• Diễn đàn TechBike đang trong đợt tuyển MOD, SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây

go-jek gọi vốn

  1. CHENG

    Go-Jek kết thúc vòng gọi vốn Series F với 1 tỷ USD định giá công ty 10 tỷ USD

    Go-Jek vừa hoàn tất vòng tài trợ đầu tiên trong vòng gọi vốn Series F, dẫn đầu là các nhà đầu tư hiện tại bao gồm Google, JD.com, Tencent, Tập đoàn Mitsubishi và Provident Capital. Mặc dù không có chi tiết về khoản tiên được tài trợ tuy nhiên truyền thông địa phương cho biết Go-Jek đã huy động...
Top