phi 6000đ goviet

  1. hoangnam

    GoViet thu phí 6000đ/đơn hàng GoFood với các quán ăn không phải là Đối tác

    Từ 00h00 ngày 01/05/2020, GoViet sẽ phụ thu Phí dịch vụ từ Khách hàng 6.000đ cho mỗi đơn hàng GoFood tại các nhà hàng chưa phải là Đối tác của GoViet. Khoản phí này sẽ được sử dụng để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ các Đối tác của GoViet. Phí dịch vụ này sẽ được tính vào tiền của...
Top