grabfresh

  1. hoangnam

    Grab hợp tác với Yahoo để cung cấp tin tức cho khách hàng tên gọi Grab Daily

    Ứng dụng Grab sẽ sớm cung cấp dữ liệu tin tức được bản địa hóa cho các thị trường khác nhau để cung cấp cho khách hàng những nội dung hữu ích và mang tính thông tin khi đang di chuyển. Ứng dụng sẽ cung cấp các tin tức, bài đánh giá và nội dung giải trí, đồng thời cho phép khách hàng sử dụng ứng...
  2. CHENG

    Grab hợp tác với HappyFresh giới thiệu dịch vụ giao hàng tạp hóa

    Grab đang triển khai dịch vụ giao hàng tạp hóa với việc giới thiệu GrabFresh. Dịch vụ này là kết quả của quan hệ đối tác với HappyFresh, điều này sẽ cho phép người dùng mua sắm các sản phẩm tại của hàng tạp hoá mà không phải rời khỏi nhà. GrabFresh đang được triển khai như một thử nghiệm tại...
Top