sat là gì

  1. H

    Bài thi SAT là gì và tầm quan trọng khi tuyển sinh

    Ngày nay, có rất nhiều trường đại học yêu cầu SAT, hoặc ACT, trong quá trình nộp đơn. Điểm SAT của bạn sẽ là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quát về bài thi SAT và đầu tiên là định nghĩa SAT là gì...
Top