lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Nếu bạn đang chuẩn bị mua vé TẾT 2020 của nhà xe Phương Trang xuất phát tại bến xe Miền Đông đi Cam Ranh, Ninh Hòa, Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Đà Lạt, Đăk Lăk, Cư Jút, Đăk Nông, Quy Nhơn... thì đang quan tâm giá vé hiện tại là bao nhiêu và bắt đầu mở bán từ ngày ngày nào, mua ở đâu thì hãy xem thông tin bên dưới đây nhé.

Cách mua vé

Các bạn đọc lịch trình mua vé bên dưới sau đó thực hiện mua vé online hoặc tại quầy vé tùy theo quy định bán vé nhé.

1.BX.Miền Đông đi Cam Ranh

Quý khách mua vé đi từ ngày 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (20/12 AL đến mùng 4 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)200.000Đ280.000đ
Từ 18/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (Mùng 4 tết)200.000Đ320.000đ

2.BX.Miền Đông đi Ninh Hòa
Quý khách mua vé đi từ ngày 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (20/12 AL đến mùng 4 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)225.000Đ315.000đ
Từ 18/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (Mùng 4 tết)225.000Đ360.000đ

3.BX.Miền Đông, BX.Miền tây đi Nha Trang
Quý khách mua vé đi từ ngày 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (20/12 AL đến mùng 4 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)225.000Đ315.000đ
Từ 18/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (Mùng 4 tết)225.000Đ360.000đ

4.BX.Miền Đông đi Nha Trang/BX.Miền tây đi Mũi né
Quý khách mua vé đi từ ngày 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (20/12 AL đến mùng 4 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)140.000Đ168.000đ
Từ 18/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (Mùng 4 tết)140.000Đ224.000đ

5.BX.Miền Đông đi Ninh Thuận
Quý khách mua vé đi từ ngày 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (20/12 AL đến mùng 4 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 14/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)175.000Đ210.000đ
Từ 18/01/2020 (20/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (Mùng 4 tết)175.000Đ280.000đ

6.BX.Miền Đông đi Phú Yên (Tuy Hòa)
Quý khách mua vé đi trước ngày 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) bán vé như bình thường.Từ 16/01 đến 27/01/2020 (Nhằm 22/12 AL đến mùng 3 tết) chỉ Bán online vào lúc 10h00 ngày 17/12/2019.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 12/01/2020 (18/12 Âm Lịch) đến 15/01/2020 (21/12 AL)240.000Đ336.000đ
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)240.000Đ384.000đ

7.BX.Miền Đông/ BX.An Sương đi BX. Đà Nẵng
Quý khách mua vé đi trước ngày 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) bán vé như bình thường.Từ 16/01 đến 27/01/2020 (Nhằm 22/12 AL đến mùng 3 tết) chỉ Bán online vào lúc 10h00 ngày 16/12/2019.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 10/01/2020 (16/12 Âm Lịch) đến 15/01/2020 (21/12 AL)375.000Đ525.000đ
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)375.000Đ600.000đ

8.BX.Miền Đông/ BX.An Sương đi BX Quảng Ngãi
Quý khách mua vé đi trước ngày 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) bán vé như bình thường.Từ 16/01 đến 27/01/2020 (Nhằm 22/12 AL đến mùng 3 tết) chỉ Bán online vào lúc 10h00 ngày 16/12/2019.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 10/01/2020 (16/12 Âm Lịch) đến 15/01/2020 (21/12 AL)315.000Đ441.000đ
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)375.000Đ1504.000đ

9.BX.Miền Đông đi BX Huế
Quý khách mua vé đi trước ngày 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) bán vé như bình thường.Từ 16/01 đến 27/01/2020 (Nhằm 22/12 AL đến mùng 3 tết) chỉ Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 10/01/2020 (16/12 Âm Lịch) đến 15/01/2020 (21/12 AL)380.000Đ532.000đ
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)380.000Đ1608.000đ

10.BX.Miền Đông BX Cư JútQuý khách mua vé đi từ ngày 16/01/2020 đến 28/01/2020 (22/12 AL đến mùng 3 tết trừ 30/12 AL).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)215.000Đ301.000đ
Từ 18/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 23/01/2020 (29/12 AL) Và
Từ 25/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)
215.000Đ344.000đ

11.BX.Miền Đông/BX.Miền Tây/ BX.An Sương đi BX Đà Lạt
Quý khách mua vé đi từ ngày 18/01/2020 đến 28/01/2020 (20/12 AL đến mùng 4 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 18/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 19/01/2020 (25/12 AL)240.000Đ288.000đ
Từ 20/01/2020 (26/12 Âm Lịch) đến 28/01/2020 (Mùng 4 tết)240.000Đ384.000đ

12.BX.Miền Đông BX Đăk Lăk
Quý khách mua vé đi từ ngày 16/01/2020 đến 28/01/2020 (22/12 AL đến mùng 3 tết).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)215.000Đ301.000đ
Từ 18/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 23/01/2020 (29/12 AL) Và
Từ 25/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)
215.000Đ344.000đ

13.BX.Miền Đông BX Đăk Nông


Quý khách mua vé đi từ ngày 16/01/2020 đến 28/01/2020 (22/12 AL đến mùng 3 tết trừ 30/12 AL).Bán online vào lúc 10h00 ngày 15/12/2019 bán tai quầy sau đó 1 ngày.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 17/01/2020 (23/12 AL)125.000Đ175.000đ
Từ 18/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 23/01/2020 (29/12 AL) Và
Từ 25/01/2020 (24/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)
125.000Đ200.000đ

14.BX.Miền Đông BX Quy Nhơn


Quý khách mua vé đi trước ngày 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) bán vé như bình thường.Từ 16/01 đến 27/01/2020 (Nhằm 22/12 AL đến mùng 3 tết) chỉ Bán online vào lúc 10h00 ngày 17/12/2019.

Ngày khởi hàngGiá hiện tạiGiá tết
Từ 12/01/2020 (18/12 Âm Lịch) đến 15/01/2020 (21/12 AL)265.000Đ371.000đ
Từ 16/01/2020 (22/12 Âm Lịch) đến 27/01/2020 (Mùng 3 tết)265.000Đ424.000đ
Miendong-2020-01.png

Miendong-2020-02.png

Miendong-2020-03.png

Miendong-2020-04.png

Miendong-2020-05.png

Miendong-2020-06.png

 
Sửa lần cuối:
Top