khai sinh trực tuyến

  1. lengochang

    Hướng dẫn đăng ký khai sinh online trên DVC 2024

    Trước đây để làm được giấy khai sinh cho trẻ thì chúng ta phải đến trực tiếp uỷ ban nhân dân huyện/xã để nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ cần bổ sung, uỷ ban nhân dân nghỉ không làm việc nên đôi khi bạn cần đi lại nhiều lần... Để thuận lợi cho việc nộp hồ sơ và bắt kịp...
Top