Cách tính đánh giá sao tài xế BAEMIN

CHENG

Administrator
Thành viên BQT
Đánh giá sao trung bình = Trung bình cộng Đánh giá sao từ 100 đơn gần nhất có Khách đánh giá.

Nếu Đối tác mới hoạt động và chưa đủ 100 đơn có Khách đánh giá, BAEMIN sẽ tính Đánh giá sao trung bình của Đối tác dựa trên những đơn hàng gần nhất.

Nếu bác chạy 50 đơn mà có 59 đơn 5 sao và 1 đơn 1 sao thì nó sẽ tính là:

(49 * 5) +(1 * 1) / 50 = 4.92 sao.... bác cứ vậy mà tính thôi, xem thêm ở đây nè bác:
 
Top