Modbus là gì?

  • Người khởi tạo huehuynh
  • Ngày gửi
huehuynh

huehuynh

Tài xế Đồng
Chính xác thì Modbus là gì?
  • Modbus là một giao thức truyền thông được phát triển vào năm 1979, bởi Modicon ( nay là Schneider Electric); và đang được tổ chức Modbus duy trì. Về mặt công nghệ, nó là một giao thức truyền thông nối tiếp.
  • Nói cách khác, Modbus là một cách để các thiết bị công nghiệp điện tử giao tiếp với nhau. Nó cho phép thông tin được truyền qua các đường nối tiếp giữa các thiết bị điện tử. Các thiết bị có thể yêu cầu thông tin, cũng như cung cấp nó.
  • Các thiết bị yêu cầu thông tin sử dụng Modbus được gọi là Modbus Master; các thiết bị cung cấp thông tin Modbus được gọi là Modbus Slaves. Cần lưu ý rằng, có thể có 1 Master trên mỗi mạng Modbus, nhưng có 247 Slaves. Mỗi Slave có một địa chỉ duy nhất của riêng chúng.
 

Đính kèm

Top