Danh sách đầu số điện thoại mới khi chuyển 11 số về 10 số của Viettel, Mobifone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile

CHENG

Administrator
Thành viên BQT
Như vậy là hôm nay ngày 29/5/2018 Bộ TT&TT đã công bố chính thức công văn đổi các thuê bao 11 số hiện tại của các nhà mạng Viettel, Mobifone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile thành 10 số và dự kiến ngày 15/09/2018 sẽ bắt đầu chuyển đối vậy số điện thoại bạn sẽ trở thành số như thế nào hãy xem các bảng chuyển đổi dưới đây nhé.

Nguyên nhân chuyển đổi đầu số di động

Do sự phát triển quá nhanh chóng của khoa học công nghệ, trước đây chỉ có điện thoại cố định nhưng cho đến bây giờ thì điện thoại di động quá phổ biến, kèm theo là các dịch vụ 2G, 3G, 4G và sắp tới là 5G.Và việc các đầu số thu hồi để phục vụ cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) giúp phát triển các loại hạ tầng thông minh như giáo dục, y tế, giao thông hay các thiết bị gia dụng.

bang-dau-so-10-so-moi-va-nhung-luu-y.png

Theo định nghĩa của Wikipedia
Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet viết tắt là IoT (tiếng Anh: Internet of Things) là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó.

Vì vậy, cần phải quy hoạch lại kho số viễn thông quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển trên cũng như phục vụ cho cuộc cách mạng 4.0 và tránh tình trạng thiếu kho số di động và thừa kho số cố định.
Không chỉ Việt Nam mà khá nhiều nước trên thế giới cũng thường điều chỉnh kho số sau khoảng 10-15 năm để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

Các đầu số sau khi chuyển đổi

dang-dau-so-moi-10-so-viettel-mobi-vina-vietnam-gmobile.png

Đối với thuê bao 11 số của Viettel

Các thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039 cụ thể như sau:
 • 0162 sẽ chuyển thành 032
 • 0163 sẽ chuyển thành 033
 • 0164 sẽ chuyển thành 034
 • 0165 sẽ chuyển thành 035
 • 0166 sẽ chuyển thành 036
 • 0167 sẽ chuyển thành 037
 • 0168 sẽ chuyển thành 038
 • 0169 sẽ chuyển thành 039
Các thuê bao 11 số của viettel sẽ giữ lại 7 số cuối và tiến hành thay 4 số điện thoại đầu tiên thành đầu số mới với cú pháp sau đây:
016xx.xx.xx.xx trong đó:
016x : là 4 số điện thoại đầu tiên sẽ bị thay thế theo bảng đầu số mới ở trên, ví dụ: 0162 -> 032
x.xx.xx.xx : là 7 số điện thoại cuối cùng của thuê bao viettel sẽ được giữ lại

Ví dụ thuê bao 01667.33.33.33 sẽ được chuyển thành thuê bao 0367.33.33.33
Những thuê bao viettel sẽ giữ được 8 số điện thoại cuối cùng

Xem thêm: Bảng đầu số mới của Viettel sau khi chuyển đổi từ 11 số sang 10 số

Đối với thuê bao 11 số của Mobifone

Các thuê bao 11 số của Mobifone có đầu số là 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ được chuyển thành 070, 079,077, 076, 078 cụ thể như sau:
 • 0120 sẽ chuyển thành 070
 • 0121 sẽ chuyển thành 079
 • 0122 sẽ chuyển thành 077
 • 0126 sẽ chuyển thành 076
 • 0128 sẽ chuyển thành 078
Các thuê bao 11 số của Mobifone sẽ giữ lại 7 số cuối và tiến hành thay 4 số điện thoại đầu tiên thành đầu số mới với cú pháp sau đây:
012xx.xx.xx.xx trong đó:

012x : là 4 số điện thoại đầu tiên sẽ bị thay thế theo bảng đầu số mới ở trên, ví dụ: 0128 -> 078
x.xx.xx.xx : là 7 số điện thoại cuối cùng của thuê bao Mobifone sẽ được giữ lại

Ví dụ thuê bao 01282.33.33.33 sẽ được chuyển thành thuê bao 0782.33.33.33
Những thuê bao có đầu số 0120, 0126 và 0128 sẽ giữ lại được 8 số điện thoại cuối cùng

Xem thêm: Bảng đầu số mới của Mobifone sau khi chuyển đổi từ 11 số sang 10 số

Đối với thuê bao 11 số của Vinaphone

Thuê bao 11 số của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082 cụ thể như sau:
 • 0123 sẽ chuyển thành 083
 • 0124 sẽ chuyển thành 084
 • 0125 sẽ chuyển thành 085
 • 0127 sẽ chuyển thành 081
 • 0129 sẽ chuyển thành 082
Các thuê bao 11 số của Vinaphone sẽ giữ lại 7 số cuối và tiến hành thay 4 số điện thoại đầu tiên thành đầu số mới với cú pháp sau đây:
012xx.xx.xx.xx trong đó:

012x : là 4 số điện thoại đầu tiên sẽ bị thay thế theo bảng đầu số mới ở trên, ví dụ: 0128 -> 078
x.xx.xx.xx : là 7 số điện thoại cuối cùng của thuê bao Vinaphone sẽ được giữ lại

Ví dụ thuê bao 01282.33.33.33 sẽ được chuyển thành thuê bao 078.33.33.33
Những thuê bao có đầu số 0123, 0124 và 0125 sẽ giữ lại được 8 số điện thoại cuối cùng

Xem thêm: Bảng đầu số mới của VINAPHONE sau khi chuyển đổi từ 11 số sang 10 số

Đối với thuê bao 11 số của Vietnamobile

Thuê bao 11 số của mạng Vietnamobile gồm các đầu số 0186, 0188 của Vietnamobile sẽ được đổi sang đầu số 056, 058 cụ thể như sau:
 • 0186 sẽ chuyển thành 056
 • 0188 sẽ chuyển thành 058
Các thuê bao 11 số của Vietnamobile sẽ giữ lại 7 số cuối và tiến hành thay 4 số điện thoại đầu tiên thành đầu số mới với cú pháp sau đây:
018xx.xx.xx.xx trong đó:

018x : là 4 số điện thoại đầu tiên sẽ bị thay thế theo bảng đầu số mới ở trên, ví dụ: 0186 -> 056
x.xx.xx.xx : là 7 số điện thoại cuối cùng của thuê bao Vietnamobile sẽ được giữ lại.

Ví dụ thuê bao 01882.33.33.33 sẽ được chuyển thành thuê bao 0582.33.33.33
Những thuê bao của Vietnamobile sẽ giữ lại được 8 số điện thoại cuối cùng

H3]Đối với thuê bao 11 số của Gmobile[/H3]
Thuê bao 11 số 0199 của Gmobile (Gtel) sẽ được đổi sang đầu số 059 cụ thể như sau:
 • 0199 sẽ chuyển thành 059
Các thuê bao 11 số của Gmobile sẽ giữ lại 7 số cuối và tiến hành thay 4 số điện thoại đầu tiên thành đầu số mới với cú pháp sau đây:
0199x.xx.xx.xx trong đó:

0199 : là 4 số điện thoại đầu tiên sẽ bị thay thế theo bảng đầu số mới ở trên, ví dụ: 0199 -> 059
x.xx.xx.xx : là 7 số điện thoại cuối cùng của thuê bao Gmobile sẽ được giữ lại.

Ví dụ thuê bao 01999.33.33.33 sẽ được chuyển thành thuê bao 0599.33.33.33
Những thuê bao của Vietnamobile sẽ giữ lại được 8 số điện thoại cuối cùng

Các giai đoạn chuyển đổi đầu số

Việc chuyển đổi đầu số di động từ 11 số sang 10 số này sẽ diễn ra gồm 3 gia đoạn như sau:
 • Gia đoạn 1: là thời gian quay số song song (áp dụng cả cách quay số cũ và mới), từ 0h ngày 15/9 đến hết ngày 14/11. Trong thời gian này, các cuộc gọi quay số theo đầu số cũ hay mới thì cuộc gọi đều thành công.
 • Giai đoạn 2: Từ 0h ngày 15/11/2018 đến hết ngày 30/6/2019, cuộc gọi theo số đầu số mới sẽ hoạt động bình thương và nếu gọi đến các thuê bao di động cũ 11 số thì sẽ nhận được thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho biết đầu số đã thay đổi và hướng dẫn quay số theo đầu số mới.
 • Giai đoạn 3: từ ngày 30/6/2019 các thông báo sẽ kết thúc và bắt buộc mọi người phải sử dụng thuê bao của mình theo đầu số mới để có thể thực hiện được cuộc gọi.

Những lưu ý khi thay đổi số di động

 • Như vậy chúng ta có thời gian hơn 9 tháng cho việc thay đổi đầu số cũng như làm quen với số di động mới và lưu ý khi thuê bao di động đã thay đổi mọi người nên cập nhật lại các thông tin liên quan đến số di động như các dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện thử, các thông tin email, tài khoản thanh toán...
 • Việc thay đổi số đôi khi sẽ làm mất đi giá trị số di động đang có đặc biệt là những sim số đẹp thế nên mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước đối với những ai mua bán sim số đẹp.
 • Kèm theo việc cập nhật tin thuê bao di động theo Nghị định 49/2017/ND-CP.
Xem thêm: Cách đổi đầu số 11 số thành 10 số bằng ứng dụng Zalo nhanh chóng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

thaonhi4vn

Tài xế mới
Có con sim 10 năm đầu 09, kể cũng may, giờ đỡ phải chuyển đổi
 
Top