn đầu biếng học do ai sáng tác? Lê Quý Đôn Mạc Đĩnh Chi Trạng Quỳnh Thằng Bờm
 • 689) Tác phẩm điêu khắc nào sau đây trở thành một trong những biểu tượng của Ai Cập? Tượng Nhân Sư Tượng thần Venus Tượng thần Zeus Tượng Cleopatre
 • 690) Khủng long xuấy hiện vào kỷ nguyên nào? Permain Jurassic Cretasious Cambrian
 • 691) Bức họa La Joncode do ai vẽ? Leonard de Vinci Picasso Vang go Mozart
 • 692) Ai là người khám phá ra quang tuyến X? Rontgen Hezt Tesla Henry
 • 693) Khu du lịch biển Sầm Sơn thuộc địa phận tỉnh thành nào? Thanh Hóa Cà Mau Bà Rịa Bình Dương
 • 694) Lục địa lớn thứ 3 châu lục là lục địa nào? Châu Phi Châu Âu Châu á Châu Mỹ
 • 695) Kỳ Thủ cờ vua nào ở Việt Nam được phong là đại kiện tướng quốc tế? Đào Thiên Hải Lý An Thuận Nguyễn Gia Bảo Trần Đại Thắng
 • 696) Trong cụm từ Hán Việt "Danh Lam Thắng Cảnh" từ nào cú nghĩa là chùa? Lam Danh Thắng Cảnh
 • 697) Ai phát minh ra bóng đèn điện có dây tóc? Thomas Noben Mac Garile
 • 698) Người thống nhất các bộ lạc Mông Cổ là ai? Thành Cát Tư Hãn ái Nhỉ Cáp Tề Tư Mã Ngũ Tử Tư
 • 699) Cụm di tích đền thờ các vua Hùng nằm ở Tỉnh Thành nào? Phú Thọ Bình Dương An Khánh Hà Nội
 • 700) Điểm Bắc cực của nước Việt Nam thuộc tỉnh nào? Hà Giang Kiên Giang Hải Phòng Cà Mau
 • 701) ở Việt Nam, bảo thường đổ bộ vào đất liền theo hướng nào? Đông Bắc Nam Tây
 • 702) Động cơ nào phải có bộ phận đánh lửa? Động cơ xăng Động cơ điện Động cơ nhiệt Động cơ máy
 • 703) Tai người rất hiếm khi cử động được là do không có gì? Cơ Xương Máu Động Mạch
 • 704) Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới? Canada Trung Quốc Nga Mỹ
 • 705) Chất nào không được phép có trong thức ăn? Phooc Môn Đạm Đường Xơ
 • 706) Ai là người theo Phan Đình Phùng đúc súng chống Pháp? Cao Thắng Lê Vũ Cầu La Văn Cầu Trần Hưng Đạo
 • 707) Đài tưởng niệm Nguyễn Văn Trỗi nằm trên đường nào? Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt
 • 708) Giải bóng đá WorldCup đầu tiên được tổ chức vào năm nào? 1930 1932 1940 1928
 • 709) Ngày nào là ngày gia đình Việt Nam? 28-6 25-6 28-7 25-7
 • 710) Chợ trung tâm của thành phố Nha Trang là chợ gì? Chợ Đầm Chợ Gạo Chợ Cầu Muối Chợ Chiếu
 • 711) Agatha nữ sĩ người Anh chuyên viết truyện về thể loại gì? Trinh Thám Kiếm Hiệp Tình Cảm Tự Sự
 • 712) Quốc gia nào ở Đông Nam á không cùng múi giờ với Việt Nam (nhanh hơn 1 giờ)? Xingapo Indonesia Thai Lan Campuchia
 • 713) Biển nào gợi chút hình tượng về chiếc gương soi? Địa Trung Hãi Thái Bình Dương Đại Tây Dương Bắc Băng Dương
 • 714) Aljred Nobel - người sáng lập giải Noben là người nước nào? Thụy Điển Hà Lan Mỹ Nga
 • 715) Ngôn ngữ nào sau đây có nhiều chữ cái nhất? Nga Việt Nam Mỹ Anh
 • 716) Quần đảo FiFi nằm ở Châu nào? Châu Đại Dương Châu âu Châu á Châu Mỹ
 • 717) Năm 2003 thành phố Xanhpêtécpua của Nga kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập? 300 năm 200 năm 400 năm 250 năm
 • 718) Trong triều đại nhà Trần, viên tướng nào sau đây thành công trong nghề kinh doanh? Trần Khánh Dư Lý An Khánh Trần Nguyên Hãn Trần Đại La
 • 719) ở các loài vật có vú các đốt xương cổ đều hiếm khi vượt quá con số mấy? 7 10 32 15
 • 720) Đường xích đạo chạy qua bao nhiêu quốc gia? 12 13 14 15
 • 721) Hãng phim đầu tiên Việt Nam thành lập có tên gì? Asia Phim Sài Gòn Phim Hãng Phim Thống Nhất Hãng Phim Bông Sen
 • 722) Nữ diển viên xuất sắc nhất giải Oscar 2003 là ai? Nicol Kidman Triệu Vy Chương Tử Di Cũng Lợi
 • 723) Ca khúc bất hủ "Top of the world" từng được 1 nhóm nhạc nổi tiếng trình bày đó là nhóm? Capenter Westlife MTV Take That
 • 724) Ngày 26-03-1931 có 1 tổ chức về chính trị được hình thành góp phần vào việc giải phóng dân tộc đó chính là? Đoàn thanh niên Quân đội nhân dân HộI sinh viên Đảng cộng sản
 • 725) Tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội được thành lập tại đâu? Quảng Châu Thiên Tân Chiều Trâu Quảng Đông
 • 726) Tại Seagames 21 nước Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương Vàng? 33 71 156 25
 • 727) Từ năm 1989 trở lại đây nước Việt Nam giành được thành tích cao nhất tại Seagames vào năm nào? 2003 1999 1993 1989
 • 728) Nước ta chính thức lấy tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm này? 25-4-1976 27-5-1974 17-2-1977 17-1-1975
 • 729) Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên của thế giới với hơn bao nhiên hòn đảo? 300 hòn đảo 200 hòn đảo 100 hòn đảo 400 hòn đảo
 • 730) Diện tích đất đai ở Việt Nam được xếp hạng bao nhiêu trên thế giới? 65 85 55 75
 • 731) Máy vi tính vào giai đoạn đầu được dùng cho? Quân sự Điện toán Kinh tế Khoa học
 • 732) Ai là người phát minh ra điện thoại? Grahambell Edition NewTon Einstrein
 • 733) Hòn đảo nào được xem là lớn nhất thế giới? Greenland Scandinavi Phú Quốc Madagasca
 • 734) Người đầu tiên thám hiểm vòng quanh trái đất là người nước nào? Bồ Đào Nha Anh Tây Ban Nha Đức
 • 735) Nước nào phát minh ra giấy đầu tiên? Ai Cập Trung Quốc ấn Độ Hy Lạp
 • 736) WorldCup 1986 đã được tổ chức tại Quốc gia nào? Mêxicô Mỹ ý Đức
 • 737) Quốc gia nào có số người chết vì dịch cúm gia cầm nhiều nhất thế giới? Indonesia Singapore Malaysia Thái Lan
 • 738) Ai là vua phá lưới WorldCup 2006? Klose Grosso Porposky Henry
 • 739) ở Châu Âu, nước nào là nước xây dựng vườn cấm quốc gia đầu tiên năm 1969? Thụy Điển Ba Lan Đan Mạnh úc
 • 740) Vườn cấm Quốc Gia Cúc Phương được lập ra vào năm nào? 1962 1960 1961 1963
 • 741) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 diễn ra ở đâu? Anh Nga Đức Mỹ
 • 742) Close to you là ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc nào? Carpenter Boney M Modern Talking Badboyblue
 • 743) Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 nước Đức đã đánh nước nào đầu tiên để mở đầu cho cuộc xâm lược trên toàn thế giới? Ba Lan Nga Lybia Thụy Điển
 • 744) Quỹ loài vật hoang dã thế giới có tên là? WWF IUCN CCN UFO
 • 745) Nước nào phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên trạm không gian lần thứ 3? Trung Quốc Nhật Bản Singapo Hàn Quốc
 • 746) Xà phòng là hỗn hợp của muối Natri với? Axít béo Axit Clohidric Axit Axetic Axit Nitric
 • 747) Đạo nho trở thành hệ tư tưởng chính thống của đẳng cấp thống trị vào thời nào? Thời Lê Thời Lý Thời Nguyễn Thời Trần
 • 748) Diễn viên nữ chính trong phim "Vĩ tuyến 17- ngày và đêm"? NSND Trà Giang NSND Tuệ Minh NSND Thanh Tú NSND Hoàng Minh
 • 749) Tháp chàm chịu ảnh hưởng của kiến trúc nào? Nam ấn Mã Lai Thái Lai Chăm
 • 750) Bắt Vợ là tập tục cướI xin của dân tộc nào? H-Mông Mường Ê-Đê Thái
 • 751) Quốc hiệu nhà nước ta là "Việt Nam" có từ thời Nguyễn ánh năm? 1804 1802 1803 1805
 • 752) Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát là 2 câu thơ trong bài? Viếng Lăng Bác Ra Lăng Bác Thăm Lăng Bác Kính yêu Bác
 • 753) "Gặm 1 khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trông ngày tháng dần" qua là câu thơ được viết bởi? Thế Lữ Trần Tế Xương Viễn Phương Chính Hữu
 • 754) Bản trường ca "Đẻ đất đẻ nước" là của dân tộc nào? Ê-đê H-Mông Chăm Mường
 • 755) Nối dây là tập tục của dân tộc? Ê-đê Mường H-Mông Chăm
 • 756) Cần Giờ thuộc địa phận tỉnh nào? TP Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Long An
 • 757) Tên 1 vườn quốc gia nổi tiếng ở Đồng Nai? Cát Tiên Cần Giờ Bình Châu Mã Đã
 • 758) Vị vua nào phát hành tiền giấy đầu tiên ở nước ta? Hồ Qúy Li Minh Mạng Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ
 • 759) Với nhạc nền du dương, lãng mạn, ca khúc chính trong game Final Fantasy 8 là? Eyes on me The piper Fantasy melody of life
 • 760) Từng vang danh 1 thời, nhóm nhạc the Bee Gees gồm mấy thành viên? 3 1 2 4
 • 761) Ngày 20-11 chính thức được chọn làm ngày "Hiến chương các nhà giáo" tại đâu? Vac-xa-va (Ba Lan) Washington (Mỹ) Roma (Italia) Mac-xây (Pháp)
 • 762) Sau khi chuyển đi từ câu lạc bộ Fiorentina, Gabriel Batistuta giúp câu lạc bộ nào dành chức vô địch? As-Roma Juve AC Milan Inter Milan
 • 763) Giai đoạn Đại Việt tồn tại được bao nhiên thế kỷ? 5 4 3 6
 • 764) Vụ nhiễm độc thủy ngân ở vịnh Minamata (Nhật) do nước thải xảy ra vào năm? 1952 1996 1947 1899
 • 765) Trong trận ý-Hàn Quốc tạI WorldCup 2002, cầu thủ nào phải nhận chiếc thẻ vàng cuối cùng? Francessco Totti Perotta ParkChiSung AnJungHoang
 • 766) Huấn luyện viên dẫn dắt ý vào kỳ WorldCup 2002 là ai? Trappatoni Ericsson Capello Mourinho
 • 767) Trong lịch sử WorldCup ai đã phá kỷ lục của dội bom cuả Gerd Muller? Ronaldo Batistuta Pavel Nedved Wayne Rooney
 • 768) Vua sư tử là biệt danh do các fan bóng đá giành tặng cho cầu thủ nào? Batigol Totti Montella Nedved
 • 769) Java là tên của 1 quần đảo ở đâu? Indonesia Malaysia ấn Độ Thai Lan
 • 770) Wanney Rooney ra sân trong đội tuyển Anh vào năm bao nhiêu tuổi? 18 20 19 21
 • 771) Nhà sinh vật học người Đức Ernst haaeckel đã đề xuất thuật ngữ "Ecologhi" vào năm nào? 1869 1870 1871 1872
 • 772) Cây lô hội (nha đam) thuộc họ nào? Agaveceae Fabaceae Poaceae Sonneratiaceae
 • 773) Ca khúc nào đã từng được ca sĩ nổi tiếng Lobo trình bày? How can't I tell her Everytime Last Chrismast Hello
 • 774) Arrol Carter là em trai của 1 thành viên trong nhóm nhạc nào? Backstreet Boy Nsync westlife Five
 • 775) Tác giả của tác phẩm "Bố già" là ai? Mario Puzzo J.K.Rowling Mac Helen Margeret Thetcher
 • 776) Trong hệ mặt trời, hành tinh nào không có mặt trăng? Thủy tinh và Kim tinh Mộc tinh Kim tinh Thủy tinh
 • 777) Hiện tượng khi mặt trời, trái đất và mặt trăng theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng Nguyệt thực Hoàng hôn Giao thừa Nhật thực
 • 778) Ai là người đầu tiên chứng minh trái đất có dạng hình cầu? Aristotle Copecnich Galileo Acsimet
 • 779) Hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ? Thổ tinh và Mộc tinh Mộc tinh và Kim tinh Thổ tinh và Kim tinh Kim tinh và Hỏa tinh
 • 780) Hành tinh nào có chiều quay không cùng chiều với các hành tinh còn lại? Kim tinh Trái dất Hỏa tinh Thủy tinh
 • 781) Những hành tinh nào không có bầu khí quyển? Thủy tinh Kim tinh Mộc tinh Trái đất
 • 782) Trong các đơn vị đo chiều dài sau, đơn vị nào là lớn nhất? Pasêc Km Năm ánh sáng Đơn vị thiên văn
 • 783) Câu lạc bộ nào duy nhất chưa từng vắng mặt ở các cúp châu Âu kể từ khi giải này được khởi tranh (1955)? Barcelona Manchester United Ajax Amsterdam Juventus
 • 784) Câu lạc bộ nào được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chọn là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20? Real Madrid Manchester United Barcelona Juventus
 • 785) Sea Games lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào? 1959 1955 1963 1969
 • 786) Thẻ vàng, thẻ đỏ được sử dụng lần đầu tiên tại WorldCup vào năm nào? 1970 1955 1959 1982
 • 787) Thủ môn duy nhất trong lich sử bóng đá từng giành quả bóng vàng châu Âu là người nước nào? Nga Anh Tây Ban Nha Đức
 • 788) Từ Sea Games 22 trở đến nay, địa điểm thi đấu phải treo bao nhiêu lá cờ? 14 8 10 18
 • 789) Logo của SEA Games 22 do ai sáng tác? Nguyễn Trí Long Bùi Nhật Quang Nguyển Thái Hùng Nguyễn Quang Vinh
 • 790) Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá được gọi là gì? Hóa thạch Sinh vật cổ Sinh vật nguyên thủy Cổ sinh vật học
 • 791) Loại hạt nào sau đây có khả năng tồn tại lâu nhất? Hạt hoa súng Hạt ngô Hạt ổi Hạt tiêu
 • 792) Máu chứa bao nhiêu phần trăm nước (%)? 78 30 48 85
 • 793) Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì? Protein và Axit Nucleic Protein Axit Nucleic Carbon hydrat
 • 794) Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống? C. H, O, N. N, P, K, ca. C. H, O, N, Cu, Zn. C. H, O, N, N, P, K, Mg
 • 795) Đặc điểm nào sau đây đã có ở vượn người? Biểu lộ tình cảm vui buồn Đôi tay đã tự do khi di chuyển Đứng thẳng Tư duy trìu tượng phức tạp
 • 796) Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là? Tinh tinh Vượn Khỉ Gôrila Đười ươi
 • 797) Cột sống hình chữ S ở người liên quan đến hoạt động nào sau đây? Đi đứng thẳng Phát triển tiếng nói Sử dụng công cụ lao động Tư duy trừu tượng
 • 798) Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói? Xương hàm dưới cằm lồi rõ Răng nanh kém phát triển Trán rộng và thẳng Gờ hốc mắt không có
 • 799) Trong quang hợp, ánh sáng màu gì có khả năng cung cấp nhiều năng lượng nhất cho cây? Xanh, đỏ, tím Tất cả đều cho kết quả như nhau Tia hồng ngoại và tia cực tím Vàng, lục, da cam
 • 800) Vị thần nào sau đây là thần ánh sáng, thần thi ca, thần âm nhạc, thần tiên tri trong thần thoại Hy Lạp? Apollo Ares Hera Athena
 • 801) Khi ở một mình trên đảo hoang, động vật nào sau đây được Robinson Crusoe sử dụng nhiều nhất? Dê Lợn rừng Bò sữa Cừu
 • 802) Ai là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ viết sách? J. K. Rowling Oprah Gail Winfrey Ingvar Kamprad Carlos Slim Helus
 • 803) Các bài thơ "Hành lộ nan", "Tĩnh dạ tư", "Thái liên khúc" là những bài thơ của tác giả nào? Lý Bạch Từ Ngưng Đỗ Phủ Trương Hán Siêu
 • 804) Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lối kết cấu chương hồi bằng kết cấu theo quy lật tâm lý? Tố tâm Số đỏ Bỉ vỏ Tất cả đều sai
 • 805) Tác phẩm nào sau đây lên án chế độ nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ 19? Túp lều bác Tom Nhà tài chính Chiếc lá cuối cùng Cuốn theo chiều gió
 • 806) Tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao được đổi tên mấy lần? 3 2 4 5
 • 807) Truyền thuyết nào sau đây thuộc thời kỳ Âu Lạc? An Dương Vương Thánh Gióng Lạc Long Quân - Âu Cơ Sơn Tinh - Thủy Tinh
 • 808) Người hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp trong trường ca "Illiat và Odyssey" Asin (Achilles) Thần Dớt (Zeus) Odixe (Odyssey) Hecquyn (Hercules)
 • 809) Cho tới năm 2003, số môn thi đấu nhiều nhất tại SEA Games là bao nhiêu? 34 24 25 42
 • 810) Lần đầu tiên SEA Games có 10 quốc gia tham dự được tổ chức tại đâu? Thái Lan Indonesia Việt Nam Myanmar
 • 811) Cho đến năm 2001, thứ hạng cao nhất của đoàn Việt Nam qua các kỳ SEA Games là hạng mấy? 4 2 3 5
 • 812) Cho đến năm 2007, Thái Lan đã tổ chức bao nhiêu lần Đại hội SEA Games? 6 3 4 5
 • 813) SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam có bao nhiêu môn thi đấu? 32 28 34 38
 • 814) Cầu thủ được mệnh danh là "Chiếc chân trái ma thuật"? Rivaldo Romario Thierry Henry Roberto Carlos
 • 815) Bóng bàn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, nó có nguồn gốc từ nước nào? Anh Pháp Trung Quốc Hy Lạp
 • 816) Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô định thế giới năm bao nhiêu tuổi? 14 12 16 18
 • 817) Lý Tiểu Long là một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh nước nào? Mỹ Trung Quốc Anh Pháp
 • 818) Đàn bầu xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng thời gian nào? Thế kỷ thứ 7 Thế kỷ thứ 9 Thế kỷ thứ 11 Thế kỷ thứ 17
 • 819) Giải thưởng "Cánh diều vàng" đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? 2002 1998 1996 1994
 • 820) Phim đầu tiên của người Việt? Đồng tiền kẽm tậu được ngựa Trọn tình Cánh đồng hoang Cánh đồng ma
 • 821) Bối cảnh của phim "Mùi đu đủ xanh" là Sài Gòn thập niên 1950, bộ phim được quay ở đâu? Paris Việt Nam Thượng Hải New York
 • 822) Siêu sao điện ảnh Thành Long của Trung quốc có họ là gì? Trần Lý Triệu Hồ
 • 823) Điều kiển từ xa được phát minh vào năm nào? 1898 1828 1788 1918
 • 824) Máy bay trưc thăng được phát minh vào năm nào? 1936 1945 1914 1880
 • 825) Những ngày đầu thành lập, Nokia - hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới ngày nay chuyên sản xuất mặt hàng gì? Giấy Vi mạch Điện thoại Cao su
 • 826) Tháp Eiffel được hoàn tất vào năm nào? 1889 1905 1883 1833
 • 827) Ông là người sáng lập ra hãng ôtô nổi tiếng, tuy nhiên ông còn là một thợ sửa đồng hồ rất giỏi. Henry Ford Toyoda Kiichiro Soichiro Honda Chung Ju-Yung
 • 828) Tên dân gian của Venus (Sao Kim) Sao mai hay Sao hôm Sao khuê Sao chức nữ Sao bắc đẩu
 • 829) Quỹ đạo chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời là đường gì? Elip Parapol Hypecpol Tròn
 • 830) Lò phản ứng hạt nhân của nước ta đầu tiên nằm ở đâu? Đà Lạt Hà Nội Cần Thơ Đồng Nai
 • 831) Bán kính trái đất là bao nhiêu kilomet (Km)? 6.378 63.78 6.378.000 6.873
 • 832) Đậu tương, lạc, thuốc lá được trồng nhiều nhất trên loại đất nào? Đất bạc mầu Đất phèn Đất phù sa Đất xám
 • 833) Nếu bạn đang ở vĩ độ 0, kinh độ 0, bạn đang ở: Đại Tây Dương Greenwich (Anh Quốc) Ghana (Quốc gia tại Tây Phi) Hawaii (Bang thứ 50 của Mỹ)
 • 834) Diện tích nước ta rộng khoảng bao nhiêu Km2? 330 300 250 260
 • 835) Con sông nào chảy qua 10 nước châu Âu và 3 thủ đô? Danube (Đa Nuýp) Volga Thames Rheil
 • 836) Mật độ dân số thành phố nào đông nhất trong những thành phố sau? New York Hà Nội Tokyo Moskva
 • 837) Trong các nước sau, nước nào có đường biên giới với nước ta là dài nhất? Lào Thái Lan Trung Quốc Campuchia
 • 838) Hồ nước ngọt nào lớn nhất theo thể tích và sâu nhất thế giới? Hồ Baikal Hồ Victoria Hồ Ladoga Hồ Lhagba Pool
 • 839) Thành phố thủ đô của quốc gia nào nằm ở gần cực bắc nhất? Iceland (Ai Xơ Len) Stockholm (Thụy Điển) Moskva (Nga) Victoria (Cabada)
 • 840) Đại dương có diện tích nhỏ nhất trên thế giới? Bắc băng dương Thái bình dương Đại tây dương ấn độ dương
 • 841) Biển nội địa có diện tích rộng nhất? Địa trung hải Biển Caspi Thái bình dương Biển hồng hải
 • 842) Tên dãy núi lớn nhất thế giới? Himalaya Andes Alps Trường Sơn
 • 843) Thành phố được mệnh danh là thành phố hoa hồng? Portland (Mỹ) Paris (Pháp) Sofia (Bulgaria) London (Anh)
 • 844) Vùng có tỷ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là? Tây bắc Đông bắc Tây nguyên Bắc trung bộ
 • 845) Nơi có hải cảng sầm uất nhất thế giới, bạn cho biết tên thành phố này? Thượng Hải London New York Trân Châu Cảng
 • 846) Châu nào gần như toàn bộ các nước đều trồng lúa? Châu Phi Châu á Châu Âu Châu Mỹ
 • 847) Núi lửa hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay nằm ở đâu? Quần đảo Hawaii Indonesia Nhật Bản Philippines
 • 848) Thành phố đông dân nhất Đông Nam á? Jakarta Thành phố Hồ Chí Minh Bangkok Phnôm Pênh
 • 849) Nguồn gốc tên nước này có nghĩa là "ngôi làng"? Canada Đài Loan Mexico Hàn Quốc
 • 850) Hồ nào lớn nhất thế giới? Caspi Baikal Ngũ Đại Hồ Victoria
 • 851) Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam á? Biển hồ Campuchia Hồ Ba Bể Hồ Thanh Hải Hồ Tây
 • 852) Nhiệt độ cao nhất thế giới được ghi nhận ở đâu? Sa mạc Libya Thung lũng chết California Sa mạc Sahara Sa mạc Gobi (Mông cổ)
 • 853) Sa mạc nào lớn nhất thế giới? Sa mạc Sahara Sa mạc Gobi (Mông Cổ) Great Victoria Great Sandy
 • 854) Nơi lòng sông Mê Kông mở rộng nhất thuộc biên giới nước nào? Lào - Campuchia Việt Nam - Campuchia Trung Quốc - Myanmar Myanmar - Thái Lan
 • 855) Loại đá được hình thành từ xác động vật? Đá vôi Đá catket Đá trầm tích Đá magma
 • 856) Loại đất có diện tích lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long? Đất Phèn Đất đầm lầy Đất mặn Đất phù sa
 • 857) Sông dài thứ ba thế giới? Mississippi Nil Amazon Hoàng Hà
 • 858) Bức tranh điêu khắc bằng đá to nhất, dài nhất thế giới nằm ở đâu? Campuchia Trung Quốc Mỹ Lào
 • 859) Đều đặc biệt Kimono y phục truyền thống của Nhật Bản là gì? Chỉ có một kích cỡ Chỉ mặc vào mùa đông Làm bằng loại lụa đặc biệt Không thể tự mặc
 • 860) Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện vào trong thời gian nào? Khởi nghĩa Nam Kỳ Khởi nghĩa Hương Khê Binh biến Đô Lương Khởi nghĩa Bắc Sơn
 • 861) Tiếng việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy tại Mỹ? 7 5 6 8
 • 862) Thụy Điển nổi tiếng với thể loại nhạc nào? Pop Dance Jazz Cổ điển
 • 863) C.Mác làm Tổng biên tập cho tờ báo nào vào năm 1842? Báo sông Ranh Biên niên Pháp Đức Tình cảnh giai cấp CN Anh Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
 • 864) ở Đông Nam á, Đảng Cộng sản được thành lập đầu tiên tại nước nào? Indonesia Việt Nam Lào Campuchia
 • 865) Di Hòa Viên là nơi nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc. Bạn cho biết lịch sử tồn tại của no (năm). 800 500 700 1
 • 866) Bạn cho biết tháp Rùa được xây dựng ở thế kỷ nào? 18 15 16 17
 • 867) Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng? Lê Thái Tổ Lê Hiền Tông Lê Chiêu Tông Lê Thánh Tông
 • 868) Christopher Columbus được sinh ra ở đâu? Italia Anh Pháp Đức
 • 869) Khối Warszawa là một liên minh gồm bao nhiêu nước? 8 4 5 6
 • 870) Bạn cho biết khoảng bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam sử dụng tiếng Việt (%)? 85 68 90 95
 • 871) Bạn cho biết tháp CN (CN Tower) là ngọn tháp nổi tiếng thế giới của thành phố nào? Toronto Tokyo New York London
 • 872) Che Guevara hay El Che là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, bạn cho biết ông là người nước nào? Argentina Cuba Venezuela Mexico
 • 873) Đồng tiền chung Châu Âu (Euro) chính thức được lưu hành vào năm nào? 2002 1998 2000 2001
 • 874) Dưới đời nhà Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được nhiều người trọng dụng nhất? Chu Văn An Trương Hán Siêu Nguyễn Trãi Phạn Sư Mạnh
 • 875) Tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập. Liên hợp quốc WTO Liên minh Châu Âu ASEAN
 • 876) Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam Nguyễn Hiền Lê Văn Thịnh Vũ Tuấn Chiêu Nguyễn Kì
 • 877) Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympus? 12 9 15 17
 • 878) Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào? Nhà họ Lý Nhà họ Trần Nhà họ Ngô Nhà họ Nguyễn
 • 879) Triều đại nhà Nguyễn bắt đầu từ năm nào? 1802 1790 1845 1860
 • 880) Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào? 1977 1989 1979 1972
 • 881) Đất nước nào là quê hương của ông già tuyết? Phần Lan Anh Đan Mạch Mỹ
 • 882) Nền văn minh Babylon ngày nay thuộc đất nước nào? Iraq Arab Saudi Iran Hy Lạp
 • 883) Thủ đô nước nào lâu đời nhất đông Nam á? Hà Nội - Việt Nam Bangkok - Thái Lan Viêng Chăn - Lào Phnom Penh - Campuchia
 • 884) Bao nhiêu % dân Trung Quốc đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời bấy giờ? 70 20 30 60
 • 885) Bạn cho biết vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước? Lê Thánh Tông Lê Hiền Tông Lê Thái Tổ Lê Nhân Tông
 • 886) Bạn cho biết từ năm 2001, mức lương của tổng thống Mỹ là bao nhiêu (USD)? 400 300 500 600
 • 887) Giai đoạn "Đông Chu Liệt Quốc" trong lịch sử Trung Hoa tính từ thời kỳ nhà nào đến thời nhà nào? Chu - Trần Chu - Tùy Tần - Tống Tống - Nguyên
 • 888) Hai câu thơ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Đền cũ lâu đài bóng tịch dương" là của tác giả nào? Bà Huyện Thanh Quan Hồ Xuân Hương Đoàn Thị Điểm Thâm Tâm
 • 889) Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đoạt giải "Đĩa vàng" tại Nhật với ca khúc nào? Ngủ đi con Bông hồng cài áo Huyền thoại mẹ Nguồn cội
 • 890) Thủ đô của Canada là? Ottawa Quebec Montreal Ontario
 • 891) Bức tranh "Thiếu nữ ngồi bên hoa Huệ" của tác giả nào? Tô Ngọc Vân Trần Văn Cẩn Bùi Xuân Phái Nguyễn Sáng
 • 892) Quê hương của bia Heineken ở đâu? Ba Lan Hà Lan Thụy Điển Thụy Sĩ
 • 893) Làng Yên Phụ ở Hà Nội nổi tiếng với nghề gì? Làm hương Kim hoàn Làm cốm Đúc đồng
 • 894) Đâu là từ đúng chính tả nhất? Chất phác Chấc phát Chất phát Chấc phác
 • 895) Sân vận động "Công viên các hoàng tử" là sân nhà của câu lạc bộ nào? Paris Saint Germain Liverpool AC Milan Ajax Amstecdams
 • 896) Phong trào "văn hóa phục hưng" xuất hiện đầu tiên ở nước nào? ý Anh Pháp Đức
 • 897) Tên "Nhập Vân Long" là tên hiệu của nhân vật nào trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử? Công Tôn Thắng Lâm Xung Lỗ Trí Thâm Lý Quỳ
 • 898) Tên tiếng Anh viết tắt của hệ thống tiền tệ Châu Âu là gì? EMS EMU EFTA ECU
 • 899) Một trong các bộ phim đoạt giải Oscar lần thứ 78? Crask Titanic Brokeback Mountain Munich
 • 900) Nhà hát kịch nổi tiếng thế giới cả ba mặt đều hướng ra biển thuộc đất nước nào? úc Anh Mỹ Thụy Điển
 • 901) Hoa Loa Kèn thường xuất hiện vào mùa nào trong năm? Hạ Xuân Thu Đông
 • 902) Bài hát trong phim "Vợ chồng A Phủ" là gì? Bài ca trên núi Huyền thoại hồ núi Cốc Chảy đi sông ơi Dư âm
 • 903) Ai đã khắc chữ "Nam thiên đệ nhất động" lên cửa động Hương Tích? Chúa Trịnh Sâm Chu Mạnh Trinh Vua Bảo Đại Nam Phương Hoàng Hậu
 • 904) Truyện Kiều của Nguễn Du tổng cộng gồm bao nhiêu câu thơ? 3254 3001 3203 3541
 • 905) Quỹ nhi đồng liên hợp quốc viết tắt là gì? UNICEF UNESCO UNDP UNHCR
 • 906) Bài hát "Giấc mơ AiKia" được sử dụng trong bộ phim nào? Những cô gái chân dài Yêu lầm 39 độ yêu Gái nhảy
 • 907) Trong tác phẩm Tam Quốc Chí, người được mệnh danh là "Phụng Sồ"? Bàng Thống Chu Du Gia Cát Lượng Tư Mã ý
 • 908) Danh họa nổi tiếng "Van Gogh" là người nước nào? Hà Lan Nga Canada Bỉ
 • 909) Giải vô địch bóng đá thế giới (WorldCup) năm 2010 được tổ chức ở đâu? Tất cả đều sai Đức Brazil Australia
 • 910) Ban nhạc huyền thoại nào thể hiện ca khúc "Yesterday"? The Beatles ABBA U2 Queen
 • 911) Bộ phim "Hoàng Kim Giáp" nói về triều đại nào của Trung Quốc? Nhà Đường Nhà Tống Nhà Nguyên Nhà Tùy
 • 912) Bao nhiêu năm thì nước ta tiến hành tổng điều tra dân số 1 lần? 10 3 5 15
 • 913) Tác phẩm nổi tiếng "Chuông nguyện hồn ai" của nhà văn nào? Ernest Miller Hemingway Hector Malot Mark Twain Victor Hugo
 • 914) Ngôn ngữ chính của CuBa là gì? Tây Ban Nha Anh Pháp Latinh
 • 915) Him Lam là cứ điểm tiêu diệt địch thứ mấy trong chiến dịch Điện Biên? 1 2 3 4
 • 916) Bài phú nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam "Ngọc Tỉnh Liên" là của vị Trạng Nguyên nào? Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Hiền Trương Hán Siêu Lê Văn Thịnh
 • 917) Trong lịch sử câu lạc bộ Manchester United cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là ai? Bobby Charlton George Best Roy Keane Gary Neville
 • 918) Bộ phim "Sao tháng 8" của điện ảnh Việt Nam ra đời năm nào? 1976 1977 1978 1979
 • 919) Hoàng hậu Mari Antoanet của nước Pháp là vợ của vua nào? Luis 16 Luis 14 Luis 15 Vua khác
 • 920) Ai được mệnh danh là "Tam Nguyên Yên Đổ" Nguyễn Khuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Du Nguyễn Trãi
 • 921) Danh hiệu hoa hậu thế giới năm 2006 thuộc về nước nào? CH Czech Venezuela Ba Lan Thổ Nhĩ Kỳ
 • 922) Trên đỉnh ngọn núi Tùng ở Thanh Hóa có lăng mộ thờ vị anh hùng dân tộc nổi tiếng nào? Bà Triệu Nguyên Phi ỷ Lan Lê Chân Hai Bà Trưng
 • 923) Tên gọi khác của quả mướp đắng? Khổ qua Mướp hương Bầu Mướp lai
 • 924) Tác giả của bài thơ "Nhớ con sông quê hương"? Tế Hanh Nguyễn Thi Đỗ Trung Quân Quang Dũng
 • 925) Tác giả của ca khúc "Hương ngọc lan" Anh Quân Hồng Đăng Thanh Hải Huy Du
 • 926) Thành phố nào của Italia được Shakespeares chọn làm bối cảnh diễn ra câu chuyện "Romeo và Juliet"? Verona Milan Parma Turin
 • 927) Thành phố nào là trung tâm của cách mạng tháng 10 Nga? Saint Peterburg (Leningrad ) Bacu Stalingrad Moskva
 • 928) Chuyến bay đầu tiên thế giới của 2 anh em nhà Smith đã nối liền 2 châu lục nào? Châu Đại Dương - Châu Âu Châu Âu - Châu á Châu Phi - Châu Mỹ Châu Mỹ - Châu Đại Dương
 • 929) Trong bài thơ "Canh một" của Lê Thánh Tông có câu: "Tấp tểnh trời vừa mọc Đầu tinh". Bạn cho biết Đầu tinh là sao nằm ở phương nào? Bắc Đông Tây Nam
 • 930) Sự tích trầu cau theo truyền thuyết đã xảy ra vào thời vua Hùng thứ bao nhiêu? 12 10 14 16
 • 931) Quốc ngữ của Singapore? Malaysia Tamil Singlish Trung
 • 932) Thành tích cao nhất của đội tuyển Tây Ban Nha qua các kỳ WorldCup? Vô địch Vòng loại Hạng tư Hạng ba
 • 933) Đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch Châu Âu lần đầu vào năm nào? 1964 1960 1968 1972
 • 934) Lần đầu tiên đội tuyển ý vô địch thế giới vào năm nào? 1934 1938 1942 1946
 • 935) Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội tuyển Tây Ban Nha? Raul gonzalez fernando Hierro fernando Morientes Luis enripue
 • 936) Đất nước nào trên thế giới có hình dạng giống quả ớt? Chile Cuba Brazil Lào
 • 937) Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phảm nào lại có 5 chương? Bản giao hưởng đồng quê - Beethoven Bốn mùa - Vivaldi Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ - Mozart Sông Danube xanh - Strauss
 • 938) Đại hội thể thao Olympic hiện đại lần đầu tiên năm 1886 có mấy môn thể thao dành cho phụ nữ? Không có môn nào 2 3 1
 • 939) Bài hát "Tình ca" của Hoàng Việt nói đến mùa nào trong năm? Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông
 • 940) Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện? Chuột Mickey Thủy thủ Popeye Vịt Donald Tom & Jerry
 • 941) World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? 13 11 12 15
 • 942) Đàn độc huyền là tên gọi khác của loại đàn nào? Đàn bầu Đàn guitar Đàn piano Đàn đá
 • 943) 9 ngọn núi của nền âm nhạc thế giới là 9 bản giao hưởng của ai? Beethoven Mozatr Tchaicovsky Vivaldi
 • 944) Bán kính vòng tròn trung tâm sân bóng đá chính thức là bao nhiêu? 9m15 8m15 8m10 9m10
 • 945) Phim Cách mạng Việt Nam đầu tiên là phim gì? Chung một dòng sông Đồng tiền kẽm tậu được ngựa Cánh đồng hoang Phim khác
 • 946) Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên? 4 3 5 2
 • 947) Môn võ nào được gọi là Hiệp khí đạo? Aikido Judo Pencat silat Karatedo
 • 948) Quốc gia nào giành nhiều huy chương vàng thứ 3 Olympic Athens 2004? Nga Anh Hylap Tây Ban Nha
 • 949) Đội tuyển bóng đá nước nào vô địch Euro năm 1976? Không phải 3 đội trên Đức Italy Pháp
 • 950) Phần 1 và 2 của bộ phim Harry Potter do ai đạo diễn? James Cameron Christina Anguilera Scorpions Không phải 3 người trên
 • 951) The Rock (diễn viên nổi tiếng trong Xác ướp Ai Cập và Vua Bọ cạp) từng xuất thân là? Võ sĩ đô vật Cầu thủ Bồi bàn Tất cả đều sai
 • 952) Joseph Haydn, tác giả của 104 bản giao hưởng, cha đẻ của giao hưởng cổ điển quy định một bản giao hưởng gồm bao nhiêu chương? 4 3 5 6
 • 953) Trong bóng chày, đội nào được chơi trước? Đội khách chơi trước. Đội thắng khi phân định bằng đồng xu. Quyết định của trọng tài. Chủ nhà chơi trước.
 • 954) Giải thưởng điện ảnh và truyền hình BAFTA là của nước nào? Anh Mỹ ấn Độ Italya
 • 955) Bộ phim đầu tiên mà lời thoại trong phim có thể nghe được là bộ phim nào? Phim này sản xuất năm 1927 Ca sĩ nhạc Jazz Steam Boat Bạch Tuyết và 7 chú lùn Mickey Mouse
 • 956) Thi Sách họ gì? Đặng Ngô Lê Phạn
 • 957) Tên gốc của loại bánh là đặc sản của Từ Sơn, Đình Bảng, Bắc Ninh? Nó thường được gọi là gì? Bánh phu thê - suxê Bánh cáy Bánh đa Bánh cu đơ
 • 958) Hội Tao Đàn do Lê Thánh Tông thành lập có bao nhiêu người? 28 29 30 31
 • 959) 18-4-1288, triều đình nhà Trần đã tổ chức dâng tù binh nhà Nguyên để tỏ lòng biết ơn với dân tộc ở đâu? Lăng vua Trần Thái Tông. Thăng Long. Bến Bình Than. Quân doanh Vạn Kiếp.
 • 960) ở Hà Nội, xác B52 có ở hồ nào? Hồ Ngọc Hà Hồ Tây Hồ trúc bạch Hồ Ngọc Khánh
 • 961) Đất nước có bảng chữ cái gồm 76 chữ cái. Cambodia Nga China Pháp
 • 962) Người lao động ở đất nước nào không phải đóng thuế? Vatican Thụy Sỹ Kuwait Singapore
 • 963) Vào những năm 1850-1870, nước nào có nền công nghiệp đứng đầu thế giơi và được coi là "công xưởng của thế giới"? Anh Pháp Mỹ Đức
 • 964) Hồ Chí Minh viết bản di chúc đầu tiên vào năm nào? 1965 1960 1966 1890
 • 965) Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng với nghề thủ công nào? Dệt chiếu Dệt vải Làm chiếu Làm nón
 • 966) Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở đâu? Gia Định Cao Bằng Quảng Ninh Nghệ An
 • 967) Bác Hồ phát động Tết Trồng Cây vào năm nào? 1960 1965 1961 1954
 • 968) Ông tổ của "Đờn ca tài tử"? Cao Văn Lầu Nguyễn Văn Chánh Nguyễn Thượng Hiền Cao Bá Long
 • 969) Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn ái Quốc vào năm nào? 1919 1980 1965 1954
 • 970) Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu phụ lục? 12 chương và 1 phụ lục 12 chương và 9 phụ lục 5 chương và 3 phụ lục 12 chương và 5 phụ lục
 • 971) Chùa nào được Lý Nam Đế cho xây dựng sau khi lên ngôi hoàng đế năm 544? Chùa Chấn Quốc Chùa 1 cột Chùa Hương Chùa Phật Tích
 • 972) Lớp màng vôi mỏng xuất hiệu trên răng khi bạn thưỡng xuyên quên chải răng gọi là gì? Cao răng Men răng Sâu răng Không phải 3 loại trên
 • 973) Thiên thể nào lớn đễn nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi trọng lực của nó? Hố đen Hố sâu Hố ánh sáng Loại khác
 • 974) Dòng sông băng di chuyển chậm dần xuống dưới chân núi gọi là gì? Băng hà Băng tan Băng trôi Băng đá
 • 975) Danh tướng có câu nói nổi tiếng "Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc" là ai? Lý Thường Kiệt Trần Quốc Toản Võ Nguyên Giáp Người khác
 • 976) Bài hát "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" do ai sáng tác? Huy Thục Hoàng Ngọc Phách Trần Tiến Trần Hiếu
 • 977) Tiểu thuyết văn học đầu tiên của Việt Nam là tác phẩm nào? Tố tâm Sống mòn ánh trăng quê không phải 3 tác phẩm trên
 • 978) Năm phát minh ra Penecilin? 1928 1929 1930 1931
 • 979) Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở vùng dân tộc khơ me Nam bộ, tương đương với làng được gọi là gì? Sóc Buôn Bản Vùng
 • 980) Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất? Nhôm Sắt Đồng Chì
 • 981) Đàn Guitar thường có mấy dây? 6 5 7 8
 • 982) Braxin đã từng là thuộc địa của nước nào? Bồ Đào Nha Anh Pháp Mỹ
 • 983) Trần Quốc Tuấn là con của ai? Trần Liễu Trần Bá Nhi Nguyễn Đức Long Nguyễn Thàn
 • 984) Hồng K ông được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm nào? 1997 1996 1998 1999
 • 985) Bộ phim "Rừng phương Nam" được chuyển thể từ truyện ngắn nào? Đất rừng phương nam Đất Phương nam Quê hương tôi không phải phương án trên
 • 986) Con ngươi của mèo thu nhỏ nhất vào lúc nào? Khi nắng chói Ban đêm Khi bắt chuột Luôn luôn mở to
 • 987) Quốc hiệu đầu tiên của nước ta? Văn Lang Đại cổ việt Việt Nam Việt
 • 988) Tên viết tắt của ngân hàng phát triển Châu á? ADB UDP ADP ASK
 • 989) Đàn thập lục còn gọi là đàn gì? Đàn tranh Đàn đáy Đàn Guitar Không có tên gọi khác
 • 990) Đây là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới: chú cừu Dolly được nhân bản vô tính ra đời , năm mất của công nương Diana .. đó là năm nào 1997 1995 1996 2000
 • 991) Ngày thu phân là ngày nào? 23-9 25-10 40516 23-5
 • 992) Cầu Mỹ Thuận bắc qua con sông nào? Sông Tiền Sông Hồng Sông Thương Sông Cửu Long
 • 993) Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là Tay không? Karate Bóng đá Bóng chày Bóng rổ
 • 994) Nhạc cụ gõ cổ nhất của nước ta tên là gì? Đàn đá Trống đồng Trống đá không phải 3 loại trên
 • 995) Có bao nhiêu vị trạng nguyên dưới thời vua Gia Long? không có trạng nguyên 1 2 10
 • 996) Một sào bằng bao nhiêu thước? 15 10 20 100
 • 997) Người Việt Nam đầu tiên được Unessco công nhận là danh nhân văn hoá thế giới? Nguyễn Trãi Nguyễn Khuyến Hồ Chí Minh Trần Quốc Toản
 • 998) Sông MeKong bắt nguồn từ đâu? Trung Quốc Lào Campuchia Việt Nam
 • 999) Đàn Guitar có nguồn gốc từ nước nào? Tây Ban Nha Anh Trung Quốc Việt Nam
 • 1000) Bài hát "Lên Ngàn" là của tác giả nào? Hoàng Việt Trần Tiến Trần Hiếu không biết tác giả
 • 1001) Lá cờ nước Mỹ có bao nhiêu ngôi sao? 50 51 45 100
 • 1002) Tên Quốc gia vô địch bóng đá châu âu năm 1992? Đan Mạch Anh Pháp Đức
 • 1003) Trước khi tan vỡ Liên bang Xô viết có bao nhiêu nước? 15 11 12 14
 • 1004) Nguyễn Trãi viết Bình Ngô ậi Cáo vào năm nào? 1427 1834 1440 1228
 • 1005) Bà Huyện Thanh Quan tả cảnh đèo ngang vào thời gian nào trong ngày? Chiều Sáng Trưa Tối
 • 1006) Loại cây vẽ trên lá cờ của Liên Hợp Quốc là cây gì? ÔLiu Cọ Nhài Hồng
 • 1007) Có bao nhiêu bộ lạc hợp thành nhà nước Văn Lang? 15 9 10 17
 • 1008) Beethoven viết được bao nhiêu bản nhạc giao hưởng? 9 5 6 13
 • 1009) Âm thanh của ve sầu cái phát ra từ đâu? Không có âm thanh Cánh Mồm Đuôi
 • 1010) Đỉnh núi cao nhất nước ta (Fansipan) thuộc tỉnh nào? Lào Cai Sơn La Cao Bằng Bắc Kạn
 • 1011) Trong thế kỷ XX nước Tây Ban Nha tổ chức WorldCup vào năm nào? 1982 1991 1988 1983
 • 1012) Say it your way là khẩu hiệu của mạng di động nào? Viettel Vina Mobile VN Mobile
 • 1013) Ao thu lạnh lẽo nước trong veo là câu thơ trong bài thơ nào? Thu Điếu Thu Vịnh Thu ẩm Không phải
 • 1014) Việt Nam là thành viên thư bao nhiêu của WTO? 150 140 145 151
 • 1015) WTO tiếp nhận đơn xin gia nhập của Việt Nam vào năm nào? 1995 1994 1997 1997
 • 1016) Vịnh Hạ Long được Unessco cộng nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào? 1994 1995 1996 1997
 • 1017) Hội chùa thầy thuộc tỉnh nào? Hà Tây (Cũ) Bắc Ninh Lạng Sơn Bắc Giang
 • 1018) Nhạc sĩ nào có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất? Trịnh Công Sơn Trần Tiến Trần Hiếu Duy Mạnh
 • 1019) Cảng lớn nhất Đông Nam á là cảng nào? Singapore Lào Việt Nam Thái Lan
 • 1020) Loài thân cỏ lớn nhất? Tre Trúc Cỏ lau Cỏ gấu
 • 1021) Ngày hạ chí là ngày nào? 22-6 22-4 23-9 23-5
 • 1022) Ngày thu phân là ngày nào? 23-9 22-6 22-4 23-5
 • 1023) Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài người? Lửa Nước Vũ trụ Đất
 • 1024) Chân đà điểu có bao nhiêu móng? 2 1 3 4
 • 1025) Quốc hiệu Đại Việt chính thức bắt đầu từ năm nào nào? 1054 1052 1053 1055
 • 1026) Con sên có mấy cái mũi? 4 2 3 1
 • 1027) Sao Hôm - Sao Mai là tên gọi khác của hành tinh nào? Sao kim Sao mộc Sao thổ Sao thủy
 • 1028) Quang Trung đã hẹn quân sĩ mùng mấy tết sau khi chiến thắng sẽ mở tiệc ăn mừng? 7 4 5 6
 • 1029) 1 Mẫu bằng bao nhiêu sào? 10 5 15 100
 • 1030) Nguyên tử Cacbon có bao nhiêu electron? 6 4 8 9
 • 1031) Quê hương của cối xay gió? Iran Hà Lan Bỉ Italia
 • 1032) Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần? 11 10 12 13
 • 1033) Bạn hãy cho biết người đầu tiên đạt giải Nobel khu vực Đông Nam á mang quốc tịch nước nào? Việt Nam Lào Thái Lan Indonexia
 • 1034) Báo thanh niên được xuất bản năm nào? 1925 1924 1954 1945
 • 1035) Kim loại dẫn điện tốt nhất? Vàng Đồng Nhôm Bạc
 • 1036) Sinh vật được chia thành bao nhiêu giới? 5 2 4 7
 • 1037) Trong truyện ngắn "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ông lão đã ra biển mấy lần? 6 3 4 5
 • 1038) Ngôn ngữ mà Singapo đang dùng hiện nay là ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau? Anh ngữ Quốc ngữ Pháp ngữ Tây ban nha
 • 1039) Châm cứu là dùng cây kim đâm vào nơi nào trên cơ thể người? Huyệt Đầu Chỗ bị bệnh Tùy Người châm cứu
 • 1040) Đội bóng nào đã vô địch WC 1998? Pháp Brazil Italia Đức
 • 1041) Thành phố được coi là sạch nhất thế giới thuộc nước nào? Singapore Đức Mỹ Italia
 • 1042) Đội bóng chuyền nào đã từng 8 lần vô địch thế giới? Brazil Mỹ Việt Nam Trung Quốc
 • 1043) Quốc kì của cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu màu? 3 2 4 5
 • 1044) Bài hát "Thanh niên làm theo lời bác" hay "Đoàn ca" là sáng tác của ai? Hoàng Hòa Trần Hiếu Trần Tiến không phải 3 tác giả trên
 • 1045) Cây ca cao có nguồn gốc từ châu lục nào? Châu Mĩ Châu á Châu Âu Châu Phi
 • 1046) ở mắt bão không khí chuyển động như thế nào? Không chuyển động Theo chiều kim đồng hồ Ngược chiều kim đồng hồ Tùy vào cơn bão
 • 1047) Việt Nam có bao nhiêu khu bảo tồn thiên nhiên? 61 5 2 60
 • 1048) Thực vật được chia làm mấy ngành? 4 2 3 5
 • 1049) Cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu bang? 16 15 17 18
 • 1050) Hoa hậu hoàn vũ năm 2007 thuộc về quốc gia nào? Nhật Bản Velezela Trung Quốc Mỹ
 • 1051) Quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới? Australia Mỹ Đức Anh
 • 1052) Trong bóng đá từ "tết" có nghĩa là gì? Đánh đầu Đá phạt Phạt góc Đấm bóng
 • 1053) 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Quảng trờng Ba Đình khai sinh ra nớc VNDCCH. Bạn cho biết đây là bản tuyên ngôn lần thức mấy của dân tộc ta? 3 1 2 4
 • 1054) Cụm từ nào còn thiếu trong câu thơ sau của Huy Cận: "Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, ... lạc mấy dòng"? Củi một cành khô Một cánh bèo trôi Một cánh bèo đơn Ghỗ lạc rừng xa
 • 1055) Đội bóng nào xếp thứ ba giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2006 - 2007? Liverpool Manchester United Arsenal Chelsea
 • 1056) Cung A Phòng, một công trình kiến trúc huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, được xây dựng trong thời nào? Tần Hán Đường Tống
 • 1057) Lời thoại "Một lần, y được thấy ông Bá Kiến sai trói một lúc 17 người và đánh một người lồi mắt", là hồi ức cảu nhân vật nào? Giáo Thứ Chí Phèo Lão Hạc Nhà Văn Hộ
 • 1058) Bộ phim "Trở về" (1994) do ai đạo diễn? Đặng Nhật Minh Đới Xuân Việt Hải Ninh Nguyễn Vĩnh Sơn
 • 1059) Một mét khối nước tương đương với bao nhiêu lít nước? 1000 10 100 10000
 • 1060) Theo kinh nghiệm dân gian thì "Gió đông là ...lúa chiêm"? Chồng Bạn Mẹ Em
 • 1061) Trong bài thơ Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã miêu tả tiếng suối với nhạc cụ nào? Đàn cầm Đàn tì bà Đàn bầu Đàn nguyệt
 • 1062) Người ta cho thêm chì vào trong xăng nhằm mục đích gì? Chống cháy nổ Tăng thể tích của xăng Giảm ô nhiễm môi trường Giảm bay hơi
 • 1063) Cầu thủ Việt Nam nào sau đây có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu á 2008? Như Thành Tài Em Minh Phương Minh Châu
 • 1064) Ca ghép thận thành công đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện vào năm nào? 1992 1990 1991 1993
 • 1065) Điệu múa "Tráp trầu" là điệu múa trong đám cưới của dân tộc nào? Khơ me Nam Bộ Chăm Vân Kiều Ê Đê
 • 1066) Đàn đáy có mấy đáy? Không có đáy 1 2 3
 • 1067) Câu lạc bộ bóng đá nào được bình chọn là "câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20"? Real Madrid Manchester Argentina Tây Ban Nha
 • 1068) Bài thơ "Dương phụ hành" do ai sáng tác? Cao Bá Quát Trần Xuân ẩn Chế Lan Viên Nguyễn Văn Tố
 • 1069) ở loài ch*, tuyến mồ hôi tập trung hầu hết ở đâu? Lưỡi Tai Đầu Bụng
 • 1070) Bài hát Mười chín tháng tám là sáng tác của ai? Xuân Oanh Trần Tiến Trần Hiếu Minh Quân
 • 1071) Con chim Kiwi là biểu tưởng của nước nào? New Zealand Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan
 • 1072) Khởi nghĩa diễn ra năm 722 do ai lãnh đạo? Mai Hắc Đế Hoàng Hoa Thám Hai Bà Trưng Bà Triệu
 • 1073) Hành tinh nóng nhất hệ mặt trời? Sao Kim Sao Thổ Sao Hỏa Sao Thủy
 • 1074) Bộ tem bưu chính đầu tiên của VN in hình gì? Chân dung Hồ Chí Minh Hình chùa một cột Hình bông sen Hình Hồ Gươm
 • 1075) Động vật lớn nhất thế giới hiện nay? Cá voi xanh Con voi Tê Giác Loài khác
 • 1076) 1 phân tử mêtan có bao nhiêu nguyên tử Hiđro? 4 2 3 6
 • 1077) Tổng thống John Kenedy bị ám sát vào năm nào? 1963 1960 1962 1965
 • 1078) Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức APEC từ năm nào? 1998 1996 2000 2002
 • 1079) Giải thưởng công nghệ thông tin của Việt Nam được trao giai vào ngày 1-1 hàng năm có tên là gì? Trí tuệ Việt Nam Sao Khuê Bàn tay vàng ánh sáng
 • 1080) Bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của tác giả nào? Chế Lan Viên Tế Hanh Nguyễn Khuyến Dương Đức Trí
 • 1081) Giải thưởng Nobel trao cho các nhà khoa học trong bao nhiêu lĩnh vực? 6 9 12 15

 
Top