swift code

 1. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng DongA Bank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Đông Á (Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 2. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng MB và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng MB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 3. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Sacombank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Sacombank (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 4. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng VPBank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng VP Bank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 5. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Agribank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh...
 6. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng ACB và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
 7. CHENG

  Mã Swift Code ngân hàng Vietcombank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài...
 8. CHENG

  Mã Swift Code ngân hàng BIDV và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài...
 9. lengochang

  Mã Swift Code ngân hàng Techcombank và cách sử dụng

  Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng Techcombank và thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải đụng đến mã Swift Code.Mỗi ngân hàng khác nhau đều có một mã Swift Code, đây là mã dùng để định danh, nhận diện được ngân hàng Việt nam khi thực hiện giao...
Top