htkk 4.

  1. C

    Cách cài phần mềm khai thuế HTKK 4.x không bao giờ bị lỗi

    Nếu bạn đang sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK thường xuyên bị lỗi và đây cũng là điều mà nhiều người gặp phải.Các lỗi phổ biến mà bạn hay gặp đó là: phần mềm lại bị văng ra ngoài, phần mềm cứ báo lỗi “HTKK has stopped working”. Hiện phần mềm HTKK đã cập nhật lên các phiên bản mới từ 4.x...
Top