go-jek

  1. CHENG

    2 tuần nữa GO-JEK sẽ hoạt động tại Việt Nam

    Nhiều thông tin đã đăng tải việc GO-JEK sẽ là vào Việt Nam với tên gọi là Go-Viet và bắt đầu tuyển tài xế để chuẩn bị hoạt động. Go-Viet hoàn toàn là công ty Việt Nam và toàn bộ các thành viên trong nhóm sáng lập và điều hành của Go-Viet đều là người Việt; và họ có quyền quyết định về định hướng...
Top