part 12 now

  1. hoangnam

    Part 14 Now chuyển thành Part 16 từ ngày 25/11/2019

    Theo thông báo mới nhất của Now thì kể từ ngày 25/11/2019 thì anh em nào đang chạy Parttime 14 của Now sẽ chuyển thành part 16 và khi chuyển đổi thì sẽ thay đổi luôn cả chương trình thưởng. Và từ ngày 09/01/2020 thì part 11 và part 12 cũng chuyển thành part 16 luôn.Part 11, Part 12 Now chuyển...
  2. hoangnam

    Hướng dẫn chuyển Part dành cho anh em Shipper Now

    Thấy nhiều anh em hỏi về việc chuyển Part làm việc khi chạy giao đồ ăn bên Now mình cũng có chút kinh nghiệm cũng như anh em chia sẽ nên viết bài này hướng dẫn và nói sơ qua cho anh em hiểu nếu chưa rõ nhé. Hiện tại Now có rất nhiều Part hoạt động khách nhau (Part ở đây có nghĩa là Parttime -...
Top