swift code

 1. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng HSBC và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng HSBC (Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 2. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng SHINHAN và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Shinhan (Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 3. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng SHB và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như: Paypal...
 4. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng SCB và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng SCB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 5. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng OCB và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng OCB (Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 6. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng HD Bank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng HD Bank (Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước...
 7. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Nam Á và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Nam Á (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 8. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Maritime (MSB) và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Maritime (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC). Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 9. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng SeABank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng SeABank (Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài...
 10. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng OceanBank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng OceanBank (Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 11. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng PVCOMBANK và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng PVCOMBANK (Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 12. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank) và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng BaoViet (Ngân hàng TMCP Bảo Việt) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như: Paypal...
 13. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Viet Capital (Ngân hàng TMCP Bản Việt) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như: Paypal...
 14. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Bac A và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Bac A (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 15. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Eximbank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Eximbank (Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán...
 16. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng ABBank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng ABBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 17. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Vietbank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Vietbank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước...
 18. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng VIB và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như: Paypal...
 19. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng LienVietPost và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng LienVietPost (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán...
 20. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng TPBank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng TPBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
Top