xác minh ứng dungh grab

  1. lengochang

    Khách hàng Grab sẽ phải "Chụp ảnh tự sướng" để xác minh mới có thể sử dụng được ứng dụng

    Tất cả hành khách Grab mới và cũ tại Malaysia sẽ được yêu cầu chụp ảnh tự sướng một lần để xác minh danh tính trên ứng dụng Grab từ ngày 12 tháng 7.Việc xác minh bằng cách selfie này đã được áp dụng cho người dùng mới khi đăng ký ứng dụng Grab từ tháng 3 tuy nhiên bây giờ sẽ được mở rộng ra...
Top