mpin vietcombank

  1. CHENG

    Hướng dẫn đổi mã mPin thẻ Vietcombank trên ví GrabPay - Moca

    Khi bạn sử dụng ví điện tử GrabPay by Moca hay Moca thì đều phải xác thực giao dịch bằng mã mPIN hay còn gọi là mã m-PIN.Mục đích là bảo mật giao dịch của bạn bởi mã này do bạn thiết lập và đây là yêu cầu của Vietcombank đối với các ví điện tử khi liên kết với thẻ Vietcombank. Ngoài ra nếu bạn...
Top