xem giao dịch grab

  1. CHENG

    Hướng dẫn xem và in lịch sử chuyến xe, đơn hàng Grab trên máy tính

    Bạn là nhân viên công ty sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Grab cần in lịch sử chi tiêu để gửi bộ phận kế toán quyết toán tiền cho bạn hoặc đơn giản bạn muốn in ra lịch sử các giao dịch bạn đã thực hiện trên ứng dụng Grab như đặt xe grabbike, grabcar, đặt đồ ăn GrabFood, đặt giao hàng Express...
Top