Tôi đã có vợ nhưng có con với một người khác thì muốn nhận con có cần sự đồng ý từ phía vợ của tôi không?

luatvietnam

Hỗ trợ LalaMove
Sub Moderator
Hỏi:

Tôi có vợ và hai con. Tôi có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một cô khác và sinh được bé trai. Vậy, nay tôi muốn nhận con tôi thì tôi có cần sự xác nhận hay văn bản đồng ý gì từ phía vợ của tôi không?

Đáp:


Khoản 2 Điều 90 của Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia”. Như vậy, có thể hiểu quyền nhận con của anh không bị giới hạn trong trường hợp anh đang có vợ.
 
Top