go-ixe driver

  1. hoangnam

    Cách nhận chuyến và sử dụng ứng dụng Go-ixe Driver cho tài xế

    Tài xế có thể nhận được chuyến theo nhiều hình thức khác nhau như: Nhận chuyến trực tiếp từ khách hàng Nhận chuyến từ tổng đài điều hành Chuyến thì được phân ra làm nhiều loại: Chuyến đi liền được đặt từ khách hàng Chuyến đi tương lai được đặt...
  2. hoangnam

    Hướng dẫn các bước đăng ký làm tài xế Go-ixe

    Ứng dụng dùng để giúp tài xế nhận chuyến online tăng doanh thu của tài xế trong thời kỳ công nghệ 4.0. Ngoài ra tài xế còn có thể quản lý lịch sử và doanh thu của bạn thân Thông qua ứng dụng tài xế có thể tương tác từ xa với bộ phận quản trị và khách hàng. Để đăng ký trở thành tài xế của Go-ixe...
Top