selfie grab

  1. lengochang

    Ứng dụng Grab yêu cầu chụp ảnh selfie phải làm sao?

    Mọi người lưu ý hiện nay khi đặt xe trên ứng dụng Grab có thể với các khách hàng mới hoặc đặt xe vào giờ khuya ứng dụng Grab sẽ yêu cầu mọi người xác thực danh tính bằng các chụp ảnh khuôn mặt của mình hay còn gọi là Selfie. Cụ thể đây là tính năng để Grab xác minh danh tính nhằm tăng cường an...
  2. lengochang

    Khách hàng Grab sẽ phải "Chụp ảnh tự sướng" để xác minh mới có thể sử dụng được ứng dụng

    Tất cả hành khách Grab mới và cũ tại Malaysia sẽ được yêu cầu chụp ảnh tự sướng một lần để xác minh danh tính trên ứng dụng Grab từ ngày 12 tháng 7.Việc xác minh bằng cách selfie này đã được áp dụng cho người dùng mới khi đăng ký ứng dụng Grab từ tháng 3 tuy nhiên bây giờ sẽ được mở rộng ra...
Top