google+ khai tử

  1. volamfan

    Google+ chính thức khai tử biến mất hôm nay 02/04/2019

    Như các bạn đã biết thì theo thông báo của Google Plus thì thì vào đầu tháng tư năm 2019 các sản phẩm trên Google+ sẽ không còn xuất hiện nữa và chính thức hôm nay Google + đã biến mất. Những sản phẩm nào của Google+ sẽ ngừng hoạt động và việc google tạm ngừng hoạt động thì ảnh hưởng như thế...
Top