ứng dụng bhxh online

  1. lengochang

    3 cách lấy mật khẩu đăng nhập VssID BHXH

    Tất cả người lao động Việt Nam hiện nay có thể tự mình chủ động tra cứu quá trình đóng bảo hiểm hay tất cả các thông tin trên BHXH thông qua ứng dụng BHXH VSSID, ứng dụng dịch vụ thông tin chính thức của BHXH nhằm phục vụ tiện lợi và nhanh nhất cho NLĐ, ứng dụng VssID sẽ đăng nhập thông qua tài...
  2. lengochang

    Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH trên VssID (online)

    Hiện nay đối với tất cả người lao động có đóng BHXH, BHYT thay vì kiểm tra thông tin quá trình lịch sử các khoản đóng, nộp trên sổ BHXH thì kể từ năm 2021 người lao động có thể cài đặt ứng dụng VssID để có thể chủ động tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của...
Top