Hướng dẫn nhận đơn NowShip trên Shopee dành cho shipper

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Từ ngày 23/12, Đơn hàng NowShip-Shopee đã bắt đầu thử nghiệm trên ứng dụng NowDriver. Anh em chạy Now lưu ý các bước truy trình và xử lí đơn hàng bên dưới đây nhé.


1. CÁC BƯỚC “CHUẨN” CẦN THỰC HIỆN TẠI ĐIỂM LẤY HÀNG

Bước 1: Sau khi nhận đơn trên ứng dụng NowDriver, vui lòng chủ động liên hệ xác nhận với Người gửi/ Người nhận về địa chỉ nhận / giao hàng và thời gian giao hàng

Bước 2: Di chuyển tới nhận hàng tại đúng địa chỉ Người gửi trên đơn hàng.

image-4.png

Bước 3: Kiểm tra hàng tại cửa hàng
  • Kiểm tra Mã đơn hàng Shopee trên kiện hàng để chắc chắn kiện hàng trùng khớp với mã đơn hàng trên ứng dụng.
  • Đối tác phải kiểm tra kiện hàng từ Người gửi xem có đóng gói đúng quy cách hay không. Đối tác được quyền từ chối nhận đơn nếu hàng hóa không được đóng gói kỹ càng. Đối tác không được mở hàng kiện hàng ra kiểm tra vì hàng hoá đã được kiểm định qua quy trình của Shopee.
Bước 4: Liên lạc Người nhận để thông báo đang trên đường giao hàng, cần liên lạc được với Người nhận trước khi chuyển trạng thái “Đã Lấy Hàng” và di chuyển đến vị trí Người nhận
Bước 5: Chuyển trạng thái “Đã Lấy Hàng“, sau khi nhận hàng thành công từ Người gửi

2. NHỮNG TÌNH HUỐNG PHÁT SINH CẦN XỬ LÝ TẠI ĐIỂM LẤY HÀNG

2.1 Đến nơi nhưng Shop đóng cửa?
  • Bước 1: Gọi điện thoại cho người nhận để thông báo
  • Bước 2: Nếu vẫn không liên lạc được với cửa hàng. Đối tác có thể từ chối đơn và chọn đúng lý do
2.2 Đến nơi nhưng cửa hàng hết hàng?
Shipper báo cửa hàng đã hết hàng, và từ chối đơn đúng lý do.

2.3 Hàng vượt kích thước hoặc vượt trọng lượng quy định?
Đơn hàng Shopee đã được kiểm tra khối lượng, kích thước 3 chiều. Đối tác chỉ cần kiểm tra khối lượng trên kiện hàng. Đối tác có thể từ chối đơn nếu nghĩ hàng vượt quá điều kiện quy định – Chọn đúng lý do.

2.4 Hàng có kích thước như quy định những xe có vấn đề không thể chở?
Đối tác có thể xin từ chối đơn – chọn đúng lý do.

2.5 Hàng hóa chưa được đóng gói kỹ càng, có khả năng bể vỡ trong lúc vận chuyển?
Đối tác có thể xin từ chối đơn và chọn đúng lý do để hủy.

2.6 Shipper đang ở địa điểm lấy hàng nhưng không liên hệ được với người nhận?
Đối tác thương lượng với người gửi và thông báo về công ty tình trạng đơn hàng.

2.7 Shop bắt shipper lên tận nơi lấy hàng?
Đối tác có thể trao đổi với cửa hàng vì shopee không hỗ trợ nhận và giao hàng lên lầu.

2.8 Người gửi yêu cầu hủy đơn vì không muốn shopee phạt?
Người gửi có quyền huỷ đơn nếu shipper chưa nhận hàng.
 

993hoan

Tài xế Đồng
Quan trọng là giá 1 đơn sẽ là bao nhiêu đó?
 
Top