Nga My Hướng dẫn nhiệm vụ phái Nga My Võ Lâm Việt Mobile từ A tới Z

volamfan

Support
Moderator
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước làm nhiệm môn phái Nga My hệ Thủy trong game Võ Lâm Việt Mobile trên điện thoại, các nhiệm vụ tương tự như tựa game võ lâm truyền kì 1 trước đây anh em đã từng chơi.Bao gồm các nhiệm vụ từ cấp 10 đến 90 sau đó là các nhiệm vụ cấp 120, kí danh đệ tử, nhiệm vụ 150 nếu như Võ Lâm Việt có mở tính năng này.

Lưu ý trước khi làm nhiệm vụ

Khi làm nhiệm vụ mọi người nên mua Thổ địa phùnhớ rương ở Thành Đô trước khi lên Nga My Phái nhé, bất kì môn phái nào thì khu vực môn phái đều không có Xa Phu nên chúng ta phải chạy bộ về, chúng ta có thể phù về thành và và lên lại Nga My Phái bằng tính năng Trở lại địa điểm cũ nhằm tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ nhé.

HXo2SaL.jpg

Để đến môn phái Nga My Phái bạn có 2 cách như sau:
 • Thành Đô -> Nga my phái
 • Xuống bất kì thôn nào gặp Nga my cẩm y ni -> Về Nga My phái.
Xem thêm: Các điểm nhớ rương trong Võ Lâm Việt Mobile

Danh sách nhiệm vụ

Nhiệm vụ cấp 10
 • Sẽ được phong là: Vũ Y Ni.
 • Học được võ công:
  • Nga My Kiếm pháp
   ngamykiemphap
  • Nga My Chưởng pháp
   ngamychuongphap
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn , tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.
 • Bước 2: Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.
 • Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).
 • Bước 4: Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.
 • Bước 5: Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.
 • Bước 6: Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.
 • Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công , truyền lời của Diệu Ẩn.
 • Bước 8: Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn , hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 20
 • Sẽ được phong là: Cẩm Y Ni.
 • Học được võ công: Từ Hàng Phổ Độ
  tuhangphodo
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giảng Kinh Đường, Diệu Như.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.
 • Bước 2: Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (Hổ Trắng) (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.
 • Bước 3: Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 30
 • Sẽ được phong là: Bạch Liên Tiên Tử.
 • Học được võ công:
  • Thôi Song Vọng Nguyệt
   thoisongvongnguyet
  • Tứ Tượng Đồng Quy
   tytuongdongquy
  • Mộng Điệp
   mongdiep
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mục Vân Từ.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà
 • Bước 3: Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%). Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
 • Bước 4: Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 40
 • Sẽ được phong là: Thanh Liên Tiên Tử.
 • Học được võ công: Lưu Thủy
  luuthuy
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Thiên điện "Bái Nguyệt Tiên Tử" Tô Từ Hinh.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tả Thiên điện (246/304) gặp Tô Từ Hinh, tiếp nhận nhiệm vụ tìm Bạch Điểu Triều Phụng khúc phổ.
 • Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động tìm Cao nhân (234/204), ông ta sẽ yêu cầu Bạn đánh bại con Linh thú (235/203).
 • Bước 3: Sau khi đánh bại nó, bạn lại nhấp vào lời thoại với Cao nhân. Ông ta yêu cầu bạn mang bức tranh Phù Dung Cẩm Kê đến đổi khúc phổ.
 • Bước 4: Đến "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, gặp ông chủ Tiêu Cục (376/316), nhấp vào lời thoại, ông ta yêu cầu bạn tìm "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ", sẽ giao "Phù Dung Cẩm Kê".
 • Bước 5: Vào trong thành đi tìm ba người, bạn sẽ lấy được ba món bảo vật nói trên :
  - Linh Xạ Hương nang: Đến Thành Đô tìm Tiết Tiểu muội (383/315), nhấp vào lời thoại, Tiết Tiểu muội yêu cầu bạn mang Ngân thiềm (Trâm cài) đến đổi. Đến tiệm tạp hóa mua Ngân thiềm (386/321) với giá 200 lượng. Trở lại gặp Tiết Tiểu muội, dùng Ngân thiềm (Trâm cài) đổi Hương nang.
  - Ưng Tình Hộ Thân phù: Tìm gặp Từ Vân Pháp Sư tại Tín Tướng tự (403/319) ở Thành Đô phủ, lần lượt trả lời ba câu hỏi, sẽ nhận được Ưng Tình Hộ Thân phù. (Đáp án lần lượt là: B, D, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
  - Bích Tỷ Giới Chỉ: Đến Thành Đô tìm Tân Viên Ngoại (400/309), trả lời hai câu hỏi sẽ nhận được Bích Tỷ Giới Chỉ (Đáp án là : B, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
 • Bước 6: Trở lại "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, giao "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ" để đổi "Phù Dung Cẩm Kê".
 • Bước 7: Trở về Thần Tiên động, gặp Cao nhân, nhấp vào lời thoại, dùng "Phù Dung Cẩm Kê" đổi "Bách Điểu Triều Phong".
 • Bước 8: Trở về Nga My phái, đến Tả Thiên điện gặp Tô Từ Hinh, giao "Bách Điểu Triều Phong", hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 50
 • Sẽ được phong là: Tán Hoa Thiên Nữ.
 • Học được võ công: Phật Tâm Từ Hữu
  phattamtuhuu
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (403/319). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.
 • Bước 3: Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (230/198), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa "Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh" giao cho ông ta. Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang là được.
 • Bước 4: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Xuất Sư
 • Sẽ được phong là: Thánh Nữ.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: ĐTừ Nga My, bạn đi theo hướng Tây-Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại hắn lấy được "Yên Ngọc Chỉ Hoàn" (xác suất :20%).
 • Bước 3: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn
 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần Thuởng:
  • Bất Diệt Bất Tuyệt
   batdietbattuyet
  • Phật Quang Phổ Chiếu
   phatquangphochieu
  • Phan Âm Phạn Xướng
   thanhamphanxuong
  • Phật Pháp Vô Biên
   phatphapvobien
 • Được phong làm:Kim Đỉnh Thánh Nữ.
Nhiệm vụ cấp 90
 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:
  • Tam Nga Tế Nguyệt
   batdietbattuyet
  • Phong Sương Toái Ảnh
   phatquangphochieu
  • Phổ Độ Chúng Sinh
   thanhamphanxuong
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (388/313), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.
 • Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (209/197) lấy được "Vô Tự Thiên Thư".
 • Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.
 • Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.
 • Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.
 • Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử
 • Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên:
  - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà
  - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai
  - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
 • Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:
  - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục
  - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung
  - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện
 • Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau:
  - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân
  - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ
  - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn
 • Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).
 • Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.

Bảng chiêu thức võ công

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên bạn sẽ nhận được các kĩ năng, chiêu thức như sau:

FW7IGWZ.png

Với Nga My sẽ có 3 trường phái để người chơi theo đó là Nga My kiếm, Nga my chưởng và Nga my Buff trong đó Nga My Kiếm và Chưởng được đa phần anh em chơi đặc biệt là Chưởng với độ băng sát cao của Phong sương toái ảnh.
 
Sửa lần cuối:
Top