Đăng bài profile facebook hàng loạt | phần mềm Ninja Auto Post

nguyentuanmarketing

Tài xế mới
Đăng bài bán hàng profile Facebook luôn là kênh đăng bài hiệu quả để có được nhiều khách hàng từ tập bạn bè và người theo dõi của bạn trên Facebook. Ngoài ra những người bạn của bạn khi like hoặc tương tác với bạn qua những bài viết này có thể giúp bạn quảng bá đến những người có tương tác vớii họ trên Facebook. Vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tính năng đăng bài profile trên Facebook của phần mềm Ninja Auto Post.

[caption id="at[IMG alt="Phần mềm bán hàng Facebook Ninja Auto Post"]https://phanmemdangbai.net/wp-content/uploads/2024/02/Phan-mem-ban-hang-Facebook.jpg[/IMG] Phần mềm đăng bài hiệu quả group[/caption]

I. đăng bài profile facebook tự động hàng loạt bằng phần mềm Ninja Auto Post​

Điều đầu tiên các bạn cần quan tâm khi muốn có 1 bài đăng hiêu quả là số tài khoản các bạn sử dụng để đăng bài và nội dung bài đăng.

Số tài khoản dùng để đăng bài dùng để phú nội dung tin đăng đến với bạn bè và người theo dõi bạn trên Facebook.
Nội dung bài đăng phải đủ hấp dẫn để có thể nhận được nhiều tương tác.

1. Nhập tài khoản và nội dung muốn đăng​

Phần này các bạn chỉ cần chọn tài khoản mình muốn đăng sau đó chọn bài viết đã thêm ở phần quản lý bài viết.

[caption id="attachment_5318" align="aligncenter" width="1024"]
Tạo bài viết và chọn tài khoản đăng bài profile facebook
Tạo bài viết và chọn tài khoản đăng bài profile facebook[/caption][caption id="attachment_5316" align="aligncenter" width="1024"]
Phần mềm đăng bài profile facebook hàng loạt
Phần mềm đăng bài profile facebook hàng loạt[/caption]
Nếu các bạn chọn nhiều tài khoản ở các danh mục khác nhau thì có thể chọn ở phần chọn danh mục tài khoản.

2. Cài đặt seeding để đăng bài bán hàng profile Facebook​

Phần này các bạn có thể điều chính số luồng muốn đăng. Số luông này là số tài khoản chạy cùng lúc nếu bạn chọn 3 thì số tài khoản chạy cùng lúc sẽ là 3 và nếu chọn đăng trên 10 tài khoản thì khi đăng hết 3 tài khoản này nó sẽ tắt đi và chuyển qua các con tài khoản khác cho đến khi hết các con tài khoản bạn đã chọn từ trước đó.

Hướng dẫn đăng bài profile facebook bằng Ninja Auto post

Hướng dẫn đăng bài profile facebook bằng Ninja Auto post[/caption]
Ở đây bạn cũng có thể chọn các định dạng bài đăng và định dạng phù hợp với nội dung bài đăng để có thể đăng bài hiệu quả và không bị lỗi.

3. Kiểm tra lịch sử đăng bài bán hàng profile Facebook​

Quản lý bài viết profile facebook hiệu quả

Quản lý bài viết profile facebook hiệu quả[/caption]
Sau khi đăng xong các bạn có thể quan lý bài viết mình đã đăng qua lịch sử đăng bài.

Ở đây có link bài đăng, ngày đăng và nội dung bạn đăng cũng như tài khoản bạn đã đăng.

II. Video hướng dẫn​


 
Top