happyfresh

  1. CHENG

    Grab hợp tác với HappyFresh giới thiệu dịch vụ giao hàng tạp hóa

    Grab đang triển khai dịch vụ giao hàng tạp hóa với việc giới thiệu GrabFresh. Dịch vụ này là kết quả của quan hệ đối tác với HappyFresh, điều này sẽ cho phép người dùng mua sắm các sản phẩm tại của hàng tạp hoá mà không phải rời khỏi nhà. GrabFresh đang được triển khai như một thử nghiệm tại...
Top